Otsi

Loobu jõel, samuti Kadrina paisjärvel ei tohi enam lihtkäsiõngega kala püüda.

1
2
3
4
5
6
04.12.2015 00:06
0
0
Kas see on targem, mitte midagi ei muutu siin niisama??

https://www.riigiteataja.ee/akt/131032015020

Kusjuures uued muudatused on juba siin sees, aga need ei puuduta Loobut...
04.12.2015 08:38
0
0
Uus redaktsioon kopeerib sõna-sõnalt praegu kehtivat...kus Loobu ja Valgejõge polegi.Klikates riigiteatajale...ikka terendavad kahjumäärad.Väga vänged roppused tikuvad huulile-mis toimub?Kas võis ja edaspidigi tohib neis jõgedes harpuunpüssiga mulistada,tonkasid laduda ja ussiõnge leotada?Seda kummalisem on õngepüügi keelustamine ja uuesti lubamine Kadrina paisul.
04.12.2015 11:00
0
0
Kuidas kopeerib, muudatused on ju sisse viidud, vaata kasvõi paragraafi 14, võrgulipu värvid on nüüd teised jnejne...

On ikka põhikeelud ja siis sellised ajutised keelud ja leevendused, millega suppi veidi pealt kooritakse, põhi jääb ikka samaks, olgu või eelmisest aastatuhandest.....
04.12.2015 11:12
0
1
Kui nüüd tõesti mõni tõsine spets kehtivad eeskirjad üksipulki lahti harutaks leiaks sealt kindlasti palju vasturääkivusi.Loobu ja Valgejõe kesk- ja ülemjooks ilmselt vaid jäämäe tipp.Kui eeskirjad suures osas koosnevad vaid muudatustest ja parandustest on ehk aeg kehtestada hoopis uued ja lihtsalt mõistetavad.Ehk sellega ehk isegi tegeletakse...pole aimu.
04.12.2015 11:53
1
1
Mitte keegi ei tegele sellega, uus eeskiri on väljas, muudatused sees. Loobu jaoks on eeskirjades ammusest ajast keelud sees vimmale mingi aeg, kalatrepile ülesse/alla ja unna/põhjaõngele. Ajutiste kitsendustega kitsendati veelgi, nüüd lasti vabaks Kadrina just nondest ajutistest kitsendustest, see aga ei tähenda, et kuskil teises kohas mõnda fundamentaalset kitsendust ei ole, need ikka on ja ka nendega peab arvestama. Ja peab ka maavanema kitsendusi jälgima, samuti võib KKA mõne kitsenduse välja mõelda looduskaitsealal asuvatele vetele jnejne....

See oli nagu elektrimootoriga, lubati kõikidel väikejärvedel kasutada, kuid mõnes kaitseeeskirjas olev veemootorsõiduki keeld automaatselt keelab selle. Siin on asi veelgi segasem, kuna mitte keegi ei tea, mis loom on veemootorsõiduk.... Kusjuures põhjendus on sama, elektrimootori luba anti, kuna ta ei kahjusta kaldariba ja keelu põhjus on sama, kuna kahjustab.... Parim muudatus on veel see, et elektrimootoriga kaasneb oht kalavarudele, kuna püütakse rohkem kala - vot selle mõtteüllitise peale ma pikalt imestasin....
04.12.2015 12:44
0
1
Ära seo elmodrat kadrina paisuga kuigi hinge ilmselt piinab...selleks oled teinud mitu erinevat teemat.Oled Rakvere EKS-i asutajaliige ja väidetavalt pidev ümarlaudadel ja nõupidamistel osaleja...katsu teemas püsida ja selgus luua.Kas Kadrina paisul ikka kehtivad piirangud mida eeskirjades pole...ajutised piirangud ja lubamised peaksid eeskirjadele toetuma kui vundamendile.Eeskiri peaks nagu olema ülimuslik...võimalik et eksin.
04.12.2015 13:32
1
0
Kilu, ma kahtlen Sinu mõistuses praegu???
Ole hea, loe minu tekst läbi hoolikalt ja ma soovin Sinult vabandusi! Kurat, kirjutasin siia ennem:
..Täielik kalapüük keelatud:
KPE § 39 lg 8 p 1 50 m ja § 39 lg 1 p 5 100 m allavoolu
...
Vaata ja loe ja vaata uut eeskirja ning see saab ka tulevikus olema, ära puterda ja tõmble siin! Kui mu ajusid ke..pida tahad, siis mine pe..se!
Mida Sa soiud, et eeskirjas on vasturääkivusi, ma ei leia sealt ühtegi, Sa pead endale selgeks tegema, et eeskirjas on kõik siin eelnev kirjas ja saab ka tulevikus olema.

