Otsi

Püügipäevik 01.10.2013 10:45 - 11:30

Püügikoht
Põrmu järw

Õhutemperatuur
+11° C

Püügivahend
koger , spinna

Kalad
haug

Kogus
1tk

Kaal kokku
4.5kg

Lisamärkmed
Uma sanna takast.
Palun oota