Otsi

Ajaloolist püügiõigust hinnatakse kõrgelt

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay
31.12.2018
Kalanduse korraldus jaguneb Eestis viie asutuse vahel – need on Maaeluministeerium, Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet, Veterinaar- ja Toiduamet ning Keskkonnainspektsioon.

 

Kutselise kalapüügi korraldusega, sealhulgas kutselise kalapüügi lubade väljastamise, kalalaevade riikliku registri haldamise ja kalapüügiga seonduvate andmete kogumise ja arvestusega tegeleb Veterinaar- ja Toiduamet.

Kuna kutselisi kalureid jagub meil mitmesse maakonda, on piirkondlikud keskused loodud Tallinnasse (vastutusalad Soome lahe kutseline püük: Harjumaa, Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa ning kogu traalpüük, kaasa arvatud kaugpüük), Jõgevale (Peipsi, Lämmijärv ja Pihkva järv, Narva jõe ülemjooksu, Jõgevamaa, Tartumaa, Põlvamaa kutseline kalapüük, sh kalapüük Suur-Emajõel), Pärnusse (Pärnumaa kutseline kalapüük), Saaremaale (Saaremaa ja Läänemaa kutseline kalapüük), Hiiumaale (Hiiumaa kutseline kalapüük) ning Viljandisse (Võrtsjärv ja Võrumaa kutseline kalapüük).

Täismahus artikkel on loetav siin


 

Palun oota