Otsi

Alammõõdud

24.06.2007 01:58
Võimalik, et teema on olemas, aga ma ei leidnud.
tahaks teada siis alammõõte..
haug-
ahven-
kilu-
särg-
latikas-
luts-
linask-
karp-
lõhe-
forell-
varell-
koger-
mingid kalad veel, kes pähe tulevad...
24.06.2007 02:26
0
nu jah!
24.06.2007 03:11
0
Kogre alammõõt on 70cm
24.06.2007 05:03
0
aga kilul pidi mingi 65 olema ju?
okei, tõsiselt.. ehk mõni link?
24.06.2007 07:33
0
Tõsiselt teed nalja või oledki nii juhm et tahad teada varelli ja forelli alamõõtu?
24.06.2007 10:33
1
Kalaliik Veeala, kus alammõõt kehtib1 l2, cm L3, cm
Lõhe jõgedes 55 60
Meriforell (iherus) 50
Jõeforell 32 36
Rääbis 10 12
Siig 30 35
Meritint 10 12
Haug 40 45
Angerjas merre suubuvates jõgedes 35
Võrtsjärves, Peipsi ja Pihkva järves 55
teistes siseveekogudes 50
Säinas meres ja sinna suubuvates jõgedes 32 38
Linask 25 30
Latikas Peipsi, Pihkva, Lämmijärves ning Suures ja Väikeses Emajões 30 35
Vimb 26 30
Luts Peipsi, Pihkva, Lämmijärves ja Võrtsjärves 40
Koha meres ja sinna suubuvates jõgedes 38 44
Peipsi, Pihkva ja Lämmijärves 40 46
Võrtsjärves 45 51
teistes siseveekogudes 40 46
Lest alapiirkonnas 28 21
alapiirkondades 29 ja 32 18
Jõevähk4 10
Ahven meres 16 19
24.06.2007 10:33
0
suht segane tabel tuli.
24.06.2007 10:36
0
Lõhe jõgedes 55 60.
Kui ma ei eksi kehtib sama alamõõt ka meres?
24.06.2007 13:47
0
hea nõuanne leia siit lehelt link hea teada ja otsi. ning ütle enda vanus ka juba kui 13 siis tõesti ei tohiks nii raske ju ise veidi otsida olla?
24.06.2007 16:52
0
Meres lõhe 60,merivarell põhjakaldas 40 ja lõunakaldas 50.
24.06.2007 17:02
0
kui siin juba küsimiseks läks, siis oleks hea teada millal algab forellipüügi keeluaeg??
24.06.2007 17:03
0
aeg oleks kehtestada ka ülemmõõdud...galeriis on liiga palju pilte suurtest kaladest
24.06.2007 17:24
0
las kehtestavad parem keskimise mõõdu pluss miinus 2 cm
24.06.2007 17:30
0
on olemas ju meriforell ja jõeforell. selle teisega on jama rohkem seega ära parem püüdma hakka toda.
24.06.2007 23:48
0
Peamine on see, et haugi alammõõt vist Velisel pool ei kehti...nagu seltsimees mõttetujobi alias Plarul siin vahepeal tõestada üritab.
24.06.2007 23:57
0
Järjekordne iba ajamise teema või sassis kodankud?
25.06.2007 02:24
0
to thunderloover: jõekat mõtlesin ja paraku alustasin juba paar kolm kuud tagasi tolle kala jahtimist ning enam kohe kindlasti ei loobu. aga soov oleks siiski teada kunas ta püügikeeld algab?
25.06.2007 06:02
0


6.6 Püügikeelud kalaliikide kaupa teistes siseveekogudes, välja arvatud Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järv

(1) Keelatud on püüda:

