Otsi

Jõelähtme vallavalitsus võitleb lõhejõe taastamise vastu

Autor: Liivia Mahlapuu / Jägala Kalateed MTÜ
Jõelähtme vallvalitsus ei arvesta kohalike elanike arvamusega ega ei ole ka valmis läbirääkimisteks

Jõelähtme valla inimesed on kogunud juba üle 1200 allkirja Jägala kui olulise lõhejõe taastamiseks. Siini ei ole Jõelähtme vald oma elanikke kuulda võtnud. Samuti keeldub vallavalitsus läbirääkimistest.

Jägala jõe alamjooks kuulub Natura 2000 võrgustikku kui lõhe, jõeforelli, meriforelli, jões kudeva siia, vimma ja jõesilmu kudemis- ja elupaik, kuid samal ajal jätkab antud jõelõigul elektrienergia tootmist Wooluvabrik OÜ. Uuringud on kinnitanud, et korraga ei ole võimalik ellu viia Natura kaitse eesmärke ning kasutada samal alalhüdroenergiat elektritootmiseks. Seega tuleb valida kas eelistada jõelõigul elektri tootmist, mis annab Eesti elektrienergia tootmismahust 0,05% või eelistada lõhepopulatsiooni kasvu millest Jägala jõgi võiks taastoota sama palju kui on Eesti praegune lõhe püügikvoot Soome lahes.

Jõelähtme vallavalitsus on oma ametlikus sõnavõttudes väitnud, et kohalike elanike soov on eelistada  Linnamäe HEJ energiatootmist ja Linnamäe paisjärve püsimajäämist. Tegelikkuses on loodusele kahju tegeva elektrienergia tootmise ja paisjärve poolt väga väike kildkond inimesi.

Neeme küla külavanem Sirje Põllu valgustab ajaloolist tausta: ”Veel paar aastat tagasi, kui olin volikogu liige, andis vallavanem lubaduse, et enne Linnamäe HEJ elektritootmisega seotud keskkonna mõjude hinnangu valmimist mingeid paisjärve poolt ega vastutegevust valla poolt ei arenda. Lubadust aga ei täidetud, ning valla poolt alustati teadlikult kallutatud informatsiooni jagamist meedias ja mujal, millel puudus igasugune uuritud taust.“

Vaatamata kohalike elanike vastuseisule on Jõelähtme vallavalitsus ja Maardu linnavalitsus sõlminud ka kokkuleppe, mis annab küll maardulastele võimaluse nautida rannamõnusid kodule lähemal, kuid millega ühtlasi kirjutatakse alla ka lõheliste surmaotsusele. 

Jägala Kalateed MTÜ on esitanud lepingu sõlmimise kohta vaide, mis valla poolt tagastati, põhjendusega, et vaie pole kõlbulik. Kuid rahvas ei jäta jonni ning esitas toimingu põhjendamise nõude. Rahvas soovib teada saada, mis alustel selliseid lepinguid sõlmitakse.

Lõhe on välja surnud 70% oma ajalooliselt levialalt ning selle trendi taustal peaks Jägala jõe jätkusuutliku lõhepopulatsiooni taastamine olema prioriteediks.  Paisutuse lõpetamine ja kalade vaba liikumise tagamine on jätkusuutlikum viis lõheliste populatsioonide taastamiseks. 

Kuna Jägala jõe mõju looduse terviklikkusele ei piirdu kaugeltki vaid Jõelähtme vallaga, siis on oodatud ka kõigi teiste loodusest hoolivate inimeste allkirjad petitsioonile: https://petitsioon.ee/jagala-jogi-lohejoeks

 

Varem ilmunud samal teemal: http://kalastajateselts.ee/Linnam%C3%A4e-HEJ/ 

Keskkonnaminister Siim Kiisleri seisukoht: Jõelähtme vallavanem takistab looduse kaitsmist : https://meieeesti.postimees.ee/6443795/keskkonnaminister-siim-kiisler-joelahtme-vallavanem-takistab-looduse-kaitsmist

Keskonna mõjude eelhinnang „Kalade rändetee avamine linnamäe hüdroelektrijaama paisu juures“: http://www.maves.ee/wp-content/uploads/2017/02/J%C3%A4gala-Linnam%C3%A4e-avamine-KMH-eelhinnang.pdf

