Otsi

Eesti Meistrivõistlused 2018

25.02.2018 14:25
Eesti Meistrivõistlused jääaluses kalapüügis 2018Võistlusjuhend

Toimumise aeg: 03.-04. märts 2018.a.
Koht:Tamula järv, Võru linn
Võistluse eesmärk: Selgitada välja parimatest parimad jääaluses kalapüügis aastal 2018
Kogunemiskoht: Vee tn 6a, Võru, Võrumaa. http://kaart.delfi.ee/?bookmark=1088365516ce130c4c5984a5252afaa9

Ajakava:
3. märts (ainult üldklassile, s.h. mehed, naised ja juuniorid alla 21 a. )
09.00 - 10.00 registreerimine
10.00 – 10.30 loosimine
10.30 - 10.55 võistluse avamine, võistluspaika minek, püügivarustuse ja võistlejate
kontroll enne sektorisse sisenemist
10.55 – 11.00 sektorisse sisenemine (peale esimest signaali) ja püügikoha valik
11.00 - 14.00 peale teist signaali püügiaeg
14.00 – 15.00 ühine supisöömine, kaalumine

4. märts (mehed koos naiste, juuniorite, harrastajate ja noortega)
9.00 - 10.00 registreerimine
10.00 – 10.30 loosimine
10.30 - 10.55 võistluspaika minek, püügivarustuse ja võistlejate kontroll enne
sektorisse sisenemist
10.55 – 11.00 sektorisse sisenemine (peale esimest signaali) ja püügikoha valik
11.00 - 14.00 peale teist signaali püügiaeg
14.00 – 15.00 ühine supisöömine, kaalumine ja autasustamine

Sõltuvalt asjaoludest võib peakohtunik võistluse ajakava muuta.

Võistlusklassid:
EMV’l autasustatakse kolme parimat meespüüdjat, kolme parimat võistkonda, kolme parimat juuniori (kuni 20-aastane, k.a.) ja kolme parimat naispüüdjat (edaspidi nimetatuna üldarvestus). Lisaks autasustatakse kolme parimat harrastajat ja kolme
noorpüüdjat (kuni 15-aastane, k.a).
Osavõtutasu:
Osavõtutasu kahepäevasel võistlusel osalejatele on 17 eurot inimese kohta.
Õpilas- või üliõpilaspileti alusel (kuni 25 aastased) ning pensionäridele 10 eurot.
Harrastajate (ühepäevane võistlus) osalustasu on 10 €.
Kuni 15-aastaste (k.a) osavõtt on tasuta.


Eelregisteerimine on kohustuslik. Eelregistreerimiseks saata e-maili aadressile
efklubi@gmail.com (ära märkida nimi, võistkond ja arvestus) või täita ankeet mille leiab siit: Ankeet (https://goo.gl/forms/Qv7fUPQLPilIf3hE3)hiljemalt 28.02.2018 a.
Registreeringu kinnitamiseks teha ülekanne hiljemalt 28.02.2018 a. arveldusarvele: Eesti Feederdajate Klubi MTÜ EE027700771002370614
märgusõnaga "EMV 2018 ja kelle eest maksti"
Info: efklubi@gmail.com, 56 636 636 või FB-s: Eesti Feederdajate Klubi1. Esimesel päeval toimub võistlus neljas ja teisel päeval viies sektoris. Neli sektorit on
ette nähtud võistkondadele, kes võistlevad kõik ühes arvestuses nii, et igas sektoris on
iga võistkonna üks võistleja. Samuti võistlevad neljas sektoris need
individuaalvõistlejad, kes ei kuulu meeskonda, aga soovivad osaleda üldarvestuses. Naiste ja
juuniorite arvestust peetakse eraldi arvestusena individuaalarvestuses.
Viies sektor teisel võistluspäeval on harrastajate ja noorte püügi korraldamiseks.
2. Üldarvestuses moodustab võistkonna 4 liiget, kelleks võib olla mees, naine või juunior.
3. Võistkondade liikmete määramine sektoritesse toimub loosimise teel. Iga võistleja ja
võistkond peab eelregistreeruma (eelregistreerimise tingimused määrab võistluste
korraldaja) ja võistkond peab enda seast valima kapteni. Kaptenite loosimisjärjekord
määratakse registeerumisaja järgi. Kõige esimesena registreerunud võistkonna kapten
tõmbab loosi esimesena jne. Kaptenite poolt toimub iga võistkonna nelja liikme
loosimine sektoritesse A, B, C ja D. Esimesel võistluspäeval tõmbab esimesena loosi
nr 1 meeskonna kapten, teisena nr 2 meeskonna kapten jne. Teisel võistluspäeval
toimub loosimisjärjekord vastupidises järjekorras. Esimesena tõmbab loosi suurima
järjekorranumbriga meeskond jne.
4. Harrastajate ja noorvõistlejatele loosimist ei toimu ja kõik harrastajad ja noored püüavad ühes
sektoris.
5. Kui kõik võistkonnad on võistluspäevaks loosi tõmmanud, siis tõmbavad loosi
individuaalvõistlejad, kes soovivad osaleda üldarvestuses. Loosimise järjekord
määratakse võistleja perekonnanime tähestikulise järjestuse alusel. Esimesel
võistluspäeval tõmbab esimesena võistleja, kelle perekonnanimi on tähestikuliselt
esimene jne. Teisel päeval tõmbab esimesena loosi võistleja, kelle perekonnanimi on
tähestikuliselt viimane jne.

