Otsi

Õisu Talv 2017

28.01.2017 21:04
Kutsume kõiki võistlemisest huvitatud kalamehi kalarikkale Õisu järvele osalema võistlusel "Õisu Talv 2017"

Täpsem info all:
 
Korraldaja: Eesti Feederdajate Klubi
Võistluse eesmärk: Populariseerida talvist võistlusõngitsemist
Toimumise aeg: 04. veebruar 2017
Registreerimine: efklubi@gmail.com või kohapeal
Osavõtutasu: Osalemine 10 eurot, Õpilased kuni 25.aastat 7 eurot,
Noored tasuta (Noored kuni 15.aastat)
Võistluskoht: Õisu järv
Võistlusklassid: Mehed, noored (kuni15a kaasa arvatud), naised ja võistkondlik.
Kogunemiskoht: http://kaart.delfi.ee//?bookmark=bb5a687996646e635ed9717d81c30df5
Info: MaksimTubin, 56 636 636, Eesti Feederdajate Klubi FB-s
 
 
Ajakava
08.30-10.00 - Kogunemine võistluspaika
10.00-10.30 - Võistlejate-kohtunike koosolek, sektoritesse minek
10.30-14.30 - Võistluspüük- algus ja lõpp antakse teada helisignaaliga
14.30-15.00 - Kaalumine
15.00-15.30 - Autasustamine ja pildistamine
 
 
Reeglid:
 
1.      Võistlemine toimub tähistatud sektoris.
2.      Võistlus viiakse läbi individuaal- ja võistkondliku võistlusena. Võistlus läheb Taliliiga 2016 arvestusse.
3.      Üldarvestuse  moodustab võistkonna 4 liiget, kelleks võib olla mees, naine või noor
4.      Võistlejatel peab aukude tähistamiseks olema kaks ühesugust lippu, mis tuleb enne sektorisse sisenemist näidata ette kohtunikule.
5.      Püüda võib korraga vaid ühe talipüügivahendiga, mis koosneb ridvast, rullist, tamiilist, noogutist ja ühest kirptirgust. Kirptirgu pikkus ilma konksuta tohib olla kuni 15 mm. Konks peab olema üheharuline ja jäigalt kinnitatud kirptirgu korpuse külge. Muud esemed tamiilil ja kirptirgul on keelatud.
6.      Võistlejal võib olla piiramatu arv tagavaraõngi, nende vahetamine võistluse ajal on lubatud.
7.      Kala väljavõtmiseks on lubatud kasutada kongitsat.
8.      Lubatud on naturaalse sööda kasutamine v.a. elusad või surnud kalad, kalamari ja sipelgamunad. Tehissöötade ja nende osade kasutamine on keelatud. Lubatud on püügiaukude sissesöötmine.
 