Tee endale veelkord selgeks:

Täielik kalapüük keelatud:
KPE § 39 lg 8 p 1 50 m ja § 39 lg 1 p 5 100 m allavoolu

Lisaks:

 16) püük põhjaõngega, allveepüügivahenditega ja unnaga Pada jões, Avijões lähtest Mustvee–Jõhvi maanteeni, Loobu jões lähtest Joaveski paisuni ning Valgejões lähtest Kotka paisuni;
Ja veel:

 13) vimba Kunda, Selja, Loobu, Valgejõe, Jägala, Pirita, Vääna, Keila, Vasalemma, Vihterpalu, Kasari (koos lisajõgedega), Paadremaa, Audru, Pärnu, Sauga ja Reiu jões – 10. maist 20. juunini;

Ütle mulle piirang, mida siin arutasin ja eeskirjas ei ole?????
04.12.2015 13:45
1
0
Ma tõin Sulle näite elektrimootori regulatsioonist, aga Sina seod seda Kadrinaga??? Ma näitasin, et on regulatsioonid erinevatel tasanditel. Sina ei viitsi süüvidagi eeskirja, ei tee endale selgeks, mis on primaarne, jahud siin ajutise püügikeelu leevendamisest, et lubatakse kõikide levinud püügivahenditega ja loodad, et keegi kirjutab nüüd eeskirjad ümber????

Tee endale mõned asjad selgeks, mis millest sõltub!
Ajutise püügikeelu leevendus tähendab ainult seda, et taas võid ennem vabalt asdele lisaks õnge ja tirguga püüda - kõik, ülejäänud asjad on ikka keelu all ja täiskeelu all on ka paisulähedane ala ja see jääb igavesti, sest kalatreppide regulatsiooni ei hakka keegi niinaljalt muutma.
04.12.2015 13:49
1
0
Ja kui ma kirjutasin siin, et võiks märgi ülesse panna, et kalatrepi lähedal on keelutsoon, siis irvitasid, et märk visatakse minema ja ajad muutuvad jnejne. Kurat, pooled inimesed ei tea, et paisul on ja jääb täielik kalapüüdmise keeld, aga ikka leidub siin üllatajaid, kes arvavad, et mingi ajutine leevendus selle vabaks laseb.

Õudne, kui tühi on inimeste arusaam.
04.12.2015 13:51
1
0
Ajutine piirang ei toetu eeskirjale, sest Kalapüügiseadus ütleb: kui on kalaliik ohustatud, võib teha piirangu mida tahes ja valimata vahendeid!
Need on kaks väga erinevat ja sõltumatut  asja - eeskiri ja ajutine piirang.
04.12.2015 14:03
1
0
Kilu kirjutab: ..Nüüd on mõistus hoopis otsas...Rakvere poolt üles riputet uuendatud eeskirjadest ei leia muud teadmata keelukohta kui par.47 lisa1.Seda avades lööb lahti nimekirja aastast 2003 kus polegi Loobu ega Valgejõge.Lisa all toodud riigiteatajale klikates satud hoopistükkis kahjumäärade muutmise peale.Millise kivi all on see vähk peitub...?...

