Otsi

Keskkonnaminister pikendas kahel lõhejõel püügikeeldu

Keskkonnaminister Siim Kiisler pikendas Selja jões ja Valgejões lõhe ja meriforelli spinningu ja lendõngega püüdmise keeldu 25. novembrini, et tagada kalade kuderahu.
16.11.2018
0.0

Värske Kalale! taas lettidel!

Värske Kalale! on nüüdseks poelettidele jõudnud!
16.11.2018
0.0

Veeteede Amet võtab merealadelt välja 395 hooajalist ujuvmärki

Seoses talvise navigatsioonihooaja saabumisega on Veeteede Amet alustanud merealadelt hooajaliste navigatsioonimärkide väljavõtmist. 395 välja võetavat ujuvmärki jäävad talvekorterisse kuni uue navigatsioonihooaja alguseni 15. mail 2019.
16.11.2018
0.0

Alltech kutsub kalakasvatajaid osalema seminaril

20. novembril toimub Särevere mõisas ALLTECH COPPENS seminar kalakasvatajatele.
16.11.2018
0.0

Arvamus: praegune seis Linnamäe paisjärvel on loodusevaenulik

Linnamäe paisjärv paikneb vaid kahekilomeetrisel jõelõigul, mis saab alguse loodusliku joa alusest ja lõppeb tammiga. Seega on paisjärv umbseisus, mis tähendab, et paisjärves ei ole toimivat looduslikku isepuhastust.
16.11.2018
0.0

Uus kalatrepp parandab uimerdajate elu

Veneveres Avijõel jõudsid lõpule kalatrepi uuendustööd ja see peaks nüüd olema vastuvõetav kõikidele selles piirkonnas elutsevatele kaladele: jõeforellidele, harjustele, ojasilmudele, haugidele, lepamaimudele, trullingutele, luukaritsatele ja võldastele.
16.11.2018
0.0

Topu sai uue sadamahoone

Reede õhtul avas pidulikult uksed Topu sadama kalurite maja, kus kalurid saavad kala külma panna ja aega veeta.
14.11.2018
5.0

Kutsehariduskeskuse tuuradele pakuvad seltsi vikerforellid

Järvamaa kutsehariduskeskuse vesiviljeluse õppe- ja katsebaasi jõudis 1500 vikerforelli noorkala, kes leidsid elupaiga kolmes jaheda veega sisebasseinis.
14.11.2018
0.0

Talvine kalalaager Silma Õpikojas

Silma Õpikoda korraldab talvisel koolivaheajal lastele toreda kalalaagri.
14.11.2018
0.0

Teadlased ja rannarahvas kavandavad rannikuelu tulevikku

Maaülikooli teadlased koostöös Tallinna ülikooli ja Soome partneritega koostasid neli rannikualade ruumilise arengu kava, mille abil soovitakse senisest enam kaasata ka kohalikke kogukondi.
14.11.2018
0.0

80-aastane vanahärra läks kalakasvatust õppima, et oma unistus ellu viia

Iseseisvuse taastanud Eesti üks esimesi ettevõtjaid, endine lõbustuspargi pidaja ning suhkruvatimüüja Avo Eisen elab Võrumaal Rõuge Suurjärve ääres kunagises apteegimajas, kus tütar jätkab isa loodud kohviku pidamist. 80-aastane Avo läks sügisel Järvamaa kutsehariduskeskusesse kalakasvatust õppima, et viia ellu oma unistus. Sellega pole tal aga mingeid ärilisi eesmärke.
14.11.2018
0.0

Seminar: Kormoranide ja kalanduse konflikt

Vaata videot kormoranide ja kalanduse konfliktist Taani näitel. 
13.11.2018
0.0

Lõhejõgedel on tuvastatud hulk rikkumisi

Selle nädala alguses tabasid Harjumaa inspektorid Loobu jõel kaks elektriga kala püüdnud meest. Ka teistes mereäärsetes maakondades on lõheliste kudeajal tuvastatud mitmeid rikkumisi.
08.11.2018
5.0

Kalavalvur Kiisler kutsub inimesi Kalastajate Seltsile appi

Kuni 15. novembrini saab igaüks panustada meie lõhe- ja meriforelli seisundi parandamisse, sest just niikaua kestab vabatahtlik kudemisaegne kalavalve Eesti suurimatel lõhejõgedel.
08.11.2018
0.0

Linnamäe paisu avalik arutelu

Jägala jõe paisutamiseks Linnamäe paisul KMH avalik arutelu
07.11.2018
0.0

Laheküla landimeister lõi kampa legendaarse forellikütiga

Poolteist aastat tagasi ühemehe landiäri käima lükanud Tiit Lembitu käsitöölantide uue värvilahenduse mõtles välja mees, kellest suuremat merikaspetsialisti Eestis pole – Rein Truumets.
07.11.2018
5.0

Süvendaja sulges Riguldi jõe suudme

Süvendatud Riguldi jõe suue lõpeb roostikus, kust kalad läbi ei pääse, kuigi keskkonnaamet kulutas seal kalade kudemistingimuste parandamiseks 34 000 eurot.
06.11.2018
0.0