1) jõgedes jõesilmu 1. märtsist 30. juunini;
2) lõhet ja meriforelli Narva, Kunda, Selja, Loobu, Valgejõe, Jägala, Pirita, Vääna, Keila, Vasalemma ja Pärnu jões – 1. oktoobrist 30. novembrini;*
3) lõhet ja meriforelli punktis 2 nimetamata jõgedes ja ojades – 1. septembrist 31. oktoobrini;
4) jõeforelli – 15. septembrist 31. jaanuarini;*
5) merisiiga Pärnu jões 15. oktoobrist 15. novembrini;
6) peipsi siiga 20. oktoobrist 20. novembrini;
7) rääbist jäävabas vees – 1. maist 1. juulini ja 10. novembrist 30. detsembrini; *
8) haugi jäävabas vees – 15. märtsist 10. maini, välja arvatud Võrtsjärves;*
9) haugi Võrtsjärves jäävabas vees – 15. märtsist 30. aprillini;*
10) latikat – 1. maist 20. juunini, välja arvatud Võrtsjärves ning püük lihtkäsiõnge, käsiõnge ja põhjaõngega;*
11) linaskit – 20. juunist 20. juulini, välja arvatud püük lihtkäsiõnge, käsiõnge ja põhjaõngega. Endla järves ja Sinijärves on linaski püük keelatud 1. aprillist 20. juulini kõikide püügivahenditega;*
12) vimba Kunda, Selja, Loobu, Valgejõe, Jägala, Pirita, Vääna, Keila, Vasalemma, Vihterpalu, Kasari (koos lisajõgedega), Paadremaa, Audru, Pärnu, Sauga ja Reiu jões – 10. maist 20. juunini;
13) koha jäävabas vees – 15. aprillist 15. juunini;*
14) jõevähki 25. septembrist 25. juulini.

(2) Lõike 1 punktis 2 sätestatud tähtajal võib keskkonnaminister lubada kalastuskaardi alusel püüki landi või rakisega varustatud spinninguga või lendõngega Narva ja Selja jões, Valgejões, Jägala, Pirita ja Vääna jões.*
25.06.2007 09:17
0
to vertuska: ei kehti vaid ainult seal lehel vaid ka mujal lehtedel https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12781764
25.06.2007 09:22
0
Aga mis lõhe alamõõt meres siis on?
25.06.2007 09:24
0
KukiMuki võib sogada mida iganes. Mina väidan ikkagi, et alammõõt kehtib lõhele meres vaid sellisel juhul kui on lossimisega tegemist.
Spinnaga üleüldse ja seda enam kaldalt, pole lossimist kuskil
25.06.2007 09:29
0
siin oleme selle kohta pudru ajand Saaremaa kaluriga. Jään enda seisukoha juurde. http://www.kalale.ee/sisu/NCwyMDQzMzIsMSwwLDE/#205206
25.06.2007 09:40
0
L 349/22 ET Euroopa Liidu Teataja 31.12.2005

IV LISA

LOSSITAVA kala alammõõdud

Liigid Geograafiline piirkond Alammõõt
Tursk (Gadus morhua) Alarajoonid 22–32 38 cm
Lest (Platichthys flesus) Alarajoonid 22–25 23 cm
Alarajoonid 26–28 21 cm
Alarajoonid 29–32, 59° 30' põhjalaiusest lõuna poole 18 cm
Atlandi merilest (Pleuronectes platessa) Alarajoonid 22–32 25 cm
Harilik kammeljas (Psetta maxima) Alarajoonid 22–32 30 cm
Sile kammeljas
(Scophthalmus rhombus)
Alarajoonid 22–32 30 cm
Angerjas (Anguilla anguilla) Alarajoonid 22–32 35 cm
Lõhe (Salmo salar) Alarajoonid 22–30 ja 32 60 cm
Alarajoon 31 50 cm
Meriforell (Salmo trutta) Alarajoonid 22–25 ja 29–32 40 cm
Alarajoonid 26–28 50 cm
L 349/22 ET Euroopa Liidu Teataja 31.12.2005
25.06.2007 09:46
0
Minu poolest võib wuudi ka istekoha võtta...
Nimet määrus ellu kutsut ikke kalapüiu,mitte transpordikorralduseks. Viimase jaoks oopis teised määrused.Seega jäen uviga ootama aastatuhande kohtuprotsessi wuudi versus Euroopa Liit.Ja kui kihlvedude sõlmimiseks läheb,siis raha pigem viimase peale asetaks.küsimus põlegid niivõrd selles.Kellel õigus.
Kellel jõud,vat see oo tähtis.
25.06.2007 09:55
0
ära patra. Loe siis üks kordki see diretktiiv läbi.

