Otsi

Püügipäevik 04.04.2006 06:45 - 12:45

Püügikoht
Plaani -Külajärw

Õhutemperatuur
+3° C

Püügivahend
Werrew Wolfram

Kalad
triibud-särjed

Kogus
66tk

Kaal kokku
5.666kg

Lisamärkmed
käisime zeroga, mul viis vähemalt 1,778 haug ää punase volframi punse
Palun oota