Otsi

mudakoger

07.10.2015 14:50 - 17:50

Püügikoht: Kagu -Eesti järweke
Kalad: Haug
Püügivahend: Elusöödaspinna- linaskiga
0.0
628

29.07.2015 16:31 - 21:35

Püügikoht: Joosu
Kalad: Kikkaseeneq
Püügivahend: Käärid
0.0
632

28.07.2015 10:20 - 20:27

Püügikoht: V- Koiola mõtsaq
Kalad: Kikksaeeneq
Püügivahend: Käärid
0.0
607

27.07.2015 13:16 - 20:03

Püügikoht: Kanepi metsad
Kalad: Kikkaseened
Püügivahend: Käärid
0.0
611

17.07.2015 15:42 - 20:42

Püügikoht: V- Koiola
Püügivahend: Käärid
0.0
602

16.07.2015 14:24 - 20:24

Püügikoht: Vana.- koiola -Joosu
Püügivahend: Käärid
0.0
615

14.07.2015 10:12 - 21:12

Püügikoht: Joosu - Väimela
Kalad: Kikkaseened
Püügivahend: Käärid
0.0
630

27.06.2015 15:54 - 22:10

Püügikoht: Põrmu järw
Kalad: 2 1,4 kilost kokre ja 1,7 kg linask
0.0
622

27.06.2015 00:00 - 00:00

Kalad: üügikoht: Põrmu järw Kalad: 2 1,4 kilost kokre ja 1,7 kg linask
0.0
635

25.06.2015 16:31 - 20:56

Püügikoht: Põrmu järv
Kalad: 1,1 kg koger ja 1,3 kg linask.
Püügivahend: 5. meetine käsikas ja 6 .meetrine käsikas. Sõnnikuussipundar - 3-4 vakla puntras.
0.0
618

12.01.2015 11:35 - 15:49

Püügikoht: Põrmu järw
Kalad: Triibud
Püügivahend: Kullakarva volframkirp- ahvenasilm
0.0
660

11.01.2015 14:15 - 15:45

Püügikoht: Põrmu järw
Kalad: Ahwenad
Püügivahend: Kullakarva volfram- k'rbsetõuk , sääsetöuk ja ahwena silm
0.0
675

21.10.2014 13:10 - 16:10

Püügikoht: 1 tuttawa tiik
Kalad: kogred
Püügivahend: 6 meetrine käsikas
0.0
704

01.10.2013 10:45 - 11:30

Püügikoht: Põrmu järw
Kalad: haug
Püügivahend: koger , spinna
0.0
630

07.02.2013 10:45 - 15:45

Püügikoht: Põrmu järv
Kalad: Rookad, särjed ja triibud
Püügivahend: must volfram ja möll
0.0
671

15.08.2012 13:45 - 19:30

Püügikoht: Võromaa mõtsaq
Kalad: Kikkaseeneq
Püügivahend: Käärid
0.0
665

21.08.2011 11:15 - 19:45

Püügikoht: Kagu -Eesti metsad
Kalad: Kikkaseened
Püügivahend: Käärid
0.0
644

21.05.2011 06:45 - 10:30

Püügikoht: Vagula
Püügivahend: Spnna ja unnad(kokredega)
0.0
687

06.10.2009 10:45 - 16:45

Püügikoht: võtomaa metsad
Kalad: kikkaseened
Püügivahend: soome puss - kollase päägä
0.0
693

03.06.2009 18:30 - 21:45

Püügikoht: Põrmu järv
Kalad: Haug ja triibu
Püügivahend: Spinna 2,3 meetrit(gromka kingitud)
0.0
676

01.06.2009 04:15 - 05:00

Püügikoht: Põrmu järv
Kalad: Haug
0.0
665

30.05.2009 11:15 - 16:30

Püügikoht: Põrmu järv
Kalad: Triibud,särjed ja roosärjed
Püügivahend: 5,6 meetrine soome teleskoop
0.0
711

17.05.2009 09:30 - 12:45

Püügikoht: Põrmu järv
Kalad: haued
Püügivahend: Spinna ja Rapala landid
0.0
656

08.05.2009 04:45 - 07:00

Püügikoht: Ülen -Laadoga
Kalad: Hõbekogred ja särjed
Püügivahend: 6 meetrine soome käsikas
0.0
658

