Otsi
Võistlus
 
 
 

Põrmu Purikas 2016

Toimumise aeg:
20.02.2016 09:00 - 20.02.2016 15:00

Toimumise koht:
Navi küla, Põrmu järv

Ürituse reeglid:
 Registreerimine toimub võistluspäeval algusega kell 09.30 kuni 11.00 Kohapeal registreerimiseks tuleb osavõtutasu maksta sularahas.

1.HINDAMINE JA AUHINNAD.
- Võistluse arvestuse aluseks on püütud kalade kogukaal. Arvestusse kuuluvad kalad on särg ,viidikas , roosärg ,ahven, haug.
- Võistlus toimub kolmes kategoorias: 
1) naised
2) mehed
3) noorukid

2. VÕISTLUSE PÕHIREEGLID.
- Võistlusel osalevad ainult registreerinud osalejad.
- Osalejad võivad alustada kalapüüki peale starti kell 10.00 ja püük peab olema lõpetatud hiljemalt 14.00
- Püügivahenditena võib kasutada kõik traditsioonilisi ja seadusega lubatud püügivahendeid. Kalastada tohib korraga ainult ühe instrumendiga. Elussöödaga püük pole lubatud.
- Tulemuse kaalumine toimub hiljemalt kell 14.40. Hilisemaid saake ei arvestata. Kalade kaalumiseks andmine ei ole kohustuslik, kuid sellisel juhul ei lähe osaleja saak arvesse üldise pingerea koostamisel ja auhindade jagamisel.
- Saagina tohib näidata ainult osaleja enda poolt võistluse käigus lubatud vahenditega püütud kalu. Kalade vahetamine, müümine-ostmine jne. on rangelt keelatud.
- Peakohtunikul on õigus osaleja koheselt võistluselt kõrvaldada kui osaleja ei järgi võistluse reegleid.
- Korraldajatel on õigus võistluse parema korraldamise nimel teha muudatusi reeglites ja ajakavas, kui seda nõuavad ettenägematud asjaolud.
- Kõik vaidlused ja pretensioonid lahendab peakohtunik, kelle sõna on otsustav ja lõplik.

3. HEAKORD JA OHUTUS.
- Kõik osalejad peavad järgima Eesti Vabariigi kehtivat Kalapüügieeskirja ja muid kehtivaid õigusakte.
- Kõik osalejad ja pealtvaatajad on järve jääl omal vastutusel.
- Iga osaleja on kohustatud hoidma võistluste eel, käigus ja järel korda ning puhtust. Kõik osalejate poolt järve jääle toodud ja tekitatud prügi tuleb osalejatel ise ära tuua. Prügi jaoks on kaldale püstitatud vastavad prügi mahapaneku kohad.
- Kui korraldajad koostöös peakohtunikuga leiavad, et püügivõistluse korraldamine ei ole piisavalt ohutu, siis on korraldajatel õigus võistlus ära jätta.
- Osaleja peab käituma heatahtlikult teiste osalejate ja jääl viibijate suhtes
- Korraldajad paluvad tungivalt eespool mainitud nõuete järgimist.

Täpsem info:  58534087

Korraldaja:
Navi Wutiselts ja Mudakogõr & Co

Ürituse sisu:
09.00- 11.00 registreerimine
10.00 - 14.00 püük
14.00 - 14.30 kalade kaalumine
14.30 - autasustamine & võistluste lõpetamine . Osavõtutasu - 5 EUROT  
26.01.2016 19:29
2
5
vägew...ainult et praegast ei paista-kraade enam kuskiltcrying
08.04.2016 20:02
0
6
Põrmu PURIKAS 2016 toimub 07. mail 2016 Kl.10.00 - 14.00 Püük 7. meetristest sektoritest , mis loositakse välja enne wöistlust. PÜHA ürituse sponsorid samad mis iga a. Toetab ka VÕRO WALD!!!Kui kellelgi tekib küsimusi siis kirjutada - mudakoger@hot.ee
14.03.2017 08:23
0
0
Kuulsin Timmu käest, et see aasta jääb ära. Et jää pole nii hea, et tuhanded saaks pääle minna kõrraga.
Palun oota