Otsi

Pikkjärve Karikas 2019

20.01.2019 23:24
Kalapüügivõistlus Pikkjärve Karikas 2019
Korraldaja: Tartu Kalaspordi Klubi

Toimumise aeg: 09. veebruar 2019
Registreerimine: Eelregistreerimine on soovituslik. Eelregistreerimiseks võib saata e-mail aadressile tartukalasport@gmail.com või kasutada internetivormi aadressil: https://goo.gl/forms/WUp3rOn92Rh9KJVT2 hiljemalt 07.02.2019 kell 23.00. E-kirjas kindlasti ära märkida nimi, võistkond ja võistlusklass. Võistkondade informatsiooni palume saata ühes e-mailis tartukalasport@gmail.com
Osavõtutasu: 15 eurot, pensionärid ja (üli)õpilased 9 eurot (õpilaspileti esitamisel), noored tasuta (noored kuni 15 aastat kaasa arvatud), soovitavalt ülekandega MTÜ Tartu Kalaspordi Klubi arveldusarvele: EE272200221063617015 (SWED) või sularahas kohapeal.
Võistluskoht: Kaarepere Pikkjärv Jõgevamaal
Võistlusklassid: Mehed, noored (kuni15a kaasa arvatud), naised ja võistkondlik
Kogunemiskoht: http://kaart.delfi.ee//?bookmark=5dc35edae2c43250e6a2e13f6cd728d8

Info: Madis Mähar, tel: 512 3127 Gerli Albert, tel: 564 722 35, e-post: tartukalasport@gmail.com

Ajakava
08.30-09.30 - Kogunemine võistluspaika
09.30-10.00 - Võistlejate-kohtunike koosolek, püügialasse minek, varustuse kontrollimine
10.00-13.00 - Võistluspüük- algus ja lõpp antakse teada helisignaaliga
13.00-13.30 - Kaalumine
13.30-14.00 - Autasustamine ja pildistamine

Täpsed võistlusreeglid avalikustame lähiajal!
21.01.2019 12:02
2
Tere! Mida tähendab võistlusklass? Kas tulemas on kirbutamine ja sikupüük eraldi?
21.01.2019 14:28
2
Võistlusklassid: Mehed, noored (kuni15a kaasa arvatud), naised ja võistkondlik 
21.01.2019 17:19
2
Ok! Kas tulevikus sikupüügi võistlusi ka plaanis korraldada?
21.01.2019 19:16
4
sikupüügi võistlused see aasta täitsa olemas; Kasepää kala, Rõuge purakas jne.
23.01.2019 19:58
3
Tere. Kas on oodata selle karika püügi reegleid ka siia?
24.01.2019 23:55
2
Väga rikkalik auhinnalaud!

Üksikasjad
Korraldaja: Tartu Kalaspordi Klubi

Võistlus läheb EKS Taliliiga arvestusse!

Toimumise aeg: 09. veebruar 2019
Registreerimine: Eelregistreerimine on soovituslik. Eelregistreerimiseks võib saata e-mail aadressile tartukalasport@gmail.com või kasutada internetivormi aadressil: https://goo.gl/forms/WUp3rOn92Rh9KJVT2 hiljemalt 07.02.2019 kell 23.00. E-kirjas kindlasti ära märkida nimi, võistkond ja võistlusklass. Võistkondade informatsiooni palume saata ühes e-mailis tartukalasport@gmail.com
Osavõtutasu: 15 eurot, pensionärid ja (üli)õpilased 9 eurot (õpilaspileti esitamisel), noored tasuta (noored kuni 15 aastat kaasa arvatud), soovitavalt ülekandega MTÜ Tartu Kalaspordi Klubi arveldusarvele: EE272200221063617015 (SWED) või sularahas kohapeal.
Iga müüdud pileti pealt läheb 1 euro taliliiga toetamiseks.
Võistluskoht: Kaarepere Pikkjärv Jõgevamaal
Võistlusklassid: Mehed, noored (kuni15a kaasa arvatud), naised ja võistkondlik
Kogunemiskoht: http://kaart.delfi.ee//?bookmark=5dc35edae2c43250e6a2e13f6cd728d8

Info: Gerli Albert, tel: 564 722 35, Madis Mähar, tel: 512 3127
e-post: tartukalasport@gmail.com