Kust Sa võtsid mingi 47 par.??? , ma kirjutasin Sulle:
KPE § 39 lg 8 p 1 50 m ja § 39 lg 1 p 5 100 m allavoolu, VAATA ja tutvu, keeld asetseb ikka sama koha peal nii vanas uues kui kindlasti ka tulevikus!
04.12.2015 14:06
1
1
§ 33.  Püügikeelud
 16) püük põhjaõngega, allveepüügivahenditega ja unnaga Pada jões, Avijões lähtest Mustvee–Jõhvi maanteeni, Loobu jões lähtest Joaveski paisuni ning Valgejões lähtest Kotka paisuni;
04.12.2015 14:16
2
0
Tihti ongi eksitav, et mingi ajutine piirang või määrusemuudatus lubab ei tea mida, kuid keegi ei hakka sinna juurde lisama, et vaadake ka teisi piiranguid, need võivad kattuda. Siis tekibki see väike ühisosa, mis lubatud ja sellega peabki arvestama. Tihti võib nii juhtuda, et midagi pole lubatud, aga sellel on alati ka põhjus ning täielik keeld võib olla ajutiselt seotud aastaajaga, lindudega, ohustatud liigiga, joogiveega jne...
04.12.2015 14:36
0
1
Paragrahvi võtsin eeskirjade lõpust-47 numbrit kannab.Seal jõgede nimekiri kus keelatud nii õngepüük kui harpuunimine.Pika tustimise peale leidsin ka par.40 punkt 16 kus õngepüük pole keelatud.Pole kummaski Loobu ega Valgejões õngitsemise keeldu.Pole eales vaidlustanud kalatrepi keelu õigsust-nii et persesaatmisega(mitte esimest korda) kiirustasid -viisaka inimesena pakun võimalust siseneda Sinul esimesena
04.12.2015 14:55
0
2
 Alles see oli...Kadrina,Loobu ja Vahakulmu paisjärved vabad ...kivi kotti.Ja täna:..Kurat, pooled inimesed ei tea et paisul on ja jääb täielik kalapüüdmise keeld,aga ikka leidubsiin üllatujaid et mingi ajutine leevendus selle vabaks laseb!Ja kuskohas irvitasin sildi üle?Kahtlesin selle püsimise üle ega pidanud põletavaks probleemiks...õngepüügi keelamise kõrval.
04.12.2015 22:21
1
0
Kilu:
Kadrina,Loobu ja Vahakulmu paisjärved vabad ...kivi kotti
....
Kas nagu ei saa aru, et siin käis jutt ajutise leevenduse vabastamisest, et võib üldlevinud asjadega püüda taas..

AGA - ära unusta, et Kadrina paisjärvel on eeskirjast tulenevalt ka teised kitsendused ning nendega pead ka arvestama.

Kogu lugu

 
05.12.2015 07:25
0
1
Täielist püügikeeldu pole Kadrina paisul kunagi olnud kuigi väidad et on ja jääbki nii-oma kirjutatust ehk ikka aru saad...Võtame lahti määruse nr.66 par.11 viienda peatüki-Keelatud on kala püüda,v.a spinningu ja lendõngega kunstpeibutist kasutades järgmistel jõelõikudel...Loobu jõel lähtest Joaveski paisuni,Kadrina ja Loobu paisjärv välja arvatud.Piirangu leevendus paisjärvede osas üldlevinud püügivahendite osas hõlmab ilmselt seadusega kirjeldatud ja lubatud õngpüüniseid...nii arvan mina.Kas Rakvere on teist meelt?
05.12.2015 09:27
0
0
KÕIKIDEL Eesti Vabariigi paisudel kehtib üks ja see sama seadus:
 (8) Aastaringselt on keelatud kalapüük:
 1) kalatreppidel ja neist ülesvoolu lähemal kui 50 m;
..........
 (1) Aastaringselt on keelatud kalapüük Vainupea, Riguldi, Punapea, Tirtsi, Vanajõe, Lemmejõe, Rannametsa (k.a Timmkanal), Kloostri, Leisi, Häädemeeste jões ning Mägara, Kongla, Rihula, Karepa, Koolimäe, Kurdla, Kuusalu, Kaberla, Kadaka, Treppoja, Kolga, Männiku, Priivitsa, Loode, Poama, Õngu, Pidula, Udria, Risti, Soonda ja Jämaja ojas ning Kiruma ja Taaliku peakraavis ning Angla kraavis, välja arvatud:
[RT I, 31.03.2015, 13 - jõust. 03.04.2015]
 
