Otsi

Ehitushange Sindi paisu avamiseks on avaldatud

Foto: Jarko Jaadla
Foto: Jarko Jaadla
21.02.2018
Keskkonnaagentuuri tellimusel avaldas Riigi Tugiteenuste Keskus 18.02.2018 riigihanke „Sindi paisu avamise ja tehiskärestiku rajamise ehitustööd.“ Tegemist on rahvusvahelise riigihankega, mis võimaldab kõikidel hüdrotehnikarajatiste ehitamise kogemusega ehitusettevõtetel järgneva 45 päeva jooksul panna kokku oma pakkumus.

Hanke eesmärgiks on leida sobivate oskuste ja kogemustega lepingupartner, kes teostaks Sindi paisu lammutustööd, rajaks selle asemele loodulähedase kärestiku ning taastaks sintlastele olulise väliujula. Ehitusprojekt valmis pika töö ja läbirääkimiste tulemusel – leitud on kompromiss, mis arvestab kogu elukeskkonnaga – vee-elustiku, ümberkaudsete elanike ja  ettevõtjate huvidega. „Aasta lõpus väljastati Keskkonnaagentuurile kõik vajalikud ehitusload ning nüüd tuleb leida partner, kes tööd ellu viib.“ selgitas Keskkonnaagentuuri projektijuht Külli Tammur.

Hanke võitja ülesanne on rajada Sindi paisule kalade üles- ja allavoolu rännet võimaldav tehiskärestik, kuid eelnevalt tuleb paisu betoonosa likvideerida ning veetase paisjärves alandada. Lisaks tuleb eemaldada paisu taga paiknevad setted, ehitada välja kallasrajad ja ligipääsud jõele ning rekonstrueerida Sindi väliujula. „Detailne ülevaade töödest, tehnilisest lahendusest ning tingimustest lepingupartnerile on kirjas hankedokumentides, mis on kõikidele huvilistele kättesaadavad riigihangete registris.“ lisas Tammur.

Ehitustööde kestuseks Pärnu jões on planeeritud kaks madalveeperioodi ning kolmas kulub kudealade rajamisele. Kui hankemenetlus jõuab lepingu sõlmimiseni on võimalus, et Sindi pais avatakse kaladele rändeks juba sel suvel. „Loodan, et hankel osalevad tugevad tegijad, kes panevad kokku tingimustele vastavad pakkumused ning meeskonnad.“ selgitas projektijuht.

Pärnu jõe suudmest 14 km kaugusel asuv Sindi pais tõkestab (pool)siirdekalade ränded ligi 90%-le kude- ja kasvualadest, olles seetõttu hinnatud suurimaks probleemiks Pärnu jõestiku ja lahe kalavarudele. Sindi paisu kaladele läbipääsetavaks tegemine on osa projektist „Pärnu jõestiku elupaikade taastamine“, mida kaasrahastatakse Ühtekuuluvusfondist.

Keskkonnagentuur
21.02.2018 19:41
0
17
Midagi positiivset.
21.02.2018 21:04
0
10
See on nüüd küll üks äraütlemata positiivne uudis! Loodame, et mingeid uusi ettenägematuid takistusi ette ei tule.
28.02.2018 18:57
1
4
Stop stop. Nahkhiirte keskkonnamõju uuringut pole ju veel tehtud.
02.03.2018 17:21
0
2
Paljud lubasid ju mürki võtta ,et 10a vähemalt asjad veel venivad?Muidugi vägev uudis iseenesest.
02.03.2018 21:21
2
4
Kõik nagu tore, kuid nende tööde sisse ja ka siia artiklisse on peidetud veel üks töö... ;) "... ning rekonstrueerida Sindi väliujula".

See töö silaldab NAtura 2000 alal süvendustöid, mida teostatakse kahe kärestiku valelisel lõigul, kus 350 meetri pikkusel ja kogu jõe laiusel alal sõvendatakse jõge 2m sügavamaks. Töödega eemaldadakse jõest 46000 kuupmeetrit jõepõhja. Veeseaduse § 3/7  keelab sellist lahendust, nõudes valida kahest erinevast keskkonnaeesmärgist karmima ja Looduskaitseseaduse §51 keelab konkreetselt sellisel ala jõe loomuliku sängi moonutamise ja muutmise. KOV-i seadus nõuab kovidelt riiklike eesmärkide täitmist, mitte torpeteerimist. Seega on Sindi lv nõue riikliku eesmärgi vastane aktsioon.Ja on veel mitmeid punte seadustest ja määrustest, mida see projekt rikub. 800 tuhat eurot kulutatakse ühe ujuva raami paigaldamiseks jõkke, kus ei ole talle sobivat kohta, hävitades keelatud alal loomulikku loodust ja mida saab kasutata aastas vaid mõned nädalad, statistika näitab, et aastas käib seal vaid umebes 200 inimest, siis see ei ole mõistlik tegu. Keskmine kooli siseujula maksumus on umbes 350 tuhat eurot. Seda summat peab võrdlema nii, et selle raha eest saaks kuni 2-le koolile siseujulat, mis on aastaringse kasutusega, siis paneb ikka mõtlema küll. Lahutamatuosa ei ole mingi vabandus, sest kuidas saab siduda seadustega ebakõlas projekti seadusliku projektiga...
03.03.2018 12:05
1
0
KMH-d pole veel kinnitataud, alles 22. (mais) toimub KMH aruande nõuetele vastavaks tunnistamise otsusest teavitamine, kuid hange juba käib???
04.03.2018 18:56
5
4
Ei tule seda kärestikku, ei tule seda vabadust Liivi lahe kaladele. Kala saab ju Norrast. Peaasi, et faunast puhas loodus on. Rändlindudele turmtuli, turism ju toidab. Lõhilaste jõed mudamülgasteks, kuid spinnamees vaadaku ette, kui peaks ühe kala kotti panema.
10.03.2018 19:22
1
0
Kui ei usu, et mitte midagi ei muutu, siis vaadake see videlõik uuesti üle. Uudislõik oli eetris 06.05.16. Pealkiri kena, Sindi pais lammutatakse 2017...

https://www.err.ee/559315/parnu-joe-kalavarusid-vahendav-sindi-pais-lammutatakse-jargmisel-aastalja palju siis aastaks 2018 lammutatud on juba?
Palun oota