07.01.2019
07.01.2019 15:11
0
6
Mõistlik oleks kalameestel ikka allkiri panna lõhejõe taastamise poolt - EKS:  https://petitsioon.ee/jagala-jogi-lohejoeks 

 
08.01.2019 09:40
0
0
M-id ei saa. Smart-ID ei saa. Arenege edasi n... .
08.01.2019 11:10
0
1
e-mailiga saab
ddt
image

08.01.2019 11:45
0
0
Mis lugu on Kaljo Mitiga? Allkiri 682-683 kaks korda.
08.01.2019 21:58
3
0
Jõelähtme vald / Elanike arv 6219in (2017) Statistikaamet

1200 hääletanut = 19%

Olgem ausad. Sõnastaks selle lause:

"Tegelikkuses on loodusele kahju tegeva elektrienergia tootmise ja paisjärve poolt väga väike kildkond inimesi."

Hoopis selliseks:

"Tegelikkuses on Jägala kui olulise lõhejõe taastamiseks poolt hetkel väga väike kildkond inimesi."
ddt
image

08.01.2019 22:36
0
5
Tegelikult väga väike kildkond (147 häält) oli neid, kes paisutamise jatkamist soovivad.http://petitsioon.ee/linnamae-paisjarve-sailimise-kaitseks
09.01.2019 17:08
0
3
Nõus, see, et mobiil id-ga ei saa selles keskkonnas häält anda on nigel, oma hääle andsin kasutades lehel pakutavat e-maili lahendust, ei võtnud õnneks rohkem aega, kui mobiil id allkirja andmine.
09.01.2019 17:13
0
7
Seega, kui sisetunne ütleb, et kalatee avamine lõhele, forellile, siiale ja jõesilmule oleks õige tegu, siis võiks selle hääle seal ka anda
09.01.2019 20:33
0
6
Minu arust tuleks siin uurida, millist meelehead saab vallavalitsus selle elektritootja poolt !
09.01.2019 22:31
2
0
Mis sellest harrastajele kasu? Kas Jägalas ja Jõelähtmes lubataks sis aastaläbi ka teda püüda?Merest teadupärast ju lõhet landiga ei saa.Või kuida.
09.01.2019 23:20
0
3
No siiga saab, forelli saab ja mõni saab vahel mõne lõhe ka, mine tea, vbl siis trehvaks tihedamalt teda. Kui juveniilseid kalu meres rohkem, siis kahju ta ilmselt ka ei tee. Eks neid argumente ja vaatenurki ongi sadu ja seepärast ka mainisin, et võib ka sisetunde südamehääle järgi talitada. Kui see ütleb, et praegune olukord on hea, siis nii ongi.
10.01.2019 18:41
2
0
Consalezilt hea küsimus. Kas EKS seisab tulevikus ka selle eest et harrastajatele jääb praegune lõik joast-tammini ja Jõelähtme jõe alamjooks püügiks vabaks? Või tuleb juurde jälle mitu km. keeluala.
14.01.2019 16:36
0
7
EKS seisab harrastajate võimaluste ja õiguste eest ning hoiab kätt pulsil. Täna on nii kalateadlaste, kui Keskkonnaministeeriumi esindajate seisukoht, et Jägala jõele ei ole ostarbekas rakendada püügikeeldu. Millised saavad olema püügipiirangud Jägala joa ja Linnamäe paisu vahelisel alal selgub edaspidistes aruteludes. Arutelule kaastakse ka harrastajate esindajaid. Aga esmalt oleks vaja lahti saada Linnamäe pais kalade kuderänneteks ning seejärel juba tekib juurde ka nii kalasid arvult, kui püügiala pikkuselt. Et üldse aga saaks rääkida püügiala kasvust ning paisu avamisest oleks kena seda ka oma allkirjaga toetada:  https://petitsioon.ee/jagala-jogi-lohejoeks 
17.01.2019 21:45
0
0
Paluksin harrastajate esindajaid nimepidi..
22.01.2019 20:48
0
0
Paaa, liitu eksiga, näita aktiivsust üles teemas ja üks nimi võib vabalt Pavel olla
23.01.2019 19:00
0
0
Ma ei taha esindajaks. Tahaks teada kes on need isikud hetkel kes esindavad harrastuskalastajaid ja kes kaasatakse sellistele aruteludele harrastajate esindajatena. Oskab keegi vastata või on mingi saladus?
Palun oota