Ajakava
08.30-09.30 - Kogunemine võistluspaika ja registreerimine
09.30-10.00 - Võistlejate-kohtunike koosolek, püügialasse minek, varustuse kontrollimine
10.00-13.00 - Võistluspüük- algus ja lõpp antakse teada helisignaaliga
13.00-13.30 - Kaalumine
13.30-14.00 - Autasustamine ja pildistamineTOETAJAD:
MARINTECH
VOBLA
VOBLER
UM5
KALASTUSSPORT
ÕKOMULD
KOMMIPOMM
TULEOHUTUS24.EE
KÜTTEPUUD
VAIGAMAA SEPIKODA
VEMEK

VÕISTLUSREEGLID:
1. Võistlemine toimub ühes tähistatud püügialas.
2. Võistlusveekogu jääl viibimine on võistlejatele keelatud alates kolmapäevast (06.02.2019 k.a.) kuni võistluse alguseni (v.a. korraldusmeeskond ja kohtunikud järelvalve teostamiseks ja püügiala mahamärkimiseks).
3. Võistlus viiakse läbi individuaal- ja võistkondliku võistlusena.
4. Üldarvestuse moodustab võistkonna 3-4 liiget, kelleks võib olla mees, naine või noor.
5. Võistlejatel peab aukude tähistamiseks olema kaks ühesugust lippu, mis tuleb enne sektorisse sisenemist näidata ette kohtunikule. Lipp peab olema selline, et see on hõlpsasti märgatav 10 m kauguselt. Lipu konstruktsioon on selline, et lipp seisab püsti.
6. Püüda võib korraga vaid ühe talipüügivahendiga, mis koosneb ridvast, rullist, tamiilist, noogutist ja ühest kirptirgust. Kirptirgu pikkus ilma konksuta tohib olla kuni 15 mm. Konks peab olema üheharuline ja jäigalt kinnitatud kirptirgu korpuse külge. Muud esemed tamiilil ja kirptirgul on keelatud.
7. Võistlejal võib olla piiramatu arv tagavaraõngi, nende vahetamine võistluse ajal on lubatud.
8. Kala väljavõtmiseks on lubatud kasutada kongitsat.
9. Lubatud on naturaalse sööda kasutamine, v.a. elusad või surnud kalad, kalamari ja sipelgamunad. Lubatud on püügiaukude sissesöötmine.
10. Korraldaja tagab korrektse prügi utiliseerimise ja juhul kui võistleja ei soovi kala endale, annetatakse väljapüütud kalad Elistvere Loompargile.