9.      Signaalid:
1.      Pärast esimest signaali tohivad võistlejad siseneda võistlusalasse ja valida püügikoha. Püügikohta võib sektori siseselt vahetada kogu võistlusaja vältel.
2.      Peale teist signaali võib alustada puurimist ning püüki. Mootoriga puuri kasutamine on keelatud.
3.      Kolmas signaal tähistab seda, et püügiaja lõpuni on jäänud 5 minutit.
4.      Neljas signaal tähistab püügiaja lõppu ning selle kõlades tuleb püük koheselt lõpetada.
10.    Enne augu puurimist peab võistleja jääle asetama (mitte viskama) oma tähise. Tähise maksimaalne kaugus august on 30 cm. Tähistamata kohta pole augu puurimine lubatud. Samuti ei tohi tähistamata augul põhja loodida ja sööta. Tähistamata auku võivad hõivata ka teised võistlejad, kui see ei paikne mõne teise võistleja tähistatud augu 5 m mõjutsoonis.
11.    Võistlejad võivad võistlusalal vabalt liikuda ja puurida mistahes arvu auke. Võistleja ei tohi jätta jääle püügivahendeid ega muid esemeid v.a. jääpuur ja kalastuskast (seljakott) varustuse kaasas kandmiseks.
12.    Märgistatud aukudele kehtib 5 meetri reegel. See tähendab, et teise võistleja poolt tähistatud august 5 meetri raadiuses ei tohi teine võistleja puuride auke, sööta olemasolevaid auke või kala püüda.
13.    Võistlejate vaheline kaugus jääl liikudes võib olla väiksem kui 5 m, kui sellega ei segata kaasvõistlejat.
14.    Tabatud kalad tuleb koheselt asetada kotti või kasti, et vältida lume ja jää sattumist saagi hulka. Kohtunikul on õigus lumega segunenud kalade kaalumisele esitanud võistleja diskvalifitseerida.
15.    Võistleja ei tohi jätta oma õnge passiivsele püügile. St võistlejal peab püügi ajal olema õngega pidev kontakt.
16.    Peale signaali "Sisenemine tsooni" võib sportlane lahkuda sektorist ainult hädavajadusel ja ainult kohtuniku loal. Esmavajalikud esemed (joogivesi, toit, ravimid, jne) võib sportlasele üle anda ainult kohtuniku kaudu.
17.    Arvestuses osalevad kõik kalaliigid, v.a. need mille püük on seadusega keelatud. Alamõõdulised kalad (liikide puhul, millele on kehtestatud alammõõt) ei lähe arvesse.
18.    Püügialasse ning püügialast eemale liikumisel peab jääpuuri ots olema kaetud kaitsmega. Liikumisel tuleks hoida jääpuur püsti, tera allpool. Kui puuri võistlusalas ei kasutata, peab puur olema jäässe püsti puuritud.
19.    Võistlejal on õigus kasutada varupuuri, mis on enne starti asetatud (jäässe puuritud) sektori serva. Puuri vahetamiseks tuleb eelnevalt küsida luba kohtunikult.
20.    Arvestades ilma- ja jääolusid on korraldajatel õigus muuta võistluse läbiviimise korda. Õhutemperatuuril alla -20 ning jää paksusel alla 10 cm lükkub võistlus edasi.
21.    Võistlejate vaheline suhtlus peab olema sõbralik ning üksteise kalapüügiruumi austav. Võistkondadel on lubatud kasutada ühtset võistlusvormi.
22. Kõik võistlejad on jääl omal vastutusel. Noorvõistlejate eest vastutavad nendega kaasas olevad täiskasvanud.
23. Iga võistleja saab võistluse alguses endale võistluskaardi, mille peab esitama võistluse lõppedes kaalumisel kohtunikele.
24. Võistlejad on kohustatud võistlustel tekkinud prügi tooma kaldale selleks ettenähtud kohta.
 
Kaalumine:
1.      Kaalumise tulemused pannakse kirja Võistluse Protokolli.
2.      Kaalumise juures võivad peale kohtunike ja võistluse korraldajate viibida meeskondade kaptenid ja võistleja, kelle kala kaalutakse.
3.      Kaalumiseks võetakse saaki vastu ainult korraldajate poolt jagatud taaras.
 
Aus võistlus:
1.      Kalastamisel lähtutakse kalapüügi õigusaktidest.
2.      Kaasvõistlejate tahtlik segamine on keelatud.
3.      Võistleja tulemused tühistatakse ja ta diskvalifitseeritakse järgmistel juhtumitel:
1. kalapüügieeskirjade ja spordieetika rikkumisel
2. võistlusmääruste või juhendi rikkumisel
3. kui võistleja esitas kaalumiseks mitte tema poolt püütud või varem püütud kala(d)
4. kui võistlejale tehti kohtuniku poolt teine hoiatus ühe või kahe võistluspäeva jooksul
5. kohtunike loata sektori piiridest väljumine võistluse ajal
4.      Kui keegi näeb võistluse ajal mõne võistleja poolt võistlustingimuste rikkumist, tuleb sellest koheselt teavitada kohtunikke. Proteste võetakse vastu kuni 15 minutit peale võistluse lõppu.
5.      Apellatsiooni osas võetakse otsus vastu kohtunike koleegiumi avatud enamushääletuse abil. Kohtunike kolleegiumi otsus on lõplik ja seda kinnitab Peakohtunik. Iga apellatsiooni menetluse ja otsuse kohta koostatakse protokoll.
6.      Võistlusi korraldav organisatsioon ei vastuta kohtunike kollegiumi (KK) või Peakohtuniku poolt võistluselt eemaldatud võistleja või võistkonna võistlusel osalemiseks tehtud kulude eest, ega tagasta neid.
7.      Kohtunike kollegiumil (KK) ja Peakohtunikul on õigus karistada võistlejat võistluselt eemaldamisega kui võistleja viibib võistusel ebakaines olekus ja/või ohustab teisi oma tegevusega.
8.      Kohtunikul on keelatud edastada võistleja saakide ja püügi infot konkureerivatele võistlejatele
 