 5) punktides 1–4 nimetatud jõgede muudest paisudest ning nendes punktides nimetamata jõgede paisudest kuni 100 m allavoolu.
05.12.2015 09:50
0
1
Ära topi siia jälle kalatrepi piirangut...see siililegi selge et õige ja vajalik!Kui peetakse vajalikuks paigutada hoiatav silt täiendavalt kalatrepi juurde on see mõistlik kuigi mitte esmatähtis.Viimati sättisid kaks noorhärrat ennast trepile lanti loopima aasta tagasi...järvel käin väga tihti.Peale vihjet tegevuse keelatusele vabandati ja hoiti trepist soliidsesse kaugusesse.
05.12.2015 10:25
1
0
Kas kalatrepp ei olegi Sinu arust siis pais?
Ise kirjutasid: ...Täielist püügikeeldu pole Kadrina paisul kunagi olnud...

Kui sa ennast korrektselt väljendada ei oska, pole mõtet edasi siin kirjutada. Me ei saa aru, mida sa otsid või tõestad??? Kui sa mõtled mingit määrust, siis eeskiri on kõvem. Sulle jääb valikus alles ainult käsiõng, spinning, tirk ja lendõng - ongi kõik...
05.12.2015 10:27
1
0
Määrus võib ju lubada, aga eeskiri kitsendab, eeskiri on tugevam ja unna ning põhjaõnge keeld jääb peale...
05.12.2015 10:52
0
1
Kalatrepp on vaid kübeke paisust...kui suudad aru saada täielikust ja osalisest. Eeskiri on tugevam...ilmselt ongi.See tähendab et juusrakendusega karbipüüdja ja söödakorviga fiiderdaja on kah tonkatajad või kuidas?Kui spinna otsa seotud korgiga rakendus kogre ujutamiseks on lubatud ...ka talvel jäämulgust miks siis keelata unda?Eluskala on lubatud söödaks kasutada-vahe tegemine on butafooria.Keeld kehtestati alamõõdulise forelli kaitseks.Katsepüükides polnud ala- ega ülemõõdulist.Seaduses kirjeldatud õngpüünised igati kohased Kadrina paisul.
05.12.2015 11:07
1
0
Loomulikult on unna keeld jne... Kadrina paisjärve (lepime kokku, et nimetame seda ikka nii) koha pealt üle pingutatud, aga teades, kui komplitseeritud on eeskirja muudatuse tegemine, siis see jääb kaugesse tulevikku, sest eeskirjas kehtib ikka vana säte, paisjärved on jõe osad.... ja sealt edasi laieneb ka unna/põhjaõnge keeld ka paisjärvele...