Alates 28.0218 kuni 03.03.18 kella10.00 on võistlejatel jääl viibimine keelatud 1 kilomeetri raadiuses kaardil olevast punktist. 28.02-03.03. Veealuste kaamerate ja kajaloodide kasutamine 1km raadiuses keelatud. Väljaspool 1 km raadiuses lubatud ainult kajaloodi kasutamine.
http://kaart.delfi.ee/?bookmark=241f47b34f83190be7f4c09582918176

Aus võistlus:
Kalastamisel lähtutakse kalapüügi õigusaktidest.
Kaasvõistlejate tahtlik segamine on keelatud.
Võistleja tulemused tühistatakse ja ta diskvalifitseeritakse järgmistel juhtumitel:
1. kalapüügieeskirjade ja spordieetika rikkumisel
2. võistlusmääruste või juhendi rikkumisel

Võistluste läbiviimine
1.Igasse sektorisse loositakse vaid üks liige igast võistkonnast(v.a. kui püük toimub ainult ühes sektoris). Kõikides sektorites peaks olema võimalikult võrdne arv sama võistlusklassi võistlejaid.
2.Enne võistluse algust kogunevad võistlejad oma sektori juurde, kus toimub osalejate ja söötade kontroll. Söötade kogus koos püügisöötadega ei tohi ületada 2 liitrit kasutusvalmist looduslikku päritolu purusööta ja max 1,0 liitrit veeselavaid vastseid(„joker“ ja sääsevastne ehk motõl) – sealhulgas maximaalselt 0,25l sääsevastset ehk motõlli. Võistlusjuhendiga võib vähendada lubatud söötade kogust, kuid mitte suurendada. Kahtluse korral on kohtunikul õigus paluda võistlejal söödad ümber valada mõõdunõusse, ka võistluse ajal. Peale söödakontrolli üle normi söötade avastamine tähendab võistlejale koheselt punast kaarti ja võistluselt kõrvaldamist.
3. Igal võistlejal peab olema kaks identset lippu aukude märgistamiseks ja hõivamiseks, mis peavad olema märgatavad vähemalt 5m kauguselt. Lipu konstruktsioon peaks välistama selle ümberkukkumise või jääl libisemise tuule tõttu. Soovitavalt võiks iga võistleja kanda ka võistlejanumbrit, mille saaks kanda ka mõlemale lipule. Võistlejal võib olla varupuur, mille peab jätma väljapoole püügisektorit. Mootoriga puuride kasutamine on keelatud.
4. Peale söötade kontrollimist annab kohtunik loa ja võistlejad võivad liikuda ja valida koha ümber püügisektori. Jääpuuride terad peavad enne sektorisse sisenemist olema kaetud.
5. Esimene helisignaal, mis antakse 5 minutit enne võistluspüügi algust, annab võistlejatele õiguse siseneda püügialasse ja valida esimese augu puurimiseks koht, mille peab tähistama esimese lipuga. Lipp tuleb jääle asetada, mitte visata. Lippudega märgistatud aukude vahe- kaugus ei tohi olla vähem kui 5m. Kui ühele püügialale on vähem kui 5m kaugusel üksteisest mitu soovijat ja kohtunik ei näinud, kes oli esimene, otsustatakse eelisõigus loosi teel. Kui võistlejate lippude vahekaugus on kontrollimisel 5m lähedane, tuleb esimene auk puurida täpselt lipuga tähistatud kohta. Teise augu võib hõivata või puurimiseks tähistada alles peale esimese augu puurimist.
Kui augu puurimise koht on märgistatud, võib võistleja puuri teralt katte eemaldada, kuid siis ta peab puuri hoidma püstiasendis puurimiseks valmis teradega vastu jääd kuni teise helisignaalini. Kui võistlejal tekib vajadus enne teist helisignaali puur käest panna, peab ta enne seda puuriterale katte peale panema.
6. Peale teist helisignaali võivad võistlejad alustada aukude puurimist, söötmist ja kalapüüki. Kõikki tegevusi tohib teha ainult tähistatud augu juures. Võistleja ei tohi jätta jääle tähistamata alale muid esemeid kui jääpuur ja kalastuskast(kott). Katmata teraga puuriga jääl liikudes peab jälgima enda ja kaasvõistlejate ohutust. Kui puuri ei kasutata, peab see jäässe püsti puuritud olema. Jääl lamava puuri eest karistatakse võistlejat kollase kaardiga.
Kui kohtunik leiab sektorist võistleja kaotatud eseme või kala, peab ta selle sektorist kõrvaldama. Peale võistlust saab võistleja oma eseme tagasi kollase kaardi hinnaga. Ka ei tohi oma kasti või kotiga katta tähistamata auku. Sellist käitumist karistatakse kollase kaardiga. Enne iga uue augu puurimise alustamist peab augu asukoht olema tähistatud lipuga maksimaalselt 50cm augu servast. Võistleja võib püügiaja jooksul sektoris puurida piiramatu arvu auke, kuid mitte lähemale kui 5m teise võistleja märgistatud august. Lipuga võib hõivata ka teiste võistlejate poolt puuritud, kuid tähistamata auke. Kui võistleja puurib või hõivab augu lähemal kui 5m (augu servast mõõdetuna) teise võistleja tähistatud august, karistatakse teda kollase kaardiga.
Kogu võistluse ajal ei või võistleja saada mingit välist abi( välja arvatud meditsiinilist) ja võivad sektorist lahkuda ainult kohtuniku loal. Jääpuuri võib vahetada kohtuniku loal. Kui võistleja mingi kehaosa või temaga kontaktis olev püügivahend ületab sektori piiri, karistatakse võistlejat hoiatusega, kordumisel kollase kaardiga. Kui võistleja mingil põhjusel(tugev tuul), kaotab oma püügivahendeid väljapoole sektorit, siis need saab ta tagasi alles peale võistluse lõppu.
Peibutussöödaga auke sööta võib nii käest, kui „konteineriga“. Söödaga „konteineri“ vette jätmine on keelatud.
Püüda võib ainult ühe püügivahendiga, mis võib koosneda ridvast, rullist, noogutist, tamiilist ja kirptirgust. Igasugused lisaraskused ja -detailid nii tamiilil kui kirptirgul on keelatud. Kirptirgu üldpikkus ei tohi ületada 15mm ja üheharuline konks peab olema jäigalt korpuse külge kinnitatud. Tagavaraõngede arv ja vahetamine võistluse ajal pole piiratud. Püügil oleva püügivahendiga peab võistlejal olema pidev kontakt käe kaudu. Arvesse lähevad ka kalad, mis on konksu otsa haakunud väljastpoolt suud. Tahtlik tragimine on keelatud. Kala jääle tõmbamiseks võib kasutada kongitsat. Püütud kalad tuleb kohe panna kotti või kasti.
Võistluse ajal on keelatud Veealuste kaamerate ja kajaloodide kasutamine.

