Otsi

Pikendati haugipüügi keeluaega Võrtsjärvel

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay
15.04.2018
Sellel aastal tuleb kevadise haugipüügi avalöögiga tavapärasest kauem oodata. Keskkonnaminister pikendas haugipüügi keeluaega Võrtsjärvel. 

Haugipüügi keeluaja kehtestamine Võrtsjärvel 2018. aastal

Käskkiri kehtestatakse kalapüügiseaduse § 11 lõike 3 alusel.

Enamus Eesti olulisematest töönduslikest kalaliikidest nagu haug, koha, latikas ja ahven koevad kevadel nii meres kui ka sisevetes. Olenevalt kevad-talvistest temperatuuridest ja ka talvistest lume- ja jääoludest võib kudeaeg erinevatel veekogudel ja erinevatel liikidel varieeruda mitme nädala piires. Kui kudeaja periood lükkub edasi, siis on vaja pikendada kudevate kalade kudemisedukuse tagamiseks püügikeelu aega.

Kalapüügieeskirja § 47 punkti 3 kohaselt on Võrtsjärves haugi püük jäävabas vees keelatud 15. märtsist 15. aprillini. Jääkate järvel alles laguneb, kuid haugi massiliseks kudemiseks Võrtsjärves peab veetemperatuur tõusma 6-10 kraadini.

Keskkonnaministeeriumile saadetud kirjas tegi Eesti Maaülikooli limnoloogiakeskus varasemate aastate andmetele tuginedes ja kevadisi veetemperatuure arvestades ettepaneku pikendada Võrtsjärvel kevadist haugipüügi keeluaega kuni 30. aprillini.

Kudeva haugi kaitseks, lähtudes ülalpool nimetatust:
1. Keelan haugi püügi Võrtsjärvel 16. aprillist 30. aprillini 2018. aastal.
2. Käskkiri avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded ning Keskkonnaministeeriumi veebilehel.
Palun oota