Otsi

Narva jõkke asustati 200 tuura

Foto: Keskkonnaministeerium
Foto: Keskkonnaministeerium
29.11.2018
Täna asustas Eesti Loodushoiu Keskus koos Keskkonnaministeeriumiga Narva jõkke 200 noort tuura, et taastada seal vahepeal täielikult hävinenud tuurapopulatsioon. Esimesed kalad lasi jõkke president Kersti Kaljulaid.


„Narva jõgi oli kunagi üks tuntumaid tuurajõgesid, kuid vahepeal on Atlandi tuur seal täielikult hävinud. Mis inimtegevuse järel laastatud, tuleb meil endil ka taastada,“ selgitas Eesti Loodushoiu Keskuse kalateadlane Meelis Tambets.

President Kersti Kaljulaid lisas: „Meie tegevusest jäävad jäljed ja nagu täna nägime, võivad need olla ka väga positiivsed. Tuurad on nüüd vees, aga peame edasi mõtlema ja tegutsema ka selles suunas, et siin Narva jõe koskedel ja kärestikel voolaks taas pidevalt vesi, mis pakub ka kaladele uuesti sobivaid kudemispaiku.“

Tuur on Läänemerest kadunud ennekõike jõgede paisutamise, reostamise ja ülepüügi tõttu. Läänemere piirkonna maad on võtnud nõuks oma tuurapopulatsioon taastada. Rahvusvaheline Läänemere tuura taastamise kava näeb ette tuurade asustamist selle liigi poolt varem elupaikadena kasutusel olnud jõgedesse, sealhulgas Narva jõkke.

Tuurade asustamise projekti veab Eestis Eesti Loodushoiu Keskus, kes on põhjalikult uurinud Narva jõe alamjooksu kui kalade elupaika ja selle sobivust tuura taasasustamiseks. Parandada tuleks kudemistingimusi praegu kuivana seisvas koskede ja kärestike jõelõigus.

Eesti Loodushoiu Keskus on tuurasid asustanud varemgi. 2013. aastal lasti jõkke kahesuviseid kalu ning 2018. aastal vastkoorunuid.  Sel korral asustati 200 ligikaudu sajagrammist ühesuvist kala.

Täna asustatud tuurade mari pärineb kalalt, kes on 2,5 meetrit pikk ja 120 kg raske. Ka Narva jõkke asustatud kalad kasvavad kunagi sama suureks.

Tuura asustamise projekti toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Keskkonnaministeerium

30.11.2018 12:23
5
6
Preskul pole muud tarka teha?
30.11.2018 18:10
0
1
Oleksin eelistanud artikli juurde selle 2,5 m tuura pilti.Muide, artiklist ei selgu, millise tuura alamliigiga tegu oli ?
30.11.2018 20:56
0
5
Küsimus - mis on pistmist pr. Kerstil mainitud tuuradega ?
ddt
image

30.11.2018 22:33
0
2
Artiklis on jutt ikka atlandi tuurast. Lisaks võib lugeda:https://pohjarannik.ee/kalateadlased-teevad-kalade-huvanguks-paris-tegusid/
30.11.2018 23:03
0
0
Kuuldavasti istutakse igal talvel Pärnu lahte ja Peipsi järve ka tuurasid.
Palun oota