Paremusjärjestus:
1. Paremusjärjestus selgitatakse kalade kaalumise teel. Võitjaks osutub see võistleja, kelle saak on kaaluliselt kõige suurem. Kui esikolmikus on kaks või enam võrdse tulemusega võistlejat, lähevad kohad jagamisele ja auhinnajaotuse määrab loos.
2. Võistkondlik arvestus toimub võistkondadesse kuuluvate individuaalvõistlejate kohapunkite alusel summeerimise teel. Võidab väikseima kohapunktide summaga võistkond. Võistkondade, kellel on sama arv kohapunkte, paremuse määramise aluseks võetakse võistkonna võistlejate poolt summaarselt välja püütud kalade kaal. Pingereas on eespool suurema kalade üldkaaluga võistkond.. Kui võistkonna püüdja diskvalifitseeritakse, siis läheb meeskonnale kirja vastava võistleja viimase koha punktid pluss üks karistuspunkt
Autasustamine: Karikate, medalite, diplomite ja meenetega autasustatakse klasside kolme paremat.
28.01.2017 21:11
3
0
Juhendisse sattus üks näpukas- võistlus läheb ikka 2017 taliliiga arvestusse.
28.01.2017 21:23
5
7
Ma lugesin välja, et  feedripüük on keelatud. See tähendab, et söötmiskorv, mis on feederdamise põhialus ona feederdajate klubis keelatud?
P.S. Punktis 15. on määratud pidev kontakt püügivahendiga. 
Kas silmside läheb arvesse?
Veel ei lugenud ma välja võimalust augu tegemiseks tuuraga. Miks selline diskrimineerimine?
Punkt kaheksa keelab igasuguse püügivahendi peale naturaalse sööda. Tehislikuks söödaks on näiteks lant, kirptirk, põiklant jne.
30.01.2017 09:17
3
0
Vastame siis Hr. Talisman'i küsimustele:

"Ma lugesin välja, et  feedripüük on keelatud. See tähendab, et söötmiskorv, mis on feederdamise põhialus ona feederdajate klubis keelatud?"
Meie klubis ei ole söödakorvid kindlasti mitte keelatud. Meie klubiliikmetel on neid kodus palju. Antud võistlusformaadis ei ole tõesti feederdamine lubatud.

"P.S. Punktis 15. on määratud pidev kontakt püügivahendiga.  
Kas silmside läheb arvesse?"

Ei. Mõeldud on ikkagi füüsilist kontakti püügivahendiga. Täpsustame reeglites antud punkti.

"Veel ei lugenud ma välja võimalust augu tegemiseks tuuraga. Miks selline diskrimineerimine? "
Antud võistlusformaadis on tuura kasutamine tõesti kaasvõistlejate ja kala häirimise tõttu välistatud. Juhul kui suudate tuuraga auke puurida, siis oleme nõus selles osas reegleid muutma. 

"Punkt kaheksa keelab igasuguse püügivahendi peale naturaalse sööda. Tehislikuks söödaks on näiteks lant, kirptirk, põiklant jne."
Punktis viis on kirjas, et  püüda võib korraga vaid ühe talipüügivahendiga, mis koosneb ridvast, rullist, tamiilist, noogutist ja ühest kirptirgust. Seega kirptirgu kasutamine igati reeglipärane. Punkt kaheksa ei keela püügivahendeid vaid määratleb söödad-palun lugege see lause veelkord läbi. Tehislikuks söödaks ei ole kindlasti Teie poolt nimetatud esemed.
30.01.2017 13:50
4
5
Suur tänu vastuste eest.
Lugesin. Aru ei saanud, mis asi on tehissööt ja tema osad. Palun täpsustage, mis need on.
30.01.2017 17:48
1
1
sööt ja peibutis pole vist ikka sama asi.    Ma olen talsega nõus, et reeglid peaksid olema keeleliselt võimalikult täpsed.   Muidugi võiks ka numeratsioon  olla ,,järjest-loe" süsteemne jne.

