Otsi

Tartumaa Omavalitsuste Liit toetas Tartu seisukohta puidurafineerimistehase eriplaneeringu lõpetamiseks

Foto: Wikipedia
Foto: Wikipedia
29.03.2018
28. märtsil kogunenud Tartumaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolek otsustas toetada Tartu linna taotlust, milles nõutakse Vabariigi Valitsuselt riigi eriplaneeringu lõpetamist puidurafineerimistehase kavandamiseks Viljandi ja Tartu maakonda.


Otsuse poolt oli kuus Tartumaa omavalitsust, üks oli vastu. Üldkoosolekul ei osalenud Tartu valla esindaja, kuid Tartu Vallavolikogu on varasemalt avaldanud üksmeelset toetust eriplaneeringu lõpetamiseks.

Tartumaa Omavalitsuste Liit on selleks koostööorganiks, mille kaudu maakonna omavalitsusüksused suunavad ühiselt maakonna arengut.

Tartu Linnavolikogu võttis 7. märtsil vastu deklaratsiooni, milles osutati tehase rajamisega kaasnevatele keskkonnaohtudele ning eriplaneeringu vastuolule Tartu linna ja maakonna arengudokumentidega. Samuti ei ole planeeringu senine menetlus kooskõlas planeerimisseadusega ja riivab põhiseadusest tulenevat kohaliku omavalitsuse autonoomiat.

Tartu Linnavalitsus saatis 19. märtsil täpsema motiveeritud taotluse Vabariigi Valitsusele riigi eriplaneeringu koostamise lõpetamiseks.

Tartu linnavolikogu deklaratsioon: www.tartu.ee/uudised/tartu-linnavolikogu-avaldus
Tartu Linnavalitsuse taotlus: https://www.tartu.ee/sites/default/files/uploads/Tartu%20linn/tselluloo…

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

29.03.2018 23:35
0
0
(Y)
29.03.2018 23:35
0
4
yes
30.03.2018 11:55
0
5
Tore !
07.04.2018 20:19
0
3
Õige tegu .yes
08.04.2018 19:04
0
2
yes
Palun oota