Diretktiiv on kalavarude kaitseks, mitte püüu kui üleüldise vastu. Ka lisa IV ei räägi püüust vaid LOSSIMISEST. Elik püüda ...kui mitte võib....siis ikka juhtub. Vaata LOSSIDA seda ei või. Reglementeeritud ja reguleeritud on selles direkiivis VAID JA AIND lossimine.

Jutt käib vaid a la ,,(8) Iga liigi alammõõt tuleks määrata kindlaks võttes arvesse kõnealuse liigi puhul kasutatava püünise võrgusilma
suuruse selektiivsust."

Ja on ka püügivahendite ning nende osade definitsioonid. Mitte sõnagi aga, ega, õngpüünistest mis meie kalapüügieeskirjas käsitletud harrastuslike relvadena.

PS. ,,argument" stiilis, et eks sa proovi siis...küll me näeme kas sulle tehakse ärtust ära... on pehmelt öeldes äbarik
25.06.2007 09:56
0
See mis EL Teataja ütleb on üks aga meil kehtib ikkagi Eesti kalapüügieeskiri ja käituda tuleb selle järgi.
To leivamees: loe eeskirjad läbi, saad ka teada millega,mida, mis ajal ja kui suuri püüda võib. Ja kui päris lihtõngega ei kalasta , maks ka 180 EEK-u ära. Edu kalavetel!
25.06.2007 10:10
0
Kui jutt juba patramise peale läks.Siis oleks sissejuhatuseks arukas sissejuhatuseks põhimõttelised asjad.Oma koha peale "lossida".
1.Määrus kui selline on suunatud kalavarude kaitsele,mitte transpordikorraldusele Läänemeres.Sellest vaimust järgnevad ka edasised käsitlused ja tõlgendused.Lingvistika on muidugi ajutegevuse arenduseks kena valdkond.Aga juriidilise argumendina nõrgavõitu.
2.Meie kalapüügieeskiri jätab laias laastus käsitlemata need tahud,mida EL direktiivid juba reguleerivad.Eeldusel,et viimased korralikult paigas.Ometi seal sees ulga auke,vähemasti harrastuspüüdja vaatevinklist.Tegelikult oleks tunud ka kalapüügieeskirjades merel kehtiv eesti keeles üle dubleerida.Oleks mitmetitõlgendust vähem.
25.06.2007 10:26
0
ei no sellega olen ma nõus, et kui tahetaks harrastusvahenditele kõnesolev alammõõt kehtestada, siis peaks see ikka kalapüügiieeskirjas ka nii väljendatud olema.

Paraku on aga meie kalapüügieeskirjas säänne tekst:,,2. jagu
Kalade alammõõdud ja kaaspüügi tingimused
§ 43. Kalade alammõõdud
(1,1) Tursa-, merilesta-, kammelja-, angerja- ja lõhepüügil meres kohaldatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2187/2005 IV lisas sätestatut. "


Ja too direktiiv ning selle IV jagu ikka vaid kalurlust puudutab ja kalurite relvades ja troimingutest räägib (ei välista, et mõnes muus EL riigis võrkku sisaldavate püünistega ka harrastajad püüda ei võiks).

Seega ei laiene see kuidagi automaatselt õngpüünistega vendadele. Kalapüügieeskirja sõnastus käseb täita vaid direktiivis sätestatud. Ja IV jagu on siiski vaid LOSSITAVA kala alammõõte käsitlev. Muid alammõõte seal POLEGI