Vastavasisulise ettepaneku eeskirja muudatuseks võiks teha, aga millal see teoks saab, ei tea...
Ajutisi kitsendusi on kerge korrigeerida, selleks on oma igaaastane regulatsioon. Kuigi jahh, ka seekord tehti eeskirjas samuti muudatusi, ju peaks järgmiseks korraks ettepaneku tegema. Aga me keegi ei tea lõhejõgede tuleviku regulatsiooni suundasid, võib ka hullemalt minna ning ka ajutised keelud uuesti peale tulla, kui vahetõkked likvideeritakse...
05.12.2015 11:24
0
1
Kas looduskaitse alusele Joaveski joale planeeritakse kalatreppi või pääsu ehk lifti?Ja tagasi osta Joaveski tammi selle lammutamiseks...pole kuulda olnud.Väga palju vett saab veel merre voolama.Kuid lihtne lahendus oleks ajutistesse piirangutesse lisada täiendus...väljaarvatud Kadrina ja Loobu paisjärvel.Lubatud on kasutada eeskirjades kirjeldatud õngpüüniseid.Minu arvates oleks see lahendus millega osapooled päri oleks...hundid söönd ja lambad terved.
05.12.2015 13:20
1
0
Kevadel sai räägitud, ametnikud nagu lubasid lähijal igasuguseid pääse teha, millal, ei seda tea muidugi.
Mis puutub ajutistesse piirangutesse, siis seal võimu ei ole eeskirja punktide leevenduseks, kitsendusteks küll... vähemasti olen mina nii aru saanud.

 
ddt
image
07.12.2015 14:02
0
0
kilu51 04.12. 2015 14:16 - Pole kummaski Loobu ega Valgejões õngitsemise keeldu...
  (5) Keelatud on kala püüda, välja arvatud spinningu ja lendõngega kunstpeibutist kasutades järgmistel jõelõikudel:
[RT I, 26.06.2015, 17 - jõust. 01.07.2015]
 1) Avijõel lähtest Vadi sillani;
 2) Umbusi jõel lähtest Umbusi asula sillani;
 3) Loobu jõel lähtest Joaveski paisuni;
 4) Valgejõel lähtest Kotka paisuni;
 5) Pada jõel lähtest Pärna küla sillani.
https://www.riigiteataja.ee/akt/126062015026?leiaKehtiv
 
07.12.2015 14:32
0
1
See rida pärit kalapüügi seadusest kehtivusega selle aasta lõpuni.Eeskirjade par.33 punkt 16 ei keela õngitsemist Loobu jõel.Õngitsemist piirab ministri määrus nr.66 mis jõustus 1.detsembrist tehes erandi Kadrina ja Loobu ning Vahakulmu paisjärvel.
07.12.2015 15:02
0
1
Eksisin pihu...ajutine piirang sõnastati ringi kehtivusega 1.juulist aasta lõpuni või uue redaktsioonini.Teoorias kestis õngitsemise keeld Kadrina paisul 5 kuud,praktikas kasutamist ja õngemeeste karistamist ei toimunud.Katsepüügid tõestasid et järves forelli ei esine.Sellega langes ära keelu eesmärk -alamõõdulise forelli kaitse õngitsemise piiramisega Kadrina paisul.Õngepüük jõel nüüdseks põlu all uute ajutiste piirangutega kuid mitte kalapüügi eeskirjadega.Loobu ja Kadrina pais sellest piirangust priid.
07.12.2015 15:25
1
0
Ole hea Kilu, seleta lahti sõna pais?? Niipalju kui mina tean, on paisul igasugune kalapüük keelatud. Kui aga mõtled kadrina paisjärve, - veehoidlat, siis ära aja seda vesiehitisega kogu aeg segamini!
Jube raske on Sinust aru saada sellisel moel.
07.12.2015 16:16
0
1
Paisjärve pidasin loomulikult silmas.Pais ise kui selline kannab ametlikku nimetust kalatrepp-regulaator millega veetaset hoitakse ja reguleeritakse.Minu sõnastus mugand mis laialt käibel...lähen paisule kalale...sain paisult priske haugi jne.Kas said aru?
07.12.2015 19:09
1
0
Ei saanud, selliseid väljendeid eesti keeles ei ole, sa ei saa vesiehitist paisutatud veega ühte panna ja ei saa ka veest paisul siduda kuhu, kus või kust küsimusega.
07.12.2015 20:55
0
1
Kodus ja külameestega suheldes räägime paisust ikka kui veekogust mitte ülevoolupaisust mille eesmärgiks on tehisjärv tekitada.Ega me ometi suahiili keeles ei räägi?Ja vesiehitist saab väga hästi paisutatud veega ühte panna aga katsu sa tammi veest lahutada...
07.12.2015 21:04
0
1
mõistlik oleks, rääkida selget ja kõigiti arusaadavat keelt, kui tahetakse, et teinepool su argumentidest aru saaks.