​Aga kui ei jõua ja jaksa korralikult seda teha, no siis ei jõua ja jaksa. Ent igaljuhul pole solvumiseks või pahandamiseks põhjust, kui tegemist on puder ja kapsad menüüga angel
30.01.2017 20:23
0
0
Tehissööt: silikon matõll, silikon tõuk, plastik pärlid marmõssi konksu küljes ( osadel poes müüdavatel marmõssidel külge pandud) tuleb eemaldada, lõngast tutikesed, jne.

St marmõssi võid söödastada matõlli, tõugu, pinki, üraski, ussiga.
30.01.2017 20:37
1
1
Vastame Hr. Talismanile- kalastusvõistlustel loetakse tehissöödaks igasuguseid tehismaterjalidest putukaid, sääse- ja kärbsevastseid, sipelgamune j.n.e. Google otsing tehissöödale annab päris palju vasteid.
Hr. Wuudised. Numeratsioon jookseb tegelikult järjest- kuna kalale.ee foorum ei lase taandridu kasutada, siis wordist ümber tõstes lähevad alapunktid kaotsi. Kui vaadata näiteks punkti nr. 9 siis lõppeb see kooloniga ja algab loend, mis selle konkreetse punkti juurde kuulub. 
30.01.2017 20:54
5
5
Minu nägemuse järgi on ka kirptirk tehismaterjalist (metallist, plastist) putukas või selle vastne.
Kui ta seda ei ole, mis ta siis teie arvates on?
30.01.2017 21:12
4
1
Hr. Talisman - seda ta tõesti oma olemuselt on. Ja samuti on reeglites kirjas, et kirptirgu kasutamine on  võitlustel lubatud. 
30.01.2017 21:30
5
5
Milleks siis punkt kaheksa, kui kirptirk on lubatud?
8.      Lubatud on naturaalse sööda kasutamine v.a. elusad või surnud kalad, kalamari ja sipelgamunad. Tehissöötade ja nende osade kasutamine on keelatud. Lubatud on püügiaukude sissesöötmine.
30.01.2017 22:03
6
4
Härra Talisman oled samuti oodatud võistlusele,et ennast proovile panna.Korraldajate reeglitest loen mina küll välja mis lubatud ja mis keelatud aga enne võistlust toimub veel koosolek kus saab samuti küsida üle kui midagi jäi arusaamatuks.
31.01.2017 02:13
1
3
sellest on vähe tolku et korraldajal on oma paberil või oma arvutis, .doc; ,pdf vms kujul miski korrektne. Reegleid yehakse ikka osavõtjaile. Kui korraldajad ja asjassepuutuvad kohtunikud on need, kelle jaoks üritus on ja kellele reeglid selged peavad olema, siis muidugi võib muudest tegelastest poo... olla. Keda huvitab, onju.

​Kalale.ee laseb arvutis taandridu panna küll. Terve see tekst on sulgi taandridu ju täis. Moblaga jah, ei ole minulgi see õnnestunud. New kalale.ee order on see. Ega ma muidugi tea mismoodi moblaga vanasti oli.

​Mis puutub punkti 9. siis sealt edasi alapunktid tuleks märkida kas 9.1; 9.2 jne või a); b) jne või 1); 2); jne


​aga seal tuleb 9; 1.; 2.; 3.; 4.; 10.; 11,: Nu ei ole selge see vaade ega arusaadavus sellisena nagu siin portaalis seda näha on.
31.01.2017 02:17
5
7
ÕISU Vöistluse wöitja vöiks saada  auhinnax vähemalt  reisu LÕUNAMAALE!   Näiteks UUS -MEREMAALE???  laughkiss
31.01.2017 02:22
2
7
mis puudutab sööta, siis arvan, et asi mis pole toit, ei ole ka sööt.  Ükskõik mida google netis ka välja kammib kellegi poolt krijapandu kohta. Ka eesti keele sõnaraamatuga, selles osas, pole ma nõus.