Fantaasia ja soovmõtlemine aga on juurast veelgi kaugemal. Harrastagu seda siis poolkalur või mõni riigiametnik.
25.06.2007 10:35
0
Selle koha peal.Paras aeg ametlik järelepärimine.Meie asjaomastele organitele kehtestada.Praegune teooria ja PRAKTIKA.Ülesehitatud sellele,et EL direktiiv kehtib ühe joonlauaga kõigile.Ometi asi auklik.Kui nüüd näpuga järge ajada.Siis võiks väita,et alammõõdud küll olemas.Kuid mõõtmine ise käib täispikkuses.Ehk sabauime lõpubi.Ja et punase püügil meres.Kehtivad ka keeluajad? 1..15 juuni kuni 15..30 september sõltuvalt kvadraadist.
Sa wuudi meil pärimistele mihkel,tee ära ja ehk saab lõpuks tõe kah teada?
25.06.2007 11:05
0
ega viitsi ju. Sai juba tookord ammu öeldud, et eelnõus on jah nii kirjas...Ent eelnõu, kui ametniku nägemus, pole tõde. Kalapüügieeskirjas ja eestikeelses direktiivis on aga selgelt lossimise kohta jutt. Kui keegi proovib lossimist harrastaja õngpüünistele laiendada, siis ilmselgelt saab ta lakki.
Ka ,,AMETLIK JÄRELEPÄRIMINE" eesti ministeeriumisse on null tõendusega.
Vt Pltsi keissi maksuametiga või seda et alles kavatsetakse teha Eesti seadustesse sellist pügalat, et ametniku kirjalik vastus/seisukohavõtt oleks siduv, kasutatav kilbina hilisemate uute riigioolsete tõlgenduste/ministri vahetuste või muude ,,tõmbetuulte" suhtes.

Vanasti oleks võind vaielda selle üle, et eestikeelsed on mitteametlikud tõlked ja vaidluse korral peaks algtekstide poole pöörduma. (jah head filoloogid tõlgivad, ent olemata asja sees võivad nad ,,suupärasemalt" tõlkida. Elik täitsa puusse panna. Mu enda tööalal nt. eetikeelne mitteametlik tõlge CMR konventsioonist on säänsete ,,apsudega")

Ent täna on ka Eesti EL liige ja automaatselt on eestikeelne tekst sama pädev kui ükskõik mis muu ELkeelne tekst. Inglise keelne tekst on ,,landing" mida tahtmise korral saab jah maaletoomiseks nimetada...Ometi ei ole ilmselgelt IV lisa mõte maale toomine vaid lossimine. Seda arvamust kinnitab näiteks soomekeelne tekst ,, LIITE IV Aluksesta purettavien kalojen Alimmat mitat" http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fi/oj/2005/l_349/l_34920051231fi00010023.pdf


Ja
pealegi...ei viitsi ma seepärast seda järelepäimist kah teha, et minu arusaam EL-ist ja norm maailmast on see, et indiviide/kodanikke ei kepita MÕTTETULT. Ja meres õngpüünisele alammõõdu seadmine on mõttetu. Mitte miskit ei juhtu, kui harrastaja vahest juhtub väiksemat kala saama.
See on loogika, mis meie ,,keelame/käseme/regullime" indiviididele kohale ei jõua. Aga oleks juba päramine aeg!!!
PS ettevõtja, olgu siis FIE või äriühinguga, ei ole iial samal tasemel, õigustega ja vabadustega, kui kodanik/indiviid. Ei peagi olema. Ja seepäest ei maksaks ennast tollest petta lasta, et see mis on ettevõtjale lubamatu on ka otseteed indiviidile keelatud.
25.06.2007 11:06
0
Paltsi keissi siis, jpm.
25.06.2007 12:03
0
Vahest mõte omasoodu.Edasi jookseb.Kui EL kalandusregulatsioon kohalike õigusaktide suhtes ülimuslik.Siis kas:
1.Läänemeres landipüük üldse keelatud?(Vee-elusressurssi on keelatud püüda ükskõik mis liiki heitkehade abil-23,lg1)
2.Kehtivad meres teistsugused reeglid kalade pikkuse mõõtmisel? (Kala suurust mõõdetakse ninamiku tipust kuni sabauime lõpuni(14,lg2)
3.Kehtib meres keeluaeg punase püügiks juunist septembrini(17,lg1)
25.06.2007 12:26
0