Jaa tsiteerides, pange jutumärgid, jebatt, et oleks eristatav teiste väide sinu tekstist!  Ja riigiteatajast miski punkti esitlemisel vaevuge ikka ka vastav õigusakti nimi ning paragrahv ikka kopeerima enda väitele.

Tahate, et teinepool aru saaks, siis natuke võiksite siiski pingutada ju!
07.12.2015 21:17
0
0
Konkreetne näide Kadrina tammi ja kalatrepi osas.Paisjärvest väljajooks on tõkestatud ja kindlustatud muldkehaga ligi 200 meetri ulatuses.Väljajooks veehoidlast kalatrepi-regulaatori kaudu vast meetrit 10 laiuti.Selle ees 50 meetri raadiusega aastaringne kalapüügi keeld.Seega väide kalapüügi keelatusest paisul kui vesiehitisel kogu ulatuses ei ole pädev...keelu all vaid ligikaudu kolmandik.
08.12.2015 00:29
1
0
...Pais on enamasti inimese ehitatud vesiehitis, mille eesmärk on kas veevoolu tõkestada või selle taha vett paisutada.... Veeseaduse kohaselt: (2) Veekogu paisutamine on tegevus, millega tõstetakse vooluveekogusse ehitatud ehitisega (edaspidi pais) vooluveekogu looduslikku veetaset rohkem kui 0,3 meetrit. (4) Looduskaitseseaduse § 51 lõike 2 alusel lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaigana kinnitatud veekogule või selle lõigule ehitatud paisul peab paisu omanik või valdaja tagama kalade läbipääsu nii paisust üles- kui ka allavoolu. Kadrinas on läbipääs umbes 10 meetrit ja mis on ka paisu üks osa, seega ei ole mõistlik rääkida lõheliste kontekstis paisul püüdmisest kui on tegemist lõheliste alaga ja üks osa paisust on kalatrepp oma kehtestatud piirangutega. Sellisel juhul peab eristama paisul (kalatrepil, kus tõkestatakse ka veevoolu) 50 ülesse ja 100 alla püüdmist muu Kadrina vetel püüdmisega. Mina ei tea, palju üldse antud paisjärve kallaste looduslikku osa on alles jäänud ja mis seal paisu osa täidab, küll aga tean, et kalatrepi laius, kui paisu ühel osal, on umbes 10 meetrit.
08.12.2015 07:53
0
0
Aga erisus ongi loodud paisjärvel õngitsemise lubatavusega-kalatrepp ja selle lähiümbrus oli ja jääb keelatud püügialaks ka ainult spinningu ja lendõnge kasutajatele.Vallale kuulub järve alune kinnistu ja omab veekasutuse eriluba-kalade vaba liikumine on ju tagatud kalatrepiga.  ..."peab eristama paisul ...püüdmist muu Kadrina vetel püüdmisega".Vihjad jälle hoiatavale sildile kui hädavajalikule?Kokkulepe pidi ju ministeeriumiga selle paigutamiseks olemas olema... milles küsimus?
08.12.2015 10:14
0
0
...Aga erisus ongi loodud paisjärvel õngitsemise lubatavusega-kalatrepp ja selle lähiümbrus oli ja jääb keelatud püügialaks ka ainult spinningu ja lendõnge kasutajatele....

