Otsi

Planeeritav puidurafineerimistehas ohustab Emajõge ja Peipsit?

Autor: Eesti Kalastajate Selts
Tartu lähistele plaanitakse ehitada puidurafineerimistehast, mis mõjutab  Suur-Emajõe alamjooksu ja Peipsit ning hetkel näib, et arendajad ja riigi esindajad on heitveepõhise tootmise arendamisel seljad kokku pannud.

Tartu lähistele plaanitakse ehitada puidurafineerimistehast, mis mõjutab  Suur-Emajõe alamjooksu ja Peipsit. Kui seni on tehasega seotud peamine keskkonnateemaline diskusioon olnud metsade jätkusuutliku majandamise teemadel siis hoopis olulisem keskkonnamõju saab olema veestikule, kuhu võidakse tulevikus paisata jäätmeid, mis ületavad mitmekordselt Tartu linna halvimatel aastatel aset leidnud keskkonnareostuse. Plaanitav lahendus viiks potentsiaalselt Suur-Emajõe ja Peipsi järve vesikondadesse ühendeid, mis suurendavad toitelisust  ja halvendavad hapnikurežiimi, tappes suure osa veekogude elusloodusest. Hetkel näib, et arendajad ja riigi esindajad on heitveepõhise tootmise arendamisel seljad kokku pannud, sest:
  • tehase rajamiseks kavandatud uuringud keskenduvad heitvee kontsentratsioonidele, mitte kogustele. Näiteks otsiti riigihankega viitenumbriga 186258 EL veepoliitika raamdirektiivi 2000/60/EÜ artikli 4(7) Eesti tingimustes erandite kehtestamise võimalusi. Võimaliku negatiivse keskkonnamõju asemel keskendutakse juriidiliselt korrektsete lahenduste otsimisele;
  • keskkonnasõbralikkuse demonstreerimiseks pööratakse tähelepanu pigem CO2 jalajäljele ja taastuvenergeetikale kui võimalikule saastele;
  • tehase rajajad prognoosivad vee vajaduseks kuni 0,85m3 sekundis ning põhjendavad sellega tehase rajamist Eesti oludes suure jõe äärde.
Arendajate pakutud lahenduse korral leiab Eesti Kalastajate Selts, et vee-keskkonda mitte halvendav lahendus ei ole võimalik ainuüksi seetõttu, et mistahes heitvee paiskamine keskkonda selle taaskasutuse asemel näitab, et see heitvesi ei ole tootmise tarbeks piisavalt puhas. Meis tekitavad kahtlust ka mõned arendajate poolt välja pakutud lähtearvud. Nii avaldati 12. aprillil 2017, et kavandatava tehase aastane mageveevajadus on 22 miljonit kuupmeetrit, millest 10% ehk 2,2 miljonit liitrit aurustub tootmisprotsessi käigus.  Lihtne arvutus näitab, et sellise koguse vee aurustamine nõuab aastas 1,38 TWh energiat mis ületab kahekordselt tehase toodetud elektrienergiat (plaanitud tootmine 0,682 TWh aastas). Tehas tarbib aastas 3 miljonit m3 puitu ja puiduhaket, millest oleks võimalik toota kuni 6 TWh energiat. Kui juba olulised lähteandmed on niivõrd vastuolulised siis kuidas saab usaldada nende põhjal tehtavaid keskkonnamõju hinnanguid?
EKS leiab, et arendus tuleks ümber vaadata ning leida keskkonnale väiksema mõjuga lahendus – ennekõike näeme lahendust suletud tootmistsükliga protsessis, millisel juhul heitvett loodusesse ei juhitaks. Arendajad väidavad, et nende plaan on rajada Euroopa kaasaegseim puidurafineerimistehas, mis vee-keskkonda ei halvenda. Kui see on tõepoolest nii, aga mitte normidega JOKK skeemitamine, siis oleks ainuvõimalik lahendus suletud tootmistsükkel. Eesti ülikoolides on loodud väga tõhusaid puhastamistehnoloogiaid. Suletud tsükkel on võimalik, kuid vajab täiendavaid rakenduslikke teadusuuringuid. Plaanitud ajaks, 2022. aastaks ei pruugita tehase avamiseni jõuda, aga kiirust ega majanduslikke huve ei tohi eelistada keskkonna huvidele. Ei tehase arendajad ega Keskkonnaministeerium  pole suutnud avalikkusele piisavalt selgelt põhjendada, miks otsitakse kavandatava puidurafineerimistehase rajamiseks lahendusi, mis tingivad heitvee paiskamise looduskeskkonda. Suletud tsükliga tootmise puhul sellist vajadust ei oleks.
 
