Otsi

Sindi andis loa vabrikutamm lammutada

Foto: Ajakiri Kalale
Foto: Ajakiri Kalale
02.12.2017
Vaidlus Sindi vabrikutammi saatuse üle lahenes Sindi linnavalitsuse viimasel istungil enne Tori vallaks muutumist, kui linnavalitsus andis ehitusloa, et avada Sindi pais ja rekonstrueerida see kärestikuks.
Ühtlasi väljastas linnavalitsus loa ehitada juurdepääsutee linnast paisuni ja rajada Pärnu jõele Sindi uus väliujula.

Kuna paisu rekonstrueerimise järel alaneb veetase paisul, toob ujula ehitamine kaasa süvendustöö, mille käigus teisaldatakse üle 500 kuupmeetri jõepõhja. See nõuab keskkonnamõju hinnangut.

Keskkonnamõju hinnangu aruanne on alles kehtestamisel, mistõttu andis linnavalitsus välisujula ehitusloa eritingimusega: kui keskkonnamõju hinnang ei luba välisujulat süvendada, jääb see ehitamata ja ehitusluba tühistatakse.

Keskkonnaagentuuri projektijuht Külli Tammur kinnitas, et kui keskkonnamõju hinnang ei luba ujula tarvis jõepõhja süvendada, ei mõjuta see kuidagi Sindi paisu avamist, kuna tegu on kahe eri ehitusloaga.

Kogu uudist saab lugeda Pärnu Postimehest.
04.12.2017 17:41
0
6
Vabariigi parimad mineerijad saavd kätt harjutada ja suure jõmaka teha.
04.12.2017 23:58
0
7
Need parimad mineerijad oleks võinud selle suure jõmaka juba ammu ära teha...
05.12.2017 19:12
2
3
Ma millegipärast arvan, et seda jõmakat ei tule. Põhimõtteliselt oleks vaja ainult sinna, kust vesi järsult alla kukub, vedada terves tammi pikkuses kive ja killustikku. Teha vee langemine laugemaks koos taskutega ja saakski kalad ülesse.
06.12.2017 19:18
3
0
Vaja oleks ikka laevatatavaks saada.
10.12.2017 19:29
0
3
Kui just pole uut projekti tehtud, siis artiklis nimetatud 500 kuupmeetrit on vale kogus. Kopeerin siia projektist kopeeritud lause: 

Projektiga on ette nähtud 46 000 m 3 pinnase eemaldamine jõe põhjast . Kus võeti see 500 m3????

Kui need oleksid 2 eraldi projekti, miks siis tammi seni pole lammutatud, kui ujula projektiga alustati hiljem? 

Ka Sander Sandberg kinnitab oma kirjades, et ujula tuleb igal juhul: IS-V äliujula rajamine on õigusaktidega kooskõlas ja tegemist on k ohaliku omavalitsuse tingimusega ehitusloa väljastamiseks Sindi paisu kinnistu omandamise hetkest alates .   Looduskaitseseaduse§ 51 . Koelmuala kaitse (see lõik kuulub Natura 2000 kaitsealade hulka)

(1) Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis - ja elupaigana kinnitatud veekogul või selle lõigul on keelatud olemasolevate pais ude rekonstrueerimine ulatuses, mis tõstab veetaset, uute paisude rajamine ning veekogu loodusliku sängi ja veerežiimi muutmine.

KOVil ei ole õigust nõuda ebaseaduslikke toimingud.  KOV-id on Vabariigi valitsuse käepikendus ja ei saa tekitada omi seaduseid.

 
loh
image

13.12.2017 10:54
1
1
Eesti wabaks
13.12.2017 11:53
0
2
Hakake pihta siis,kaua te läägutate!indecision
14.12.2017 11:32
10
0
Täitsa huvitav palju pärast seda jõmakat,teistesse jõgedesse vett jääb.Praegu juba suviti see seis suht nutune.
15.12.2017 23:51
0
6
kentaur??? Tõesti arvad, et paisu lammutamine mõjutab midagi teistes jõgedes? Sinu loogika järgi peaksid esna, vodja ja teised pärnu jõe algtoitelised jõed siis kokku kuivama?

Reaalselt ei ulatu Sindi paisu mõjuala isegi mitte Kurina jõeni. Urumarja kärestik on kurina suudmest linnulennult ca 1,5km ülesvoolu ja no naiivne oleks arvata, et paisutatus sinnani ulatuks? Ehk arvad, et sel iidsel ajal, kui paisu polnud, ei voolanud ka kärestikust vett allapoole?Elades ise urumarjast veidi ülesvoolu on naljakas korduvalt kuulda küsimusi teadmatutelt inimestelt, et mis siis saab, kui pais maha võetakse, et kas siis ikka jõkke vett alles jääb? või kuivab teine täitsa ära.Saage palun aru, et reaalselt on paisutatuse mõju heal juhul veidi silla tänava sillast ülesse, mitte rohkem kui mõni kilomeeter paisust. Samas, kui selle kahju ulatub sadadesse kilomeetritesse.
Palun oota