Otsi

harrastuspüügi luba

1
2
3
4
08.07.2011 09:43
0
0
ahven august, näitab nüüd koha, kus ta palus mul seda viidet talle siiski anda. Siis mitte ei otsi, siiani, vaid saad selle üsna kohe.

Aga ahven pole isegi kolmanda paragaarfini jõud, et tervikut haarata, millest jutt. Soiub mingi paragraaf kümnes kinni. Justkui see oleks tervik, mitte hoopis äärmine erijuhus.
08.07.2011 09:48
0
0
Jah palusin, sest ei saanudki aru millest sellised järeldused. Ja tõesti viitasidki 05. juuli 2011 09:04:00. Tänud.
08.07.2011 09:52
0
0
Harrastuspüügiõigus Keskonnaministeeriumi kodulehes on üks hüvitav asi veel kirjutatud:
"Vedeliga püügil, mis on sisuliselt landi paadi järel vedamine ehk trollimine võib kasutada üks isik harrastuspüügiõiguse alusel korraga rohkem kui kolme püügivahendit."
http://www.envir.ee/1171864Rohkema
kui ühe lihtkäsiõngega või teiste sportlike püügivahenditega püük käib harrastuspüügiõiguse alusel. Harrastuspüügiõigus annab loa kalastada üheaegselt kuni kolme sama- või eriliigilise püügivahendiga, milleks võivad olla: rohkem kui üks lihtkäsiõng, käsiõng, spinning, vedel, sikuti, lendõng, põhjaõng (tonka, krunda), und, räimeõng, harpuunpüss ja harpuun (loe allveepüügist). Vedeliga püügil, mis on sisuliselt landi paadi järel vedamine ehk trollimine võib kasutada üks isik harrastuspüügiõiguse alusel korraga rohkem kui kolme püügivahendit.
08.07.2011 10:04
0
0
Uvitav on näha,mida keskkonnaametnik käsiõngede kasutamise kohta paberile julgeb panna?Väide,et 4 käsiõnge on juba liiast,tundub olema interpreteerimise teema ega vasta easte sääduse mõttele.Tõenäoliselt taandub asi termini "rohkem kui" maakeelsele tõlgendusele.
08.07.2011 10:29
0
0
Põnevusega jään ootama Keskkonnaministeeriumi vastust. Teeme miski ennustusvõistluse kah?
08.07.2011 10:32
0
0
Mul on kummipüksad ikka veel alles. Ei ole pidand siiani sööma, ega kindlasti pea ka seekord!
08.07.2011 11:06
0
0
Püksid jäävad alles, sest riigikohtuni me ei lähe ju.

"Seaduste tõlgendamise õigus on kohtul, mitte haldusametnikul," (Riigikohtu esimees Märt Rask)

08.07.2011 11:22
0
0
ja tore ongid. kes tahab, püüab selle 3+1 niikuinii, ja paneb juurdegi. Kes ei taha, ei püüa, nagunii. Sealhulgas ei kuulu ma selgelt ise kummagisse kontingenti.
Küll aga kontingenti, kes peab sellest teoreetilist arutamist tahedamaks ampsuks, kui selle neljandaga püüdmist või püügile sättimist.

Vot siuke jutumees, mitte aga tõsine tegija
08.07.2011 11:46
0
0
See et wuudil kummipüksid söömata,on nüid küll puhtalt mo lohakus ja laiskus
Aga olgu,suvel selle kuumaga nagunii söögiisu kehvake.
PS! Tuttuied keeluaja tärminid kipuvad säädustesse mingi uie uvitava loogikaga sisenema ?
08.07.2011 11:59
0
0
pole aega tutkida, lugeda.... ma tõmman juuromajandust käima. vahest kiikan siia, ja kirjutan segast, augu täiteks.

mis seal vahet on, mida nad seal amtenike ettepanekul kehva tervisega sissekirjutatult, vasta võttavad....

ei jõvva nood veel jõustudagi, kui uiesti kehtestuks jälle tunnistavad.