11. Signaalid:
11.1.Pärast esimest signaali tohivad võistlejad siseneda võistlusalasse ja valida püügikoha. Püügikohta võib sektori siseselt vahetada kogu võistlusaja vältel.
11.2.Peale teist signaali võib alustada puurimist ning püüki. Mootoriga puuri kasutamine on keelatud.
11.3.Kolmas signaal tähistab seda, et püügiaja lõpuni on jäänud 5 minutit.
11.4.Neljas signaal tähistab püügiaja lõppu ning selle kõlades tuleb püük koheselt lõpetada.
12. Enne augu puurimist peab võistleja jääle asetama (mitte viskama) oma lipu. Lipu maksimaalne kaugus august on 50 cm. Tähistamata kohta pole augu puurimine lubatud. Samuti ei tohi tähistamata augul põhja loodida ja sööta. Tähistamata auku võivad hõivata ka teised võistlejad, kui see ei paikne mõne teise võistleja tähistatud augu 5 m mõjutsoonis.
13. Võistlejad võivad võistlusalal vabalt liikuda ja puurida mistahes arvu auke. Võistleja ei tohi jätta jääle püügivahendeid ega muid esemeid v.a. jääpuur ja kalastuskast (seljakott) varustuse kaasas kandmiseks.
14. Märgistatud aukudele kehtib 5 meetri reegel. See tähendab, et teise võistleja poolt tähistatud august 5 meetri raadiuses ei tohi teine võistleja puuride auke, sööta olemasolevaid auke või kala püüda.
15. Võistlejate vaheline kaugus jääl liikudes võib olla väiksem kui 5 m, kui sellega ei segata kaasvõistlejat.
16. Tabatud kalad tuleb koheselt asetada kotti või kasti, et vältida lume ja jää sattumist saagi hulka. Kohtunikul on õigus lumega segunenud kalade kaalumisele esitanud võistleja diskvalifitseerida.
17. Peale signaali "Sisenemine tsooni" võib sportlane lahkuda püügialast ainult hädavajadusel ja ainult kohtuniku loal.
18. Arvestuses osalevad kõik kalaliigid, v.a. need mille püük on seadusega keelatud. Alamõõdulised kalad (liikide puhul, millele on kehtestatud alammõõt) tuleb koheselt vabastada.
19. Püügialasse ning püügialast eemale liikumisel peab jääpuuri ots olema kaetud kaitsmega. Liikumisel tuleks hoida jääpuur püsti, tera allpool. Kui puuri võistlusalas ei kasutata, peab puur olema jäässe püsti puuritud.
20. Võistlejal on õigus kasutada varupuuri, mis on enne starti asetatud (jäässe puuritud) püügiala serva. Puuri vahetamiseks tuleb eelnevalt küsida luba kohtunikult.
21. Arvestades ilma- ja jääolusid on korraldajatel õigus muuta võistluse läbiviimise korda. Õhutemperatuuril alla -20 ning jää paksusel alla 10 cm lükkub võistlus edasi.
22. Võistlejate vaheline suhtlus peab olema sõbralik ning üksteise kalapüügiruumi austav. Võistkondadel on lubatud kasutada ühtset võistlusvormi.
23. Kõik võistlejad on jääl omal vastutusel. Noorvõistlejate eest vastutavad nendega kaasas olevad täiskasvanud.
24. Võistlejad on kohustatud võistlustel tekkinud prügi (s.h. sigaretikonid) tooma kaldale selleks ettenähtud kohta.
25. Kalad tuleb kohtunikule üle anda enne püügialast väljumist püügiala tähise juures.

Kaalumine:
1. Kaalumise tulemused pannakse kirja Võistluse Protokolli, mida võib pidada ka arvutis.
2. Kaalumise juures võivad peale kohtunike ja võistluse korraldajate viibida kõik võistluses osalejad.
3. Kaalumiseks võetakse saaki vastu ainult korraldajate poolt jagatud kilekottides, v.a. kui see on purunenud ning seetõttu asetatud teise kilekotti.

Aus võistlus:
1. Kalastamisel lähtutakse kalapüügi õigusaktidest.
2. Kaasvõistlejate tahtlik segamine on keelatud.
3. Võistleja tulemused tühistatakse ja ta diskvalifitseeritakse järgmistel juhtumitel:
3.1. kalapüügieeskirjade ja spordieetika rikkumisel
3.2. võistlusmääruste või juhendi rikkumisel
3.3. kui võistleja esitas kaalumiseks mitte tema poolt püütud või varem püütud kala(d)
3.4. kui võistlejale sai teise kollase kaardi võistluspäeva jooksul
3.5. kohtunike loata sektori piiridest väljumine võistluse ajal
4. Kui keegi näeb võistluse ajal mõne võistleja poolt võistlustingimuste rikkumist, tuleb sellest koheselt teavitada kohtunikke. Proteste võetakse vastu kuni 15 minutit peale võistluse lõppu.
5. Apellatsiooni osas võetakse otsus vastu kohtunike koleegiumi avatud enamushääletuse abil. Kohtunike kolleegiumi otsus on lõplik ja seda kinnitab Peakohtunik. Iga apellatsiooni menetluse ja otsuse kohta koostatakse protokoll.
6. Võistlusi korraldav organisatsioon ei vastuta kohtunike kollegiumi (KK) või Peakohtuniku poolt võistluselt eemaldatud võistleja või võistkonna võistlusel osalemiseks tehtud kulude eest, ega tagasta neid.
7. Kohtunike kollegiumil (KK) ja Peakohtunikul on õigus karistada võistlejat võistluselt eemaldamisega kui võistleja viibib võistusel ebakaines olekus ja/või ohustab teisi oma tegevusega.
8. Kohtunikul on keelatud edastada võistleja saakide ja püügi infot konkureerivatele võistlejatele