25.02.2009 11:45 - 16:00

Püügikoht: Põrmu järv
Kalad: Haued
Püügivahend: 3 taliunda
0.0
657

25.07.2008 18:15 - 21:15

Püügikoht: põlva - ja võro maakonna metsad
Kalad: kikkaseened
Püügivahend: kõlladsõ päägä väits
0.0
679

13.01.2008 10:15 - 14:00

Püügikoht: Uljaste järv -Ida -Virumaa
Kalad: triibud
Püügivahend: Punane volfram -matõll
0.0
653

23.07.2007 07:45 - 11:45

Püügikoht: Joosu metsad
Kalad: kikkaseened
Püügivahend: roheline pang u. 8 l.
0.0
666

17.04.2007 18:30 - 21:15

Püügikoht: Loosu järv
Kalad: hõbekogred ja särg
Püügivahend: 7 m käsikas
0.0
673

10.02.2007 10:30 - 16:30

Püügikoht: Noodasjärv
Kalad: triibud
Püügivahend: volfram-sinine -roosa
0.0
669

03.02.2007 10:45 - 16:15

Püügikoht: Plaani Külajärv
Kalad: triibud ja särjed
Püügivahend: Volfram ja matõll
0.0
659

14.04.2006 16:15 - 17:15

Püügikoht: Järvemäe
Kalad: ei midagi
Püügivahend: punane volfram
0.0
676

14.04.2006 06:30 - 15:30

Püügikoht: Niitsiku
Kalad: triibu ja 2-särge
Püügivahend: punane volfram
0.0
663

04.04.2006 06:45 - 12:45

Püügikoht: Plaani -Külajärw
Kalad: triibud-särjed
Püügivahend: Werrew Wolfram
0.0
669

02.04.2006 11:15 - 14:45

Püügikoht: Wagula ja Albri j.
Kalad: särjed ja mõned kiisad
Püügivahend: volfram punane
0.0
655

01.04.2006 07:15 - 12:00

Püügikoht: Plaani kj.
Kalad: ahunaq
0.0
665

25.02.2006 10:15 - 14:30

Püügikoht: Mustjõgi
Kalad: triibud ja paar latikat ja 3-wiidikat
Püügivahend: volframid ja matõll
0.0
666

24.02.2006 10:30 - 17:30

Püügikoht: Ähijärw
Kalad: säreq,kiisaq,ahunaq
Püügivahend: volframid ja matõll
0.0
664

09.01.2006 07:45 - 15:45

Püügikoht: Lämmijärw
Kalad: triibud ja kiisad
Püügivahend: volfram hõbedane,punase pärliga
0.0
659

25.12.2005 08:30 - 10:45

Püügikoht: Harku järw
Kalad: triibud
Püügivahend: volfram m.
0.0
645

13.12.2005 08:15 - 12:45

Püügikoht: Noodasjärw
Kalad: triibud,särjed ,pärulad
Püügivahend: Kuldne- ja h-volfram
0.0
639

13.11.2005 12:15 - 13:45

Püügikoht: Kogerjärw
Kalad: haued
Püügivahend: elusöödaspinna
0.0
633

26.09.2005 00:00 - 00:00

Püügikoht: Põrmu järw
Kalad: haug
Püügivahend: elusööda spinna & landispinna
0.0
659

23.09.2005 18:45 - 19:30

Püügikoht: Tiik
Kalad: h-kogred
Püügivahend: 5 m teleskoop
0.0
654

04.09.2005 13:45 - 19:15

Püügikoht: Tsopa(Põrmu)järw
Kalad: haug
Püügivahend: h-koger & spinna
0.0
678

01.09.2005 17:45 - 20:00

Püügikoht: Kogerjärw(Navitrolla all)
Kalad: haued & roosärjed
Püügivahend: Elusööda spinna
0.0
632

26.08.2005 05:45 - 14:45

Püügikoht: Järwemäe järv
Kalad: triibud ja 1-haug
Püügivahend: 7-m teleskoop
0.0
616

02.08.2005 15:15 - 23:30

Püügikoht: V-kuuste
Kalad: särg ja ahunad
Püügivahend: 2-teleskoopi 6& 7'ne
0.0
671

28.03.2005 14:15 - 18:15

Püügikoht: Noodasjärv
Kalad: prahttriibu
Püügivahend: volfram hõbe
0.0
660

06.02.2005 09:45 - 16:15

Püügikoht: Järvemäe järw
Kalad: ahunaq
Püügivahend: volfram -hõbeläikiw -punane
0.0
640
1
2
3
101
Palun oota