Otsi

Keskkonnaamet: paisuomanikud peavad hoolitsema suurvee ohutu läbipääsu tagamise eest

Võlli pais ja kalapääs Lemmjõel Viljandimaal. Foto: Elina Leiner
Võlli pais ja kalapääs Lemmjõel Viljandimaal. Foto: Elina Leiner
06.10.2017
Sügisene suurvesi on tõstmas mitmete jõgede veetaset, mistõttu paisutatud jõelõikudel võib vesi tekitada kahju nii keskkonnale kui ka inimese varale ja tervisele, annab teada Keskkonnaamet.

Keskkonnaamet kutsub kõiki paisuomanikke ning tähelepanelikke veekogude ääres liikujaid koostööle võimaliku õnnetuse ärahoidmiseks ja tekkiva kahju vähendamiseks. Õnnetuse vältimiseks peab paisuomanik tagama kõrgendatud tähelepanu paisul toimuva osas ning ohu korral kiiresti reageerima.

Veeseaduse kohaselt peavad kõik paisuomanikud või -valdajad tagama paisu ohutuse. Muuhulgas tähendab see, et paisust ülalpool ei tekiks lubatust suuremat veetõusu, mis võib kaasa tuua paisu purunemise ning sellest tuleneva keskkonnakahju.

„Iga paisuomanik peab korraldama paisu regulaarse ülevaatuse ning koristama paisu ette koguneva risu, et see ei ummistaks liigveelaset ega põhjustaks veetaseme lubatust suuremat tõusu paisjärves. Paisuomanikele antud vee erikasutuslubades on välja toodud, milliseid meetmeid võib ohu vältimiseks kasutada. Neile, kellele vee erikasutusluba veel väljastatud ei ole, selgitab Keskkonnaamet, kuidas ohutult ja veeseadusega kooskõlas veetaset alandada. Avarii või selle ohu tekkimisel tuleb kindlasti teavitada koheselt Keskkonnaametit,“ lausus Keskkonnaameti veemajanduse koordinaator Elina Leiner. 

Võimalike keskkonnakahjusid ennetavate meetmete rakendamiseks ning vajalike kooskõlastuste saamiseks tuleks paisuomanikel võtta ühendust Keskkonnaameti vastava regiooni veespetsialistiga.

„Samuti tuleb algava lõheliste kudeaja eel kontrollida, et paisude juurde rajatud kalapääsud oleks täidetud veega ja vabad risuummistusest, mis võib takistada kalade kuderännet merest sobivatele kudealadele. Kalapääsud on ka olulised elu- ja koelmupaigad, mistõttu nende korrapärane korrashoid on väga vajalik,“ lausus Elina Leiner.

Märgates paisul avariid või kalapääsul ummistust, tuleks sellest teatada Keskkonnainspektsiooni valvenumbrile 1313.

Lisainfo:

Elina Leiner

Keskkonnaameti vee peaspetsialist

e-post: elina.leiner@keskkonnaamet.ee

telefon: 5689 8533

07.10.2017 10:02
0
0
Jumalast vinks-vonks lahendus on tehtud, tublid.
07.10.2017 16:43
0
3
Lahendus võib vink-vonks olla, kuid kes teeb järelvalvet, et pais ohutusele vastaks, ja et kalad kõrval teelt üles saaks, st pole ummistunud. Ehk üks püsikulu allikas on juures ja mida selle paisuga Eesti majandus juurde saab!?
07.10.2017 17:27
1
1
Eesti majandus saab juurde kalapüügil närve puhanud inimesi, kes teevad tööd paremini. smiley
07.10.2017 20:11
0
1
Küsimus oli see, mida see pais juurde annab, et teda maha võtta ei saa. Tänu Saksa ja Soome penskarile sai selle "äravoolu" sinna, kuid selle raha eest saanuks ka

a:

b:

c:

asju teha, mida palju rohkem tarvis.

 
07.10.2017 20:55
0
0
No vot miks neid vanu paise lammutada ei taheta mida siin nõuka ajal usinasti ehitati, seda ei tea. Mõnele meeldib vaade paisule, teine tahab ujuda, kolmas paadiga sõita jne.
Palun oota