Otsi

Püügipäevik 06.02.2005 09:45 - 16:15

Püügikoht
Järvemäe järw

Õhutemperatuur
-8° C

Püügivahend
volfram -hõbeläikiw -punane

Kalad
ahunaq

Kogus
29tk

Kaal kokku
2.1kg

Lisamärkmed
Koos Lepamaim 2'e ja Zeroga kävemi sääl! zero sai 19 triibut ja lepam. 6 ! tegin digikaga ka 22 pilti!
Palun oota