5 kuuga lisandus registrisse 769 väikelaeva

Käesoleva navigatsioonihooaja lõpuks oli Eestis registreeritud üle 33 000 väikelaeva. Enim on arvel mootor- ja sõudepaate, alates juunist on registrisse lisandunud 769 alust.
06.11.2018
0.0

Kalataudi vastu kaitset pole

Eelmisel nädalal tuvastati Eestis juba teine kalade vereloomeorganite infektsioosse nekroosi (IHN) juhtum. Kui mõned kuud tagasi puhkes taud Aravuse kalakasvanduses, siis sedapuhku langesid ohvriks Roosna-Alliku kasvanduse vikerforellid.
06.11.2018
0.0

Algavad õpitoad Läänemere kalade bioloogiast ja kaitsest

"Saades aimdust kogu elava seotusest ja looduse imelistest nüanssidest juba lapseeas, ei minda ka täiskasvanuna loodusega vägivallatsema," sõnas abilinnapea Züleyxa Izmailova.
06.11.2018
0.0

Põllumajanduse ja kalanduse arengukavasse esitati üle 600 ettepaneku

Põllumajanduse ja kalanduse arengukavasse (PõKa) 2030 esitati 621 ettepanekut, mis näitab ettevõtmise kaalukust ja suurt mahtu. Siiani on põllumajanduse ja kalanduse teemad jagunenud ligi 30 erineva arengukava ja dokumendi vahel. Loodav ühine arengudokument koondab need aga üheks tervikuks.
06.11.2018
0.0

Veterinaar- ja Toiduamet avastas Järvamaa kalakasvatuses kalataudi

Järvamaal Paide linna Roosna-Alliku alevikus asuvas kalakasvanduses tuvastati kalade vereloomeorganite infektsioosse nekroosi tekitaja. Haigus tuvastati plaanilise proovivõtmise käigus. Haigus on inimestele ohutu, kuid selle levik toob kaasa majandusliku kahju kalakasvatajatele.
01.11.2018
0.0
1

Maaülikooli teadlased järjestasid ahvena genoomi

Eesti Maaülikooli teadlased järjestasid koostöös Turu Ülikooli kolleegidega ahvena genoomi. Teadustöö tulemused võimaldavad teadlastel üle kogu maailma mõista paremini loodusliku valiku mõju.
29.10.2018
0.0

VIDEO: Hüppavad kalad paisudel

24. oktoobril avas Keskkonnaagentuur projekti „Pärnu jõestiku elupaikade taastamine“ raames osaliselt Sindi paisu kaladele rändeks. Oktoobri alguses alustati betoonpaisu lammutamist ning tänaseks on rändetee osaliselt avatud.
29.10.2018
5.0

Avati Sindi paisul kaladele rändetee

Täna kogunetakse Sindi paisu juurde, et avada aastakümneid paisu tõttu kinni olnud rändetee kaladele. Kauaoodatud suursündmuse avab keskkonnaminister Siim Kiisler, projektist ja edasistest ehitustegevustest annab ülevaate Keskkonnaagentuuri projektijuht Külli Tammur. Pärnu jõestiku kalastikust ja paisu avamise mõjust tollele räägib kalastikuekspert Meelis Tambets.
24.10.2018
5.0

Loode-Eesti jõgedes paranesid kalade elu- ja kudetingimused

Keskkonnaameti eestvedamisel viidi Nõva, Riguldi ja Veskijões ning Leidisoo peakraavis läbi parendustööd, millega muudeti veekogud kaladele paremini läbitavaks ning rajati lõheliste kudealasid kalade arvukuse tõstmiseks.
24.10.2018
5.0
3

Saaremere Kala taotleb luba avamere kalakasvatuseks

PRFoodsi tütarettevõte Saaremere Kala AS esitas uue hoonestusloa taotluse Eesti rannikuvetes Hiiumaa lähistel avamere kalakasvatuse kompleksi rajamiseks.
24.10.2018
0.0

Sindi paisu lähistel liikus ilusaid lõhesid

Täna avati pidulikult kaladele rändetee Sindi paisul! See oli sündmus, mida oldi aastakümneid oodatud. Nüüd saavad kalad liikuda neile loomupäraselt, ilma et betoonpais noid takistaks. 
24.10.2018
5.0
2

Kalapääsude ja paisude omanikud peavad tagama rajatiste toimimise

Keskkonnaamet tuletab lõheliste kudeaja eel meelde, et paisude juures asuvad kalapääsud peavad olema veega täidetud ning vabad risuummistustest, et tagada siirdekalade vaba ligipääs kudealadele.
23.10.2018
0.0

HD VIDEO: Eesti kalandus

Ülevaade Eesti kalandus- ja vesiviljelussektorist.
22.10.2018
0.0

VIDEO: Lõhe elutsükkel

Eestis on 11 lõhejõge. Kaladele on avatud aga vaid lühikesed lõigud. 
22.10.2018
0.0
1
1
2
3
4
5
6
56
57
1 762
Palun oota