Otsi

PEIPSI SUVI ...

1
2
3
24
25
26
27
28
vep
image
25.04.2020 15:37
0
Kas keegi on ka peipsil käind ja saaki saand ja millist.
07.05.2020 10:10
0
Nõks vara veel, et sealt midagi asjalikku saada.
16. maist saab hakata haugi püüdma. Eks siis hakkab paate liikuma rohkem.
07.05.2020 10:23
0
Tuleb välja, et juba eelmine aasta sai haugi hakata püüdma 6 maist.
https://www.riigiteataja.ee/akt/108052018003
07.05.2020 11:29
1
Tore teada. Seega kõik haugi püüdma Peipsile.

Panen siia ka siis küigil mustvalgelt ees.
https://www.riigiteataja.ee/akt/108052018002?leiaKehtiv
väljavõte kehtivast kalapüügieeskirjast:
7. peatükk Piirangud ja nõuded ning keeluajad ja -alad siseveekogudes 
1. jagu Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järv 
1. jaotis Üldised keelud ja kaaspüüginormid 
§ 33.   Kalapüügi keeluajad ja -alad

  Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves on keelatud püüda:
  1) rääbist – 21. augustist 20. juunini;
  2) peipsi siiga – 1. novembrist 30. novembrini;
  3) haugi – 1. aprillist 5. maini;
[RT I, 08.05.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]
  4) latikat, välja arvatud püük lihtkäsiõnge ja käsiõngega – 5. maist 10. juunini;
  5) linaskit, välja arvatud püük lihtkäsiõnge ja käsiõngega – 20. juunist 20. juulini;
  6) koha – 5. maist 10. juunini;
  7) lutsu – 10. jaanuarist 10. veebruarini;
  8) kutselise kalapüügi ja allveepüügivahenditega Pihkva järves – 5. maist 10. juunini;
  9) kalapüük, välja arvatud püük lihtkäsiõnge ja käsiõngega, Peipsi järves lõuna pool Ojapera kanali põhjapoolset otsa (58º24.162'N, 27º19.175'E) ja punkti 58º24.290'N, 27º31.100'E ühendavat joont, mis ulatub Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise kontrolljooneni – 5. maist 10. juunini;
  10) Peipsi järves Koosa jõe suuet (58º27.165'N, 27º14.673'E) ja Ojapera kanali põhjapoolset otsa (58º24.162'N, 27º19.175'E) ühendavast sirgest lääne pool – 1. maist 15. juunini;
  11) Peipsi järvel on keelatud kalapüük Naelavere peakraavi (Lahe jõe) suudmele lähemal kui 500 m – 1. maist 25. maini.
[RT I, 28.12.2016, 2 - jõust. 01.01.2017]
21.05.2020 14:55
1
Vaikus? Kas keegi pole käinud? Või saagid kesised?
31.05.2020 19:45
1
Haugi mulle meeldib püüda, kuid ma ei oskaks Peipsi peal niisama heast peast lanti loopida, st kuhu ma selle suure järve peal lähen. Oletame, et ma rannapungerja jõe suudmest peale lähen, siis kas targemad oskavad pakkuda, et kuhu peaks suuna võtma, kus midagi loota oleks? Või ei saagi tänapäeval ilma kajaloodita hakkama? Ega vist päris suvaliselt lihtsalt keset vett lanti ei hakka ju loopima? Küll aga käisin eile ja üleeile "peaaegu peipsil" ehk siis rannapungerja jõe peal, üsnagi jõesuudme juures ja sain kokku ainult kaks alamõõdulist haugi, kes seal nüüd kenasti edasi ujuvad.
31.05.2020 19:48
1
proovi sealt kus on sügavus rant.
1
2
3
24
25
26
27
28
Palun oota