Seni, kuni plaanitakse suures mahus küsitaval tasemel puhastatud heitvete juhtimist looduskeskkonda, tasub kõikidel, kes veekeskkonnast vähegi hoolivad, jätkata avalikkuse ja arendajate survestamist keskkonnasõbralikumate lahenduste suunas.
20.12.2017
20.12.2017 14:51
7
43
Selle nimel, et väike seltskond saaks rikastuda vetsupaberi tootmisest, ohvedada Emajõgi???
20.12.2017 15:38
4
27
Sellest saab esimene objekt Eestis, mida hakatakse reaalselt saboteerima, kui tõesti antakse luba see rajada.
20.12.2017 15:57
0
29
Kas see veevajadus on siis peamiselt jahutuse jaoks nii suur või tõesti korra kasutatud vesi enam ei kõlba paberi tootmiseks, aga loodusesse kõlbab? See paneb küll kukalt kratsima...
20.12.2017 15:59
0
14
Kas sellistest asjadest väikest mudelit ei saa enne ehitada?
20.12.2017 16:20
0
20
Ma ei tea, kas tõesti ei ole ühtegi spetsialisti, kes julgeks rääkida, kuidas asjad seal tselluloositootmises käivad. Kõiksugu hõljumid ja heljumid ja muud saastad jne.

 Paha polli on vist kõik juba ära jõudnud osta
20.12.2017 21:48
9
4
Punaste pärast ei hakka keegi tehast ehitamata jätma.
20.12.2017 22:10
30
8
Sarnaseid tehaseid on ju mujal Põhjamaadeski.Kas seal on kõik loodus surnud?Et lihtsalt poolt või vastu lahmimise asemel peaks äkki asja sügavamalt uurima?Kuidas need tehased mujal toimivad,kas ja kuidas reostavad jne. Tegelikult on see ju meie rahva ja riigi reaalne sissetulek,mida praegu Soome ja mujale odava raha eest väärindamisele laevatatakse.Ei saa võtta nii,et "üks kitsad seltskond teenib rämedat pappi".Neil on vaja töölisi,nad peavad maksma makse jne. Mures peab olema,aga selline tuim täiega kõige vastu stiil on ka vähe kiviaegne.
20.12.2017 22:24
6
39
Rääkigu kui ilusat juttu tahes need arendajad, esimene fakt on see, et see tehas saastab vett ja õhku. Teine asi - tooraine vajadus on seal nii suur, et suur protsent Eesti metsadest läheb selle tehase tarvis. Ja kolmandaks - sellest rahanumbrist näeb Eesti rahvas vaid kaduvväikest osa, kasum rändab maksuvabalt riigist välja nagu niuhti. Meitele jäävad raiesmikud, ära reostatud vesi ja sitahais !
20.12.2017 23:37
4
24
Ükskord, kõva 15 aastat tagasi, käisin sõbraga peredega Soomes automatkal ja üks õhtu jäime laagrisse kusagil Jämasänkoski lähedal järve ääres. Miski onkel rentis seal paati ja kuna spinna kaasas, polnud pikemat mõtlemist. Olles tunde lanti loopinud ja vedanud, sain lõpuks miski hauginolgi paati. No siuke kiloalla poiss. Ise veel mõtlesin, et vot sulle säh Soomet ja tema kalarikkust!No panime siis haue laagrilõkkele küpsema, kui meitepoole tuigerdas kamp somme, ilmselgelt joogised. Tulid lõkkeäärde, vahtisid kala punnis silmadega ja üks küsis siis suht karmi häälega, et kes kala sai ja kustkohast sai? Mul polnd häbeneda midagist ja vastasin, et mina ja siitsamast järvest. Astusid siis kordamööda mu manu ja surusid kätt. Ma küsisin, et mikä on? Öeldi, et ma olla kõva mees, kui sealt järvest kala sain. Küsisin siis, milles probleem, et isegi hauginolki keeruline tabada? Näidati käega kilomeetri kaugusel vastaskaldal tossavatele korstendele ja öeldi - siin on ju tselluloositehas! Ainult skuutriga hullamiseks pidi see järv veel kõlbulik olema.
21.12.2017 02:13
3
26
Selle projekdiga hävitatakse kalavarud Emajões kui ka terves Peipsi vesikonnas Pole tarvis hakata kehtestama kaluritele ega harrastuskalameeste väljapüügi piiranguid .Sellega kaovad kaluritel kui ka kalatöötlejatel töökohad . Ainukestena kellele tööd mõneks aastaka jagub on metsatöötlus firmad. Lähi aastatega tehakse Lõuna -Eestis selline laastamis töö , et isegi linnul on raske leida puud millele puhkama istuda. Roheline erakonna juht astus mesti praeguse Eesti rahvast mittehooliva valitsusega , kõik tänu korralikule palgale sest raha ei pidavat haisema. Seni kuni EESTLASED lasevad end lüpsta , seda ka tehakse. Sellest saab teha ainult ühe järelduse . Me koos peame astuma välja selle Eetivaevuliku valitsuse ja tema tegevuste vastu. Kõik me soovime , et ka meie lapsed ja lapse-lapsed  tunneksid rõõmu puhtast ja armsat Estimaast.
21.12.2017 08:22
2
29
Ühel isandal on siin punaste teemal mingi isiklik vimm


