Otsi

„EFK Sügis ” 2017

05.09.2017 21:18
Kalapüügivõistlus „EFK Sügis ” 2017
Toimumise aeg:16.07.2017

Koht: Suur-Emajõgi, Lodjakoja vastaskallas, Oa tn 17, Tartu

http://kaart.delfi.ee//?bookmark=077fbee9dd705cef5cd095a803f7ec3e

Võistluse kava:

9.00 – 9.30 võistlejate registreerimine ning jooksvalt ka sektorite loosimine

9.30 võistluse avamine, võistluspaika minek

10.00 - 11.00 ettevalmistusaeg

11.00 – 15.00 võistluspüük

15.00 - kokkuvõtted, autasustamine

Võistlusklassid:

1. Individuaalne- naised, noored ja mehed püüavad koos. Märgitakse ära kolm parimat ja lisaks parim noor ja naine.

2. Võistkondlik – võistkond koosneb kuni viiest isikust, kellest vähemalt üks peab olema

täiskasvanu. Võistkonnaks võivad liituda sugulased, sõbrad, töökaaslased, kalastusklubide liikmed jne.

Võistluse tingimused:

•    Kõigi võistlusklasside püük toimub sektorites;

•    Võistkond peab püüdma koos ühes sektoris ja selle liikmed ei osale individuaalarvestuses;

•    Püügivahenditeks on põhjaõng e. tonka või fiiderõng – püügivahend koosneb koosneb õngenöörist, raskusest (söödatopsist), kuni kolmest lipsudega kinnitatud üheharulisest konksust, ning võib olla varustatud ridva ja rulli või haspliga õngenööri kerimiseks;

•    Korraga tohib püüda ühe püügivahendiga, varupüügivahendite arv ei ole piiratud;

•    Konkse võib söödastada traditsiooniliste taimsete ja loomsete söötadega (näiteks erinevad ussid, tõugud, mais). Eluskala ja kalatükkide, landi, kirptirgu ja jm tehissöödaga püük on keelatud;

•    Ettevalmistusajal tohib võistluspaika ette valmistada, põhja loodida

•    Peibutussöötmine on lubatud alates kell 10.50;

•    Sööta on lubatud käega sisse visata

•    Arvesse lähevad kõik kalaliigid (va. liigid, mille püük on keelatud, millel kehtib püügikeeluaeg ning alamõõdulised kalad). NB! Emajões on kehtestatud ka latikale alammõõt, seega peab võistleja suutma eristada alamõõdulist latikat nurust!

•    Sumba kasutamine on kohustuslik;

•    Enne võistluse algust juhuslikult püütud kalad tuleb koheselt vabastada.

•    Kõigil võistlejatel peab olema kehtiv harrastuspüügiõigus v.a seadusega soodustatud isikud.

Aus võistlus:

•    Kalastamisel lähtutakse kalapüüki reguleerivatest õigusaktidest;

•    Võistlejatel peab olema tasutud harrastuspüügiõiguse eest (v.s. soodustatud isikud);

Kahtluse korral on kohtunikel õigus nõuda noorteklassis võistelda soovijalt vanust tõendava dokumendi esitamist;

Kaasvõistlejate tahtlik segamine on keelatud;

Kui keegi näeb võistluse ajal mõne võistleja poolt võistlustingimuste rikkumist, tuleb sellest koheselt teavitada kohtunikke;

•    Võistleja tulemused tühistatakse ja võistleja diskvalifitseeritakse kui ta rikub võistlusmäärust, häirib korduvalt oma tegevusega kaasvõistlejaid, esitab kaalumiseks tema poolt mitte püütud või varem püütud kala(d);

•    Proteste saab esitada kuni 15 minutit peale võistluse lõppu;

•    Protestid lahendatakse kohtunike kogu poolt kuhu kuuluvad peakohtunik ja 2 abikohtunikku;

•    Otsused võetakse vastu lihthäälte enamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks hääleks peakohtuniku hääl;

•    Kohtunike kogu otsus on lõplik ning edasikaebamisele ei kuulu.

Paremusjärjestus:

•    Paremusjärjestus selgitatakse kalade kaalumise teel.

•    Võistkonnaliikmete saakide kaalud summeeritakse.

•    Võitjaiks on suurima kogukaalu saanud individuaalvõistleja ja võistkond. Võrdse kaalu korral on võitjaks arvuliselt rohkem kalu püüdnud võistleja või võistkond.

Autasustamine:

Kõigi võistlusklasside võitjaid autasustatakse karika, diplomi ja meenega. II ja III koha saavutanuid autasustatakse medalite, diplomite ja meenetega. Võimalikud on eriauhinnad. Eriauhind suurima kala püüdjale.

Osavõtutasu ja registreerumine:

Võistluse paremaks korraldamiseks palume kõigil kindlasti registreeruda hiljemalt 13.09 .2017 täites ankeedimille leiab siit (https://goo.gl/forms/cf1tTq08Tx959vj63) või e-aadressil efklubi@gmail.com . Eelregistreerumiseks loetakse ka osavõtutasu tasumist hiljemalt13.09.2017. Eelnevalt registreerumata võistlejail lubatakse osaleda vaid vabade kohtade olemasolul ja lisatasu 5 € tasumisel.

Osavõtutasu palume tasuda arveldusarve numbrile: Eesti Feederdajate Klubi MTÜ • EE027700771002370614   märgusõnaga “EFK Sügis 2017” lisades individuaalvõistleja või võistkonna nime, kelle eest tasutakse, alljärgnevalt:

•    Individuaalvõistlus: mehed ja naised 5 €, noored (alla 16.a.) võistlevad tasuta.

•    Võistkonnad 20 €, iga alla 16-aastane liige alandab tasu 2 € võrra (näiteks on osalevas võistkonnas 2 täiskasvanut ja 3 noort – osalustasu 20-3x2=14 €).

Lisainfo ja küsimused: efklubi@gmail.com või efklubi FB leht.

Võistlust korraldab: Eesti Feederdajate Klubi
05.09.2017 21:50
0
0
Mis õige kuupäev on? 16.09.2017 ?
05.09.2017 22:39
0
0
Just, juhtus väike näpukas. Õige kuupäev on 16.09.2017
14.09.2017 09:50
0
4
Lubas vähemalt normaalset ilma laupäevaks,peab ka oma tonka välja otsima.
14.09.2017 12:39
0
0
ma tahan head latikakohta loosiga
18.09.2017 13:05
0
0
Kus tulemusi näha saab??
Palun oota