Otsi

Avati vooluveekogude tervendamise kolmas taotlusvoor

Foto: Jarko Jaadla
Foto: Jarko Jaadla
06.12.2017
Nüüdsest saab taas taotleda toetust kalapääsude rajamisele, rekonstrueerimisele ning kalade rännet takistavate paisude eemaldamisele jõgedelt.

Vooluveekogude tervendamine on osa "Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilimine ning taastamine” meetmest. Kaitstavate liikide ja elupaikade seisundi parandamiseks kasutatakse Ühtekuuluvusfondi vahendeid.

Taotlema on oodatud kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud ja sihtasutused. Samuti saavad toetust küsida riigiasutused, äriühingud või avalik-õiguslik juriidilised isikud.

Taotlusi saab esitada kuni 20. märtsini 2018 E-toetuste keskkonna kaudu. Taotlemiseks vajaliku info leiab SA KIK-i kodulehelt.

Vastavalt toetuse andmise tingimustele on võimalik toetust taotleda järgmisteks tegevusteks:

·         kalapääsude rekonstrueerimiseks ja rajamiseks olemasolevale paisule, vajadusel koos paisu rekonstrueerimise ning sette eemaldamisega paisjärvest;

·         kalade rännet takistavate paisude või paisuvarede likvideerimiseks, vajaduse korral koos sette eemaldamise ja endise paisutusala likvideerimisjärgse korrastamisega;

·         truupide ja sildade rekonstrueerimiseks kalade rände soodustamiseks mahus, mis on vajalik kalade läbipääsu tagamiseks;

·         koprapaisude likvideerimiseks (kuni 10% abikõlblikest kuludest);

·         kaldapuistu mosaiiksuse kujundamiseks;

·         jõkke varisenud voolutõkete eemaldamiseks.

Toetatakse projekte jõgedel ja jõelõikudel, mis on nimetatud keskkonnaministri 15. juuni 2004. a määruses nr 73 „Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu.“ 

09.12.2017 13:47
0
5
Samas määruses nr. 73, on juhis, et vastavalt Looduskaitseseaduse §51 lõige 1, et antud nimistus toodud veekogumites on keelatud  olemasolevate paisude rekontstrueemistööd,ning veekogu  loodusliku sängi ja hüdroloogilise režiimi muutmine. Ja siin üleskutses pakutud variantides sisaldub "...koos paisu rekonstreemisega..." sees. See ei ole LKS §51 kooskõlas. Miks propageeritakse kalapääse, mitte paisude likvideerimist, mida tegelikult seadustest lähtuvalt peaks propageerima ja teostama? Miks levitatakse meedias selliseid ülekutseid mis vigase sisuga

? Kes vastutab?
09.12.2017 13:54
0
0
Ametnike sõna ei ole seadus ja neid sõnu ei tohi täita, mis ei pärine seadustest (PS§ 3), kuid ametnike sõnad peavad pärinema seadustest! NB!
09.12.2017 14:36
0
1
madis 1305 - ma ei saa aru, et kui vana pais on lagunenud,siis ei tohi seda parandada või !!!? Esmärk on lasta/ võimaldada kalad koelmutele. Kui on mingis seaduses miskit valesti,siis tuleb see ümber teha. Kohati on mõned paisud küll kurjast, aga üritatakse asju ajada nii, et erinevad huvid saaks kaitstud. Seadus võib olla tark või ka rumal, ajas nad kogu aeg muutuvad. Antud juhul on igati teretulnud, et mõeldakse ka kalade peale. Pealegi ega seda raha EU-st igavesti tulema jää.
10.12.2017 13:12
0
2
Veekeskkonnas käib veekogus samasugune ja isegi intensiivasem vilgas tegevus nagu maa peal. Tammid ei tõkesta ainult kalade liikumist, sealt käib palju muudki läbi, kes või mis otseselt mõjutab veekogu käekäiku, toiduahelate järjepidevus, saasted jne. "keegi pigistab Sul unearterit ja inimene kaotab teadvuse... Vaata elu reaalsuses ja laiemalt. Mida loomulikum on väikeses Eestis loodus, seda rohkem saame tunda rõõmu ja kogeda, et me kõik elame-hästi
10.12.2017 13:16
0
2
Pelegi... need toetused pole tasuta laen, need on olemas, et aidata endisi sotsmaid läänega samale pulgale. Ja selle raha kasutamine on meie endi vastutusel. Kui sellega lollusi tehakse nagu paljud näited seda tõestavad, oleme kannatajateks ikka meie ise
11.12.2017 02:26
1
2
Madis1305 - ma ei saa nagu hästi aru, ma olen kogu aeg pooldanud kalade vaba pääsu läbi takistuste ja hetkel ei saa aru Teie jutust, tahate luua dialoogi aga mis suunas ? Samas toote välja paragraffe tumedas kirjas, mis väidavad justkui vastupidist. Kui tamm lammutada muutub ju hüdroloogiline reziim. Olen andnud oma poolthääle tammi lammutamisele ja arvan et nii on parem kaladele. Või me läheneme asjale tiba erinevate nurkade alt !?
18.12.2017 17:54
0
1
bendi-bendi kirjutab: ma ei saa aru, et kui vana pais on lagunenud,siis ei tohi seda parandada või !!!? 

bendi kirjutab: Kohati on mõned paisud küll kurjast, aga üritatakse asju ajada nii, et erinevad huvid saaks kaitstu

bendi kirjutab: ma olen kogu aeg pooldanud kalade vaba pääsu läbi takistuste 

bendi kirjutab:Olen andnud oma poolthääle tammi lammutamisele

ja arvan et nii on parem kaladele.

Hr.bendi, millest sellised meelemuutused? Soovitus-püüdke olla stabiilsemate põhimõtetega.
25.12.2017 00:36
0
0
Madis - ise te vihjate määrusele, milles olevat  keelatud veekogu hüdroloogilise reziimi muutmine ! Mina ei juhi siin tähelepanu mitte konkreetselt Sindi paisule, vaid teie väljatoodud seaduse tõlgendusele. Meelemuutust pole mingisugust, poolthääl tammi lammutamisele on antud petitsioonis hulga aega tagasi. Ärge utreerige !
Palun oota