Otsi

Riigikohus keelas Kunda ajaloolisel paisul hüdroenergia tootmise

Foto: Vikipeedia
Foto: Vikipeedia
11.10.2018
Riigikohus jättis esmaspäevase lahendiga jõusse keskkonnaameti korralduse, millega keelduti AS-ile Generaator vee erikasutusloa andmisest hüdroenergia tootmiseks kunagise Kunda tsemendivabriku paisul.


Keskkonnaameti 5. veebruari 2016. aasta vaidluse all olnud korraldusega jäeti AS-i Generaator hüdroenergia tootmiseks esitatud vee erikasutusloa taotlus rahuldamata. Keskkonnaamet keeldus loa andmisest põhjusel, et hüdroenergia tootmine ei võimalda täita õigusaktidest tulenevat kohustust parandada Kunda jõe keskkonnaseisundit ning see kahjustaks Natura alal paiknevate kalade elutingimusi, teatas riigikohus.

Keskkonnaamet oli teinud otsuse ilma keskkonnamõju hindamise tulemusi ära ootamata, kuna loa taotleja ei olnud järginud talle antud tähtaega nõuetekohase keskkonnamõju hindamise aruande esitamiseks. Riigikohus leidis, et kui asjaolud on piisavalt selged, võib keskkonnaloa andmisest keelduda ka ilma keskkonnamõju hindamise menetlust lõpule viimata. Keskkonnamõju hindamine on teatud juhtudel kohustuslik eeldus vaid loa andmise, mitte aga sellest keeldumise korral.

Täismahus artikkel leitav siit
 

Palun oota