Potentsiaalse ohuga tehase ehitamisele vastu olemine küll vast mingi kommunisti tunnus ei ole. Erinevalt nõudmisest suvalisel ajal kellegi eraomandil talluda.

 See selleks.

 Too tehas pidavat andma miski 200 töökohta. See on köömes võrreldes isegi väga väikese ohuga Emajõe vesikonna loodusele, rääkimata reaalsest saastamisest. Argumendid teemal "Soomes ja Rootsis tehakse ka" ei päde. Seal on jõgesid, mille äärde tehast rajada, rohkem ja ilmselt ka järelvalve saastamise vältimiseks tugevam.

 Kui rikutaksegi üks jõgi ära, jääb ikka mitu veel alles...

Meil ongi paraku üksainus Võrtsjärv- Emajõgi- Peipsi vesikond ja ökosüsteem ja mis iganes.

 Jõel on niigi juba praegu kindlasti reostuskoormus olemas, selle tehasega võib kriitiline piir väga lihtsalt kätte tulla.

 Praegu ei või teatud aastaajal kalamees mõnes Emajõe piirkonnas kardetava ökoloogilise jalajälje pärast isegi paadist välja kaldale tulla, nüüd siis teeme suurtööstuse...

 Minulgi ei ole midagi tööstuse ja töösturite vastu, aga antud juhul on lihtsalt risk loodusele liiga suur.  

Ja jutt teemal, et "kui meie ei tee, tehakse Pihkvasse" on umbes sama, et "kui mina kala välja ei püüa, teeb seda naabrimees"

 Loodetavasti tuleb ka erapooletu teadlaste ja spetsialistide hinnang, enne kui latikas ja koha puidudieedile pannakse.