7. Kolmas helisignaal annab märku, et võistluse lõpuni jääb 5 minutit.
8. Neljas helisignaal annab märku püügiaja lõpust. Kala, mis on konksu otsas, kuid pole lõpu-signaali alguseks veest väljas, arvesse ei lähe ja tuleb koheselt tagasi lasta.
9. Püütud kalad antakse kohtunike kätte, või kaalutakse sektorist väljumisel.
10. Kui kaalumisel avastatakse võistleja saagi hulgast alamõõduline või seaduse või reeglitega keelatud kala, saab võistleja kollase kaardi ja nimetatud kala ei kuulu kaalumisele.
11. Võistlustulemus selgitatakse saagi kaalumise teel. Kui kaks või rohkem võistlejat saavad sama kaalu, saavad kõik sama kohapunktide keskmise tulemuse. Kui võistleja saab punase kaardi või teise kollase kaardi, siis tema selle võistluse tulemus tühistatakse ja ta saab viimase koha(osavõtjate arv) punktid + 1. Teised võistlejad jäävad samadele kohtadele. Näiteks kui kaalu järgi kolmanda koha saanud võistleja tulemus tühistatakse, jäävad neljandast kohast alates kohapunktid samaks. Mitme sektori puhul järjestatakse võistlejad kohapunktide alusel. Võrdsete punktide puhul otsustab kaal. Kahepäevaste võistluste puhul määrab kohapunktide summa ja võrdsete punktide puhul kaal. Võistkonnaarvestusel liidetakse kõigi võistlejate sektoripunktid ja võrdse tulemuse puhul järjestatakse võistkonna püütud kogukaalu järgi. Ka võrdse üldkaalu puhul määrab parim individuaalvõistleja kaal.
12. Reitinguvõistlustel saadud kollased kaardid kehtivad 1aasta. Selle aja jooksul saadud teine kollane kaart võrdub punasega ja vastava võistluse tulemus kuulub tühistamisele. Peale seda järgmine võistlus algab puhtalt lehelt. Enne võistlust saab tutvuda eelnevate võistluste kollastekaartide protokolliga.
25.02.2018 14:54
5
8
A MIX kohapääl maxta EI saa??? coolblushenlightenedenlightenedenlightened
26.02.2018 13:28
0
6
Saate ka kohapeal tasuda!
28.02.2018 22:16
0
5
Mis on spordieetika rikkumine?
08.03.2018 22:30
0
3
varsti nädal möödas,kas tulemused nii salajased,et teistele avalikustamisele ei kuulugi.oleks ka huvitav tulemusi teada...
09.03.2018 05:29
0
2
Miks siis loomad keelatud on? Kuidas ma koerad koju jätan kassidega, hakkavad veel vigurdama...
Palun oota