Otsi

Kinnitati püügikitsendused 2018. aastaks Peipsi, Lämmi ja Pihkva järvel

Foto: Keskkonnaministeerium
Foto: Keskkonnaministeerium
31.12.2017
Keskkonnaminister Siim Kiisler kinnitas määrusega ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2018. aastaks. Uuena kehtestatakse rääbise püügiala keeld.

 

Rääbise püügivõimalust suurendatakse 2018. aastal 400 tonnini ja püügiaeg pikeneb kahe kuuni. Rääbisepüük on kogu järve ulatuses ja kõikide püügivahenditega lubatud 21. juunist 20. augustini või kuni kvoodi täitumiseni. Uuendusena võib rääbisepüügi keelu ajal Peipsil järve põhjapoolses osas, kaldast kaugemal kui 10 kilomeetrit, kasutada vaid suuresimalisi selekteerivaid lõkspüüniseid.

Särjepüük on kaldavõrguga lubatud 1. märtsist 5. maini. Seda seetõttu, et märtsis-aprillis algab särje kude-eelne ränne ning kudemine lõpeb mais. Nagu ka eelmistel aastatel, võib sel ajavahemikul Peipsi järvel kasutada kaldavõrke silmasuurusega 60–80 mm. Kaldavõrke võib jääalusel püügil kasutada kaldast arvates kuni kolme kilomeetri laiusel veealal. Püügipiirkonda on laiendatud Eesti poolel siiski vaid Peipsi läänekaldal asuvast Nina külast lõuna poole jäävale Peipsi järve osal ja uuendusena Lämmijärvel.


„Püügipiirkonna laiendamine kevadise särjepüügi ajal on meeltmööda kõigile kaluritele – nii harrastajatele suurema saagi tõttu kui kutselistele, kellele suurem saak tähendab lisaks ka suuremat tulu,“ ütles keskkonnaminister Siim Kiisler.

 

Sarnaselt eelnevate aastatega on põhja- ja pöörinooda sügisese püügihooaja algus lükatud 15. septembri peale, et koha saavutaks kindlasti kokku lepitud alammõõdu ega korduks 2014. aasta septembri alguse olukord, kus väljapüügis oli massilist alammõõdulist koha.


Põhja- ja pöörinooda püügi ajal on koha alammõõt täispikkuses 35 cm, muul ajal 46 cm ning see piirang kehtib kuni ahvenapüügi lõpuni.


Püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel lepiti kokku Eesti-Vene kalandusläbirääkimistel. Ühtlasi pandi  paika 2018. aasta püügivõimalus (vt tabelit), millele lisanduvad veel kuni 5% ulatuses eelneval aastal püüdmata jäänud koha, haugi, latika ja ahvena kogused. Lõplikud kvoodid selguvad 2018. aasta jaanuari esimeses pooles.


Ajutised püügikitsendused, harrastuspüügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarv harrastuskalapüügil 2018. aastal

04.01.2018 12:02
0
0
Lisaks on 25.12 vastu võetud täiendavad ajutised püügikitsendused:

https://www.riigiteataja.ee/akt/128122017089

Forellikütte puudutab ilmselt ühel või teisel moel punkt §1, lõige 6

 
18.01.2018 10:52
0
0
@katsetaja - kas see on halb?
18.01.2018 21:59
0
0
Ise arvan, et see on mõistlik, kas just aasta ringi ka mõistlik on, on iseasi, sealt suudmest käis mitu harrstajat suvel lesta- ja siiavõrgul, harrastajatele nüüd tükk maad sõita, enne kui saab lesta võrgu sisse. Niipalju, kui Kolga lahe kutselistega rääkinud olen, on kõik seda otsust kiitnud.
vep
image

20.01.2018 20:01
0
2
See pagana mutniku püük peaks peipsul ära keelama,keeravad peipsi põhja kõik tuksi.
31.01.2018 17:57
0
0
Huvitav, et ahvena kvoot üha kasvab. Selle aasta harrastajate saakide põhjal võiks arvata, et kala on peen ja võiks kvooti paariks aastaks koomale tõmmata?
Palun oota