 

 
21.12.2017 17:25
1
9
Mind teeb see tehas tera ettevaatlikuks - väga palju küsimärke ja eksitamisi on välja toodud ELF juhi artiklis -  soovitn lugeda.https://arvamus.postimees.ee/4350541/elfi-juht-miks-est-fori-juhid-lubaduste-asemel-eksitavad
22.12.2017 16:05
1
11
Seostub ja kuidas veel. Nii poole aasta jagu tagasi mainisin seda toru seoses Emajõe tehasega. Üks parteisõdalane läks hirmsasti leili ja nõudis olemasou tõestavaid linke tolle toru kohta. Nüüd on see link talle olemas.
22.12.2017 17:20
0
17
Ehk siis, kes ei tea - Estonian Cell on sellesama Margus Kohava eelmine teha, kes planeerib nüüd tselluloositehast Emajõe äärde. Absurdne meil siin Eestis on see, et seiret teevad ehk muuhulgas veeproove võtavad ettevõtted ise. Kas see peaks olema toimiv kontrollmehhanism? Ilmselge ju, et need proovid on kristallpuhtad.
22.12.2017 17:55
0
7
Kas sealt hakkab samamoodi munahaisu lekkima nagu Kehtnas?
22.12.2017 17:56
0
8
Kehra*
23.12.2017 23:12
1
8
Lisaks pidi meeletult kasu tõusma kaasneva taastuva elektrienergia tootmisega. Mingi jabur nupuke vilksatas kuskil.
25.12.2017 17:18
0
14
Ei meeldi see tehase rajamine. Haaran sõnasabast kinni."Too tehas pidavat andma miski 200 töökohta."

Kõik need 200 ei ole kõrge lennuga töökohad. Loogiliselt võttes on siia arvestatud ka lihtsad tööd. Valvuriamet, laotööline, transport jne. Palju suurem on aga töökohtade kadu mujalt kui see tehas rajatakse. Töötuks jäävad kalurid, osa turismivaldkonnast. Niiet siit kaob kaugelt rohkem kui 200 töökohta.
25.12.2017 17:25
0
12
Tehas vajab piisavalt palju puitu, et tekitada sisekonkurentsi kõikide teiste valdkondadega, mis samaväärset puitu tarbivad. Lisaks. Kui toorainet hakataks sisse ostma, oleks täiendav mürareostus ja teede lõhkumine suurte masinate näol. A see on vist väike mure, võrreldes teiste asjadega.Nii suure projekti korral oleks korrektne tellida rahvusvaheline audit ehk eksperthinnang koos mõjuanalüüsiga Eestist väljaspoolt. Kui on mastaapne tehas, mis maksab miljard eurot, siis mõni miljon auditi peale kulutada on köömes.Lisaboonusena saavad kõik teada, kui halb tegelikult Peipsi ja Emajõe seis on ainult veeomaduste näitajate poole pealt. Kalanduse osa tuleb veel juurde. Ilma selle suurejoonelise projektitagi.
26.12.2017 13:53
0
3
Hüdrobioloogiliste ja hüdrokeemiliste näitajate seiret teostatakse suurematel järvedel-jõgedel igaaastaselt. See on üks hüdrobioloogide peamiseid töid. Kui "veeomaduste näitajate" vastu huvi on, googelda. Iseasi kui suur sõnaõigus teadlastele vabriku rajamise asjus antakse.
29.12.2017 22:58
0
7
ega niimoodi need asjad käivad ja ka käivad edasi. Parem sellistest tehastest hoiduda, raha on kena asi aga seda raha te jõegedst püüdma hakka ega seda raha ka süüa aita:

http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/kuidas-sai-tsellutehase-solk-poolteist-aastat-vales-kohas-merre-voolata?id=80649371
05.01.2018 13:11
1
7
Eesti riik ei tohiks küll sellist tehast Emajõe äärde lubada, pealegi Emajõgi on Eesti üks tähtsamaid jõgesid nii kalastuse kui ka laevatavuse poolest.
13.01.2018 12:28
0
1
Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) läks Est-For Invest poolt kavandatava tselluloositehase vastu riigikohtusse.https://www.err.ee/653272/kodanikuuhendus-laks-tselluloositehase-rajamise-vastu-riigikohtusse
18.01.2018 22:26
0
1
Ja kui Riigikohus neid ka pikale lainele saadab?Kuhu edasi?Kus siis on tõde ja õigus?
Palun oota