12.07.2011 11:00
0
0
Kes vana asja meenutab, sel silm peast välja

... aga Oiorokko, kas on mingeid vastuseid keskkonnaministeeriumist.
12.07.2011 11:19
0
0
"Avaliku teabe seadus" https://www.riigiteataja.ee/akt/122032011009

ma
ei näe, millist teavet, millele küsijal puudub juurdepääs, või ta ei leia...võiks ta üldse antud kontekstis küsida.

Ammugi, et ta võiks saada selle kohta mingit ,,tõlgendust". Ja isegi kui saab, et see midagi loeks või tähendaks....peale selle et antud isik on vastamise momendil niiviisi arvand.

Aga muidugi...ootame ära vastava vastuse. Samas oleks jällegi huvitav,eelnevalt, tutvuda selle "teabenõude" sisuga. Siis lihtsalt teaks rohkem midagi oodata, või üldse mittemidagi oodata
12.07.2011 11:26
0
0
"Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadus" https://www.riigiteataja.ee/akt/118032011007

§
3. Õigusalaste selgituste andmine
Valitsusasutus, valla- või linnavalitsus, osavalla ja linnaosa valitsus või valla- või linna ametiasutus annab tasuta selgitusi tema poolt välja töötatud õigusaktide või nende eelnõude, asutuse tegevuse aluseks olevate õigusaktide ja asutuse pädevuse kohta.

§ 6. Vastamise tähtaeg
Märgukirjale või selgitustaotlusele vastatakse viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul selle registreerimisest. Erilise vajaduse korral lähtuvalt vastamise keerukusest võib vastamise tähtaega pikendada kuni kahe kuuni. Isikut teavitatakse vastamise tähtaja pikendamisest ja pikendamise põhjusest.
21.07.2011 15:20
0
0
Sooviksin saada selgitust Kalapüügiseaduse (KPS) §§ 10 ja 11 mõtte ja tõlgendamise kohta.
Esiteks, kui püüda kala harrastuspüügiõigust tõendava dokumendi alusel vastavalt kolme harrastuspüügivahendiga (nt. üks spinning ja kaks põhjaõnge), kas nendele LISAKS tohib realiseerida ka KPS §-s 10 sätestatud õngepüüki ühe lihtkäsiõngega?
Seega toimuks püük kokku nelja püügivahendiga.
Teiseks, kui püüda kala kahe lihtkäsiõngega (mis vastavalt KPS § 11 lg 3 p-le 1 on juba harrastuspüügivahend), mitut püügivahendit neile lisaks tohib kasutada? Kas nad moodustavad ühe harrastuspüügivahendi või on nad käsitletavad kahe eraldi püügivahendina, kuid mitte enam KPS § 10 mõistes vaid juba KPS § 11 lg 3 mõistes?
Juhul, kui neile lisaks tohib püüda ühe harrastuspüügivahendiga, siis kas sellisel juhul ei saa realiseerida KPS § 10 sätestatud õngepüüki veel ühe lihtkäsiõngega?
Sellisel juhul saaks püük toimuda vaid kolme püügivahendiga.
Kahel ülal püstitatud probleemil on kaks erinevat tulemit, mis sõltuvad ühe lisalihtkäsiõnge kasutamisest.
Et asjas selgust luua oleks vaja seaduselooja selgitust probleemile.

Lugupidamisega,
Marko Kutman
Nauvitsman OÜ
21.07.2011 15:21
0
0
Ja vastus:


Tere

Vastuseks Teie küsimustele seoses õngepüügi ja harrastuspüügiõiguse rakendussmisest seoses erinevate püügivahendite üheaegse kasutamisega vastame järgmiselt.

Vastavalt Kalapüügiseaduse § 10 ja § 11 eristatakse õngepüüki ja harrastuspüüki. Õngepüük on igaühele tasuta ja kasutada lubatud vahendiks üks lihtkäsiõng. Harrastuspüügivahendiks on muuhulgas ka rohkem kui üks lihtkäsiõng.