Paremusjärjestus:
1. Paremusjärjestus selgitatakse kalade kaalumise teel. Võitjaks osutub see võistleja, kelle saak on kaaluliselt kõige suurem. Kui esikolmikus on kaks või enam võrdse tulemusega võistlejat, lähevad kohad jagamisele ja auhinnajaotuse määrab loos.
2. Võistkondlik arvestus toimub võistkondadesse kuuluvate individuaalvõistlejate kohapunkite alusel summeerimise teel. Võidab väikseima kohapunktide summaga võistkond. Võistkondade, kellel on sama arv kohapunkte, paremuse määramise aluseks võetakse võistkonna võistlejate poolt summaarselt välja püütud kalade kaal. Pingereas on eespool suurema kalade üldkaaluga võistkond. Kui võistkonna püüdja diskvalifitseeritakse, siis läheb meeskonnale kirja vastava võistleja viimase koha punktid pluss üks karistuspunkt.
Autasustamine: Karikatega autasustatakse individuaalvõistluse klasside (mehed, naised ja noored)
kolme esimest võistlejat. Kolme parima võistkonna liikmeid autasustatakse medalitega ning
kolme parimat võistkonda karikatega.
31.01.2019 21:39
3
Kõigi osalejate vahel loositakse välja Nero 110 mm jääpuur. Lisaks on veel palju loosiauhindu!
Vägevad karikad!

 
03.02.2019 22:40
5
Kommipommilt kõikidele noortele auhinnaks suur kotitäis maiustusi!
04.02.2019 20:46
3
Uuem Viis OÜ toetab selliste auhindadega.
04.02.2019 22:50
3
Tuleohutus24.ee toetab selliste väärtuslike ja vajalike auhindadega.
05.02.2019 16:29
4
Selline korralik auhinnalaud! Kohapeal saab osta pirukaid ja sooja suppi!
08.02.2019 09:26
3
Juba homme!
08.02.2019 17:33
2
Soovitatavad jalanõud homme kummikud,sest sula ja kogub lume alla vett!
09.02.2019 19:38
2
Tartu Kalaspordiklubi tänab kõiki osalejaid ja toetajaid:
MARINTECH
VOBLA
VOBLER
UM5
KALASTUSSPORT
ÕKOMULD
KOMMIPOMM
TULEOHUTUS24.EE
KÜTTEPUUD
VAIGAMAA SEPIKODA
VEMEK
11.02.2019 09:27
1
Nädalavahetusel toimus Kaarepere Pikkjärvel kalapüügivõistlus "Pikkjärve Karikas 2019".
Ilm oli väga tuuline ja lörtsine, kuid sellest hoolimata tuli kohale 92 kalastajat. Jääl oli palju vett ja lund mis tegi jääl liikumise üpris sportlikuks. Sellest hoolimata läks võistlus hästi ja püüti väga korralik kogus kala, kogukaaluga 74kg.
Võistlusel tegid väga korraliku tulemuse Kaiu Kalaklubi mehed, püüdes teistest selgelt rohkem kala.
Tulemused siis järgmised:
Mehed:
Denis Zigadlo 3917g
Tiit Peetsalu 3722g
Kalvi Laasalu 2954g

Naised:
Aarika Jõgiste 1310g
Kerli Kase 1216g
Gerli Albert 1102g

Noored:
Nikolas Javorski 2243g
Jonathan Elken 1201g
Serena Sarapuu 1003g

Meeskonnad:
Kaiu Kala Kalaklubi 11721g
(Denis Zigadlo, Tiit Peetsalu, Kalvi Laasalu, Kenno Rohioja)

Kõue 7058g
(Margus Ollin, Martin Arm, Jaanus Viitkin, Aare Silm)

EFK Allvega 6615g
(Aleksei Špalov, Alan Priidel, Denis Mežennõi, Hanno Veldemann)

Pikem ülevaate tulemustest:
http://kalasport.kalastajateselts.ee/…/pikkjarve-karikas-20…

Pildigalerii: https://www.flickr.com/…/76327708@…/albums/72157706698445474

Suured tänud sponsoritele!!!
MARINTECH
VOBLA
VOBLER
UM5
KALASTUSSPORT
ÕKOMULD
KOMMIPOMM
TULEOHUTUS24.EE
KÜTTEPUUD
VAIGAMAA SEPIKODA
VEMEK
Palun oota