Otsi

Aastaringselt on kõikides veekogudes keelatud püüda järgmisi kalaliike:

 1. tuur;
 2. harjus;
 3. tõugjas;
 4. säga.

Püügikeelud kalaliikide kaupa teistes siseveekogudes, välja arvatud Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järv:

 • Keelatud on püüda: jõgedes jõesilmu 1. märtsist 30. juunini;
 • Lõhet ja meriforelli siseveekogudes – 1. septembrist 30. novembrini, välja arvatud Narva, Selja, Jägala, Pirita, Vääna, Purtse ja Valgejões, kus rakendatakse piiranguid «Kalapüügiseaduse» § 11 lõike 11 alusel;
 • Jõeforelli – 15. septembrist 31. jaanuarini;
 • Merisiiga Pärnu jões 15. oktoobrist 15. novembrini;
 • Peipsi siiga 20. oktoobrist 20. novembrini;
 • Rääbist jäävabas vees – 1. maist 1. juulini ja 10. novembrist 30. detsembrini;
 • Haugi jäävabas vees – 15. märtsist 10. maini, välja arvatud Võrtsjärves ja merest;
 • Haugi Võrtsjärves jäävabas vees – 15. märtsist 30. aprillini;
 • Haugi merest - 1. märtsist 30. aprillini;
 • Latikat – 1. maist 20. juunini, välja arvatud Võrtsjärves ning püük lihtkäsiõnge, käsiõnge ja põhjaõngega;
 • Linaskit – 20. juunist 20. juulini, välja arvatud püük lihtkäsiõnge, käsiõnge ja põhjaõngega. Endla järves ja Sinijärves on linaski püük keelatud 1. aprillist 20. juulini kõikide püügivahenditega;
 • Vimba Kunda, Selja, Loobu, Valgejõe, Jägala, Pirita, Vääna, Keila, Vasalemma, Vihterpalu, Kasari (koos lisajõgedega), Paadremaa, Audru, Pärnu, Sauga ja Reiu jões – 10. maist 20. juunini;
 • Koha jäävabas vees – 15. aprillist 15. juunini, välja arvatud Võrtsjärves, kus on keelatud püüda koha 15. maist 15. juunini;
 • Jõevähki 25. septembrist 25. juulini.
Keskkonnaminister võib kalavarude ohustatuse korral ajutiselt muuta kalakaitse- ja teadusasutuste ettepanekul määruse § 37 lõike 1 punktis 22, § 38 punktides 5–11 ja § 41 lõikes 1 toodud püügikitsenduste algus- ja lõpptähtaegu, jättes püügikitsenduse ajalise kestuse samaks. Püügikitsenduse ajalist kestust võib kalakaitse- ja teadusasutuste ettepanekul muuta kalavaru ohustatuse korral.


Veekogud või nende osad, kus püük lihtkäsiõngega, käsiõngega, põhjaõngega, allveepüügivahenditega ja unnaga on aastaringselt keelatud

Jõed ja ojad, mille suudmetele lähemal kui 500 m meres on kalapüük keelatud 15. augustist 31. detsembrini

Vooluveekogud, mille suudmetele lähemal kui 500 m meres on kalapüük keelatud 1. märtsist 31. maini

Vooluveekogud, mille suudmetele lähemal kui 500 m meres on kalapüük keelatud 1. septembrist 30. novembriniLisainfo: Kalapüügieeskiri - "3. peatükk NÕUDED KALAPÜÜGIL 1. jagu Kalapüügi keeluajad ja keelualad"
Palun oota