Otsi

Hiina Rahvavabariik mõjutab kalandust järgmised kümme aastat

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay
12.09.2018
OECD (Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon) ja FAO (ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon) koostöös on valminud põllumajandussektori, sh kalapüügi- ja vesiviljelussektori prognoos aastateks 2018–2027, kirjutab Maaeluministeeriumi kalamajandusosakonna turukorralduse ja kaubanduse büroo peaspetsialist Maarja Purik.

Oluline muutus eelnevate prognoosidega võrreldes on toimunud Hiina kalandust puudutavas. Nimelt on Hiina Rahvavabariik oma XIII viisaastakuplaanis (2016–2020) seadnud eesmärgiks parandada kalandussektori tõhusust ja elujõudu. Seatud eesmärk mõjutab vesiviljelustoodangu mahtude ja püügikoguste vähenemist.

Vaatamata kalapüügitoodete hindade alanemisele vesiviljelustoodang kallineb

Turustatud kala, kalapüügi- ja vesiviljelustoodete hinnad kallinevad aastatel 2018–2027 keskmiselt 2% aastas (joonis 1). Kalapüügitoodete hinnad mõnevõrra isegi odavnevad (u ‑0,85%), kuid vesiviljelustoodang kallineb 2,3%. Kalaõli hinda mõjutab õliseemnetaimede turg; viimasest on saanud kalaõlile suur konkurent alates 2012. aastast. Kalajahu ja -õli hinnad on olnud alates 2013. aastast languses, kuid perioodil 2018–2027 on ette näha mõningast tõusu (u 2% aastas). 

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodangu maht liigub tõusvas joones

Ennustatakse, et aastaks 2027 kasvab kalapüügi- ja vesiviljelustoodang 193 miljoni tonnini, mis teeb kasvuks u 1% aastas. Eelmisel vaatlusperioodil, aastatel 2008–2017 kasvas toodang 2,3% aastas (joonised 2 ja 3). Toodang kasvab peamiselt vesiviljelustoodete tootmise najal – see suureneb 29% ehk 23 miljoni tonnini. Eeldatavasti on perioodil 2018–2027 Hiinas toodetud kala osakaal 39% (aastatel 2015–2017 oli see 62%). Vesiviljelustoodete kogused kasvavad sarnaselt hindadele samuti 2% aastas. Aastal 2020 peaksid kalapüügist ja vesiviljelusest saadavad kogused võrdsustuma; prognoos näitab, et sel aastal toodetakse vesiviljeluses 90 miljonit ja kalapüügis 91 miljonit tonni kala. Inimtoiduks mõeldud kalapüügi puhul kasvu- ega langustendentsi aastatel 2018–2027 oodata ei ole, väljapüügid jäävad 73 miljoni tonni piirimaile. Pärast 2020. aastat ületab vesiviljelustoodang püügitoodangu (aastaks 2027 u 12%).

Täismahus artikkel on leitav siit
 
Palun oota