Peibutis aga võib olla nii tehislik kui ka naturaalne. Metallist tehispeibutist küll söödaks nimetada ei saa. Või mis teil seal veel olid, litrid, plastik pärlid, kumm, plastmass... nu ei ole toit, ei ole. Järelt pole ka sööt.
31.01.2017 16:30
1
4
Nüüd vahutas Wuudi ennast ise tupikusse. Tema ARVAMUSEST hoolimata võib hea KOMBE kohaselt KÕIK toit olla sööt, aga mitte kõik söödad ei kõlba toiduks, seda seepärast, et sööt on mitteinimestele ning inimese toiduks ametlikult looma sööta pakkud ei tohi.
Lisaks, ÕS ütleb kenasti, et sööt võib tähendada toidupala peibutisena ning metalne tilulilu sobib kunstsööda termini alla seega kenasti.

Ei usu, et kellelgi, kellel vingumise soovi pole, oleks raskusi reeglitest aru saamisega.
31.01.2017 18:32
5
3
nii valuline reaktsioon. Selmet korrektsust taodelda.
Üldse ei saa aga pihta milleks kroom lahkab inimese toitu.

Loomatoit on igaljuhul sööt, sõltmata sellest et iga sööt ei kõlba inimese toiduks.  Kuskohas mina tupikus olen?

Õs ei ütle küll kenasti, et metallist tehtud tehis asi saaks olla loomatoit ehk sööt.  Eesti keele seletav sõnaraamat räägib küll jah tehissöödast, ent see sõnaraamat on vaid kirjeldav keelde juurdunuid, mitte ei nimeta seal sõnaraamatus kirjeldatuid õigeks või valedeks, või nagu sõnaraamatu eessõna ütleb - see pole normiv.  Mitteükski teine eesti keele sõnaraamat ei tea mittemidagi kuntslikest- ega tehissöötadest.  Ei saagi teada ju. Küll on nimetatud mineraalne sööt. Seda ikka ja jälle loomatoidu kontekstis.

​Miskine metall, kumm, plastik, klaas ...pole ei loomatoit ega seega kuidagi ka sööt.   Peibutis, palun väga.
​Lihtsalt pole soovi, et asjad korrektsed oleks?!
31.01.2017 21:04
0
1
Olgu siis valusale vaidlusele vahele öeldud, et võistluse sponsoriteks on Primus ja Konksupood! 
 
31.01.2017 21:09
0
2
Rajameister Jaan Grents käis täna järvel jääpaksust mõõtmas ja proovis ka mõnest august kala püüda. Jääkiht 20...25cm ja kalad täitsa olemas
31.01.2017 21:10
5
7
KAUA wäsitas neid??
01.02.2017 11:49
0
4
Kas võistkonna liikmete vahel kehtib ka see 5m?
01.02.2017 15:49
1
7
Sellist kalahunnikut vaadates tuleb tunne nagu tuhkur oleks kanalasse pääsenud. 
01.02.2017 17:56
1
1
Tozz ikka kehtib ka võistkondade liikmetele 5 meetri keeld.Võistluse käigus reeglite rikkumise ilmnemisel lahendavad jooksvalt selle kohtunikud.
 
01.02.2017 21:39
0
5
Aga pudeliga võin võistkonna liikme juurde minna?
01.02.2017 22:04
2
3
Kui ainult kohtuniku loaga.
02.02.2017 12:25
7
5
Sel juhul tuleme pealtvaatajateks.
06.02.2017 08:55
1
1
Õisu Talv 2017 tulemused.

https://drive.google.com/file/d/0By3c4Jm2VR6kdEtmLXlocll0aXc/view?usp=sharing

http://taliliiga.kalastajateselts.ee/voistlused/oisu-2017

Eesti Feederdajate Klubi tänab kõiki võistlusest osavõtjaid meeldiva võistluse eest ja soovib veelkord kõikidele võitjatele palju õnne!! Täname rajameister Jaan Grents'i ja Timo Roos'i, kelleta seda võistluspaika ei oleks üldse avastatud. Samuti suured tänud võistluse kohtunikele ja EKS Taliliiga eestvedajale Märt Aab'ile, kelle poolt võistlustulemused valguskiirusel avalikuseni jõudsid. Samuti ülisuured tänud meie sponsoritele Konksupood ja Primus, kes hoolitsesid võistlejate premeerimise eest!!!

Võistluse pildid on kättesaadavad: https://goo.gl/photos/Lxnm4ytRYTAHyTgp8
Vabandame piltide udususe pärast- tehnika otsustas veidi alt vedada.

Kohtume märtsi alguses EMV'l!
Palun oota