1.soomekeelne tekst ,,...tai jonkinlaisen ammuksen käyttöä, on
kiellettyä." . anglese tekst:,,...any kind of projectile shall be
prohibited." projectile= mürsk http://enet.animato.ee/index.php?otsida=projectile&pl=0&submit.x=0&submit.y=0

Ilmselt
meie tõlkijale kangastusid Lembitu aegsed sõjamasinad2. Näedsa, siin tulebki jälle vahe. Kalapüüueeskiri ütleb, et nende kalade puhul tuleb nii toimida ja käituda, ning see kehtiv vaid lisas IV kalade kohta mida LOSSITAKSE , muuhulgas. Jah, kalurile on siin , erinevalt harrastajast, valikuvabadusi vaid kaks...Kas mõõta L-i või olla ,,röövik". Sulaselgelt ju väljendatud.

3. ise ju võid lugeda mis alarajoonidele see kehtib, ja et kehtib kaugemal kui 4m.miili lähtejoonest väljapoole. Ma üldse ei hakka süübima, misasi see lähtejoon on ja mispidi ajada ,,väljaspoole" kohta demagoogiat .
25.06.2007 12:34
0
Jälle kütate end üles ja kipute kaklema , öelge leivamehele parem särje ja ahvena alammõõt ja asi klaar.
25.06.2007 12:34
0
lisaks punkt ühele...KukiMuki prüüab nüüd lõpuks mõista, seda taluda ja aksepteerida, et kogu see jutt on kalurite püüust. Sellele on seatud ka alampiirid ja üleüldse ei regullid harrastuslikke vahendeid sealhulgas spinnaga heidetavaid lante, tirke, rakiseid, kunstpeibitisi.

Neela alla see mõru pill
25.06.2007 13:22
0
Mool puudub probleem.Talumise ja aktsepteerimisega.Paljast sportlik uvi.Et kui meite eeskirjad viitavad.Punase püügi regulatsioonile vastavalt EL määrustele.Samas nende määruste tõlgendamine.Rahvuslikus kastmes ja kudagid valikuliselt toimib ,siis millese juriidilise alustala pial ikkegid.Meite kalakaitsjad selles vallas toimetavad.Ja kas kalda äärest spinninguga/kummipükstega püütud.Punase püksitoppimine on tõlgendatav lossimisena.Või mette?
25.06.2007 18:27
0
4) jõeforelli – 15. septembrist 31. jaanuarini;*

tänud vertuska
25.06.2007 19:46
0
Ma ei leia kuskilt linaskipüügil kasutatavate maisiterade, angerjapüügil kasutatavate ööusside ja kohapüügiks mõeldud viidikasabade alammõõte
29.11.2007 00:49
0
TÄHTIS POLE ALAMMÕÕT; VAID SÜDAMETUNNISTUS! Vahel on ka meetrine kala vabadust väärt! Tapa, kui oled NÄLJAS! Vabasta, kui tahad veel paremat elamust-NEPTUN hindab su tegu, mitte seadus!
29.11.2007 09:20
0
sirpel väärt jutt!
29.11.2007 12:02
0
sellel lehel on all üks video,http://www.fishki.net/comment.php?id=23911 kus on mersujuhi mõistusel alammõõt
19.08.2008 12:11
0
lõhe-56cm siig-32cm
meriforell-45cm säinas-30cm
angerjas-45cm latikas-30cm
koha-40cm linask-25cm
vimb-24cm harjus-20cm
haug-40cm tõugjas-50cm
jõeforell-25cm

Nii on kirjas 1971.aasta ,,Kalastaja Käsiraamatus''
19.08.2008 12:14
0
selle pea 40 aastaga palju muutund
19.08.2008 12:17
0
Näiteks tõugja alammõõt on 29cm tänapäeval.
01.02.2009 10:54
0
Järvedes on 22,jõgedes 31 ja tiikides 42.
01.02.2009 11:01
0
Ma ei tea ühegi kala alammõõtu, ja magan jummala rahulikult.
Palun oota