Ei saa aru sellest lausest, kalatrepi lähiümbrus on kõikidele püügivahenditele  keelatud, siin ei oma tähtsust ükski ajutine kitsendus/leevendus. Kuna kalatrepp on Kadrina paisu üks osa, siis on kohatu käsitleda kalapüüki Kadrina paisul. Võõra inimese jaoks on Kadrina pais kalatrepp, mis on ka otsene veevoolu tõkestuse koht.
See muu pinnasekeha ümber järve ei ole pais vaid lammi korrastus tagajärg. Kadrinas on paisust räägitud kui vanast kivipuiste paisust või uuest kalatrepp paisust.
08.12.2015 11:43
1
0
Aga pöördu selles küsimuses selguse saamiseks vastava ametkonna poole.Pole minul kompetentsi ega ka voli kõiki nüansse lahti seletada.Olen väljendanud oma isiklikku arusaamist mis ei ole kindlasti kohe ainumas ja kõigutamatu tõde.Kalatrepi kõrval püsti raudpost millel silt (soditud)-RAK,KIK ja toetab Euroopa Liit- asi see sinna sama posti külge lisatahvel koos vajalike kirjetega lisada...kui peetakse vajalikuks.                                                                            Paisjärve veeseis pool tundi tagasi 5sentimeetrit alla kollast kriipsu.Kalade hukku nagu Porkunis pole peljata vaja.
08.12.2015 12:41
2
0
Minu jaoks on seni kõik selge ja lihtne sügisest 2007 mil rajati kalatrepp ja lisandus automaatselt keeld seal ja vahetus naabruses (ülesvoolu 50 meetrit ja alla 100 meetrit)kala püüda aastaringselt.Ajutine keeld jõel õngitseda pikendati ja paisjärvel tehti erand.Pole ajutine keeld või lubamine eales puudutanud kalatreppide osa.Et kalatrepp on vaid osa vesiehitisest ei muuda see keelu olemust ega sisu-nii arvan mina isiklikult.
08.12.2015 14:19
0
2
OK, arusaadav, kaladele aga head käekäiku (teab muidugi, palju neil käsi on ja palju nad soovist aru said...
)!
24.12.2017 12:01
0
0
2. aasta jooksul ei ole seda teemat uuendatud, seetõttu küsin siit üle kas seaduse osas on vahepeal mingisuguseid muudatusi tehtud? Kas lihtkäsiõnge püügi keeld on siiani paisjärvel peal või..? Hiljuti hakkas silma uudis et Kadrina paisjärvest tabati kena karpkala ja kuna üldjuhul karpi lendõnge või spinninguga tabada ei õnnestu, siis sellest ka küsimus keelu kehtivuse osas.
24.12.2017 12:09
2
9
On olemas muudatused ajutiste piirangutega.Eeskirjades kirjeldatud õngitsemise vahenditega kalapüük igati legaalne Kadrina paisjärvel. 
26.12.2017 15:46
0
1
Emajõest võetakse suurimad karpkalad pöörleva landiga. Tonka lipsud lõhub suur kala ära. Putukaid sööb suur karp meelsasti.
08.02.2018 17:52
0
1
Täna korra sealt läbi sõitsi.
Ei näind seal paisul lumel ühtki jalajälge maas.
Tea kas keelatud püük, või jää nõnda õhuke on, et isegi kalamees ei julge jalga maha panna?
10.02.2018 21:53
1
6
 Püügikeeldu pole enam ammu.Eilse kehvapoolse ilmaga oli üksik kalamees järvel. Täna polnud kedagi. Vananeva ja rohtuva madalaveelise järvekese "parim enne" möödas. Pannitäis triibusid väga hea saak kui on õnne ja oskusi. Unnalipu mõni hauginolk paneb vahest lehvima. Minusuguste külataatide ajaviitmise koht-kaugemalt mehi näeb harva ja lühikest aega.
1
2
3
4
5
6
Palun oota