Seega Teie näitele tuginedes kinnitame, et lisaks kolmele harrastuspüügivahendile (millest ükski ei ole lihtkäsiõng) harrastuspüügiõiguse alusel võib püüda lisaks ka ühe lihtkäsiõngega realiseerides samaaegselt õngepüügiõiguse.

Samas kui püüda kahe lihtkäsiõngega harrastuspüügiõiguse alusel, siis lisaks nendele võib kasutada veel vaid ühte sama või muud harrastuspüügivahendit ning õngepüügiõigust siis sõltuvalt kasutatavatest vahenditest enam samaaegselt realiseerida ei saa.

Seega ongi nii, et sõltuvalt kasutatavatest vahenditest sõltub ka lõplik kasutada lubatud püügivahendite arv ning tulemused võivad teatud kombinatsioonide juures olla erinevad.

Lugupidamisega


Herki Tuu

Keskkonnaministeeriumi
kalavarude osakonna peaspetsialist
6260713
21.07.2011 15:44
0
0
Üks asi tundub siis nüüd lõpuks klaar olema.Kuniks wuudi tõlgenduse EU kohtusse saadab.
Aga järgmisena oleks põnev näha caset 4 lihtkäsiõnge üheaegselt kasutuses kui KE rikkumine kohtuvaidluses.Milliste argumentidega suudetakse tõestada, et 2 lihtkäsiõnge+2 spinnat on kuidagi looduslembelisem versioon võrreldes variandiga 1+3.Ja kes võidab filoloogilise terminoloogiasõja teemal "rohkem kui"
21.07.2011 16:57
0
0
ametniku arvamust-tõlgendust ei saa kohtusse kaevata, vist. Nagu tema ei saa ka minu arvamuse kohta seda teha. Ja nigunii see arvamus pole siduv, nigu näiteks maksuameti eelotsus seda on. Samaaegselt, samal ajal, püüda rohkemate püügivahenditega kui paragraaf lubab.

Ja praktikas ma ka keissi ei saa tekitada, kuna ise ei viitsi enamasti küll niipaljude vahenditega korraga püüda, millest üks võiks lihtkäsikas olla (ja polegi, sest lipsu sel ikka kasutan, kuigi ritv võib kasutusel olla rõngasteta ja rullita)....seda enam ju, ja nagunii, et ametnik ,,lubab", ja mingit menetlust siis ju ei alustata, mida vaielda.

Aga mina ei vingu kah, jään vaid enda juurde, et ei või... samas, mis mul kui uusradikaalliberistil selle vastu olema peaks, et õngpüünistega rohkematega püütakse, kui ma arvan seadusel seda lubama? Mitte midagi pole.
Vaid teoreetiline huvi on, mida kehtivasse korda on kirjutatud ja mis juhtub kui praktikas seda kasutama peaks. See, et keegi miskipärast menetlust ei algata, ei ole nüüd küll lõplik tõend et tegevus seaduslik on.
Näiteid on elus mustmiljoon... eredamad ehk pollarite grupiviisiline altkäe võtmine. Mõnikord vast isegi, teene korras mittevõtmine
21.07.2011 17:33
0
0
seega 3+1 ei ole 4
21.07.2011 22:50
0
0
1+3=4
21.07.2011 23:01
0
0
Tegelt mul hea meel et sul Kukimuki õigus on, aga ikkagi, selle teoooria järgi ei ole 2+2 4 ja 3+1ei ole 4. On ainult sinu 1+3.
21.07.2011 23:26
0
0
Sügavalt isiklik arvamus.Et selle 4 sisse mahuvad kõik lõbupüügivahendid, Skeemis 1 lihtkäsikas+3 mis igane,sõltumata nimetusest.Ja ausalt öeldes ei usu,et ükski inspektor üritaks siinkohal isand Tuusi tõlgendust asuda tões ja vaimus KE rikkumiseks vormistama.Ja kui ka üritab,läeb alles naljakaks

22.07.2011 12:36
0
0
Noh ,nüüd on ühel suu kinni vä?Sellel ,kes kipub teisi pidevalt madaldama ,äh?
1
2
3
4
Palun oota