Otsi

Harrastuspüügi jaotus Eestis


Sõltuvalt kasutatavatest püügivahenditest eristatakse õngepüüki ja harrastuspüüki.
Harrastuspüük jaguneb omakorda kaheks - harrastuspüügiõiguse alusel püügiks ja kalastuskaardi alusel püügiks.

Seega võib harrastuskalapüügi Eestis jagada tinglikult kolmeks:
  1. Õngepüük on ühe lihtkäsiõngega püük, mille puhul on tegemist tasuta igaüheõigusega ning õngepüügi alusel võib püüda kala avalikul ja avalikuks kasutamiseks määratud veekogul.
  2. Harrastuspüügiõiguse alusel võib püüda rohkem kui ühe lihtkäsiõngega või teiste sportlike püügivahenditega. Harrastuspüügiõigus annab õiguse kalastada kuni kolme sama- või eriliigilise püügivahendiga, milleks võivad olla: rohkem kui üks lihtkäsiõng, käsiõng, spinning, vedel, sikuti, lendõng, põhjaõng (tonka, krunda), und, räimeõng, harpuunpüss ja harpuun.
  3. Kalastuskaart on vajalik püügil  nakkevõrguga ja õngejadaga, vähipüügivahenditega, liivi ja kuuritsaga, spinningu ja lendõngega püügil lõhe- ja meriforellijõgedes, spinningu ja lendõngega püügil Järvamaa, Jõgevamaa, ja Lääne-Virumaa teatud forellijõgedes, püügil allveepüügivahenditega Saadjärvel ja Kuremaa järvel ning püügil Silma ning Endla looduskaitsealadel ja Matsalu rahvuspargis. Kalastuskaardi alusel püügil tuleb esitada püügiandmed.
Palun oota