Otsi

Püügipäevik 07.05.2008 00:00 - 00:00

Püügikoht
Vantaa jõgi

Õhutemperatuur
+° C

Püügivahend
spinna

Kogus
0tk

Lisamärkmed
1väike haug- läks tagasi, mõned särjed
Palun oota