Otsi

Mida peaks kalamees teadma paadi registreerimisest?

Rege rauta suvel, vankrit talvel. Ajakirja Kalale! värskes numbris uurib meie lugejate vana tuttav Tanel „Vaal“ Kulp erinevaid variante, kuidas oma paat registrisse kanda. 
Mida peaks ja võiks teada, et asjad sujuvalt laabuksid ega oleks vaja mitu korda Maanteeameti teenindusbüroo uksi kulutada? Maanteeamet selgitas lahkelt erinevat päritolu paatide arvele võtmise nüansse, et kalameestel oleks lihtsam ja mugavam asju ajada. Meie küsimustele vastab Maanteeameti sõidukite registriosakonna peaspetsialistilt Kaspar Loot. 

MÕISTED EHK MILLEST KÄIB JUTT.  Väikelaev – veesõiduk kogupikkusega 2,5–24 meetrit (näiteks paat, purjejaht, kaater ja muu selline), mida kasutatakse vaba aja veetmiseks või sportimiseks (Riigi Teataja, Meresõiduohutuse seaduse paragrahv 2 punkt 3).

Vastavusdeklaratsioon – tootja kirjalik kinnitus, et jett või väikelaev vastab majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse „Väikelaeva, alla 12-meetrise kogupikkusega laeva ja jeti registreerimise eeskiri“ paragrahvi 2 punktis 16 nimetatud direktiiviga esitatud nõuetele ja järgitud on direktiivis sätestatud väikelaeva või jeti nõuetele vastavuse tõendamise korda. Punkt 16 käsitleb CE-märgist.

CE-märgis – märgis, mis näitab väikelaeva ja jeti vastavust Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 2013/53/EL väikelaevade ja jettide kohta ning direktiivi 94/25/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta. 

ERINEVAD JUHTUMID VÄIKELAEVADE REGISTREERIMISEL. Kui olen ostnud kauplusest uue, Euroopa Liidus toodetud väikelaeva, siis millised dokumendid ja tegevused on registreerimiseks vajalikud?

Sellisel juhul tuleb väikelaev esitada ülevaatuseks koos vastavusdeklaratsiooni ja omandiõigust tõendava dokumendiga.

Kui väikelaev on uus ja ostetud kauplusest, kuid toodetud väljaspool ELi – millised dokumendid ja tegevused on siis vajalikud?

Ka sellisel juhul on vajalik väikelaev esitada ülevaatuseks koos vastavusdeklaratsiooni ja omandiõigust tõendava dokumendiga.

Aga eraisikutevaheline ost-müük käest kätte, kui paat on registris?

Kui väikelaev on juba registreeritud, siis tuleb esitada omanikuvahetuse vormistamiseks registreerimistunnistus ja omandiõigust tõendav dokument.

Ost-müük käest kätte paadi puhul, mis ei ole registris?

Sellisel juhul on vajalik esitada ülevaatuseks väikelaev koos vastavusdeklaratsiooni ja omandiõigust tõendava dokumendiga. Juhul kui puuduvad registrisse kandmiseks vajalikud andmed, teeb registreerimiseelse ülevaatuse Veeteede Amet.

Loe erinevatest nõuetest paatide arvele võtmisel ajakirja Kalale! novembri/detsembri numbrist. 
15.11.2016
16.11.2016 01:00
0
0
Oot-oot,kui mul on kummipaat kogupikkusega 2,8 m ja käin ainult Eesti siseveekogudel kalal, pean ka selle registreerima või ?! Ostetud ilmama ammu (vene toode ), mingit vastavusdeklaratsiooni pole, mis siis saab ?
16.11.2016 01:04
0
0
Tahtsin peale ostmist omal ajal registreerida, ei lastud. Öeldi, et vin koodis on liiga vähe numbreid, ei sobi. Mainiti veel,et kui piiriveekogul ei sõida , pole regamist vaja. Nüüd siis jälle midagi teistmoodi või ?!
18.11.2016 16:32
1
0
Võib ka 3lme meetrise kummariga,siseveekogudel,keda see ikka häirib.Endal ka mingi kolmene  odav vakstu.laugh
18.11.2016 20:04
0
1
Emajõgi on kah siseveekogu, aga registreerimata paadiga sinna asja pole. Pigem kas laevatavad või ei. Pärnu jõel on suudmest kuni Reiu jõe suudmeni, sealt ülesvoolu pole vaja registreerimist. Järvedel peale Peipsi ja Võrtsijärve pole vaja. Paadi pikkus ei otsusta registreerimise nõuet, veekogu otsustab. Kui suurele veekogule ei roni, siis pole ka vaja - see pole kohustus. 
Palun oota