Otsi

Püügipäevik 25.02.2009 11:45 - 16:00

Püügikoht
Põrmu järv

Õhutemperatuur
+3° C

Püügivahend
3 taliunda

Kalad
Haued

Kogus
2tk

Kaal kokku
7.9kg

Lisamärkmed
Sain siis hää sula ilmaga allika(lätte ) alt u. 30 meetrit kaldast 5,4 kg ja 2,5 kg haue (1 haaramine oil veel aga napsas särje ära) . mõlemad haued sain eila paidra järvest püütud särgedega!!!
Palun oota