Otsi

Uudiseid keskkonnainspektsiooni töömailt.

07.08.2007 13:10
Keskkonnainspektsioon registreeris selle aasta esimese kuue kuuga 2169 keskkonnaalast rikkumist. Rikkumiste tagajärjel tekkinud keskkonnakahju suuruseks hinnati kokku 1 321 797 krooni ja enim oli rikkumisi kalapüügi valdkonnas.

Allikas: "Järva Teataja"
07.08.2007 13:14
0
kuidas seda asja rahasse pannakse? võimatu
jaz
image
07.08.2007 13:18
0
Kuidas linde loendatakse tahate teada?
See käib nii: suur-suur parv linde... no niiumbes kümme tuhat tükki. Natuke tagapool väiksem parv, no niiumbes kolmtuhat tükki. Selle järgi veelväiksemkamp... loeks...1-2-3....ei läheb segi.... no umbes 150 on neid... ja siis kõige järgi neli lindu: 1-2-3-4. kirjutan protokolli: parv 13 154 isendiga.
Nii hinnatakse ka keskkonnakahju.
07.08.2007 13:55
0
,,Kaitstava loodusobjekti või muu linnu- ja imetajaliigi isendi hävitamise või kahjustamisega tekitatud keskkonnakahju hüvitamise kord ja hüvitise määrad"

regulatsioon ja ,,määrad"
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=12808270&id=883650

Kalapüügiseadus
§
25. Ebaseadusliku kalapüügiga tekitatud kahjude hüvitamine
... Kahju hüvitamise määra kehtestamisel lähtutakse kalaliigi ohustatusest, kaitsestaatusest või turuhinnast....

,,turuhinnad" eelmise aasta statistika järgi http://64.233.183.104/search?q=cache:c4ZSspBgch0J:www.agri.ee/link.php%3Fid%3D13748%26filename%3Desmakookuostu_hinnad.doc+Keskmised+hinnad+kala+esmakokkuostul+2006.+aastal&hl=et&ct=clnk&cd=1&gl=ee&client=firefox-a

ja
nii edasi ja nii edasi
07.08.2007 15:24
0
Mulle on mõned kalamehed väitnud,et uue seaduse järgi ei tohi enam elussööda spinnal kolmikkonksu olla???Kas keegi oskab midagi kosta?
07.08.2007 15:29
0
Need keskmised hinnad on küll päris hea naljanumber, selliste hindaega ostaks sealt nii mõnegi kala....
06.06.2008 19:38
0
Harrastuskalastajad soovivad püüda rohkem vääriskala
Keskkonnaministeerium avalikustas eile harrastuskalastajate seas korraldatud küsitluse tulemused. Siht oli teada saada, kus ja millist kala harrastajad püüavad ja püüda tahavad, kuidas hindavad püügipiiranguid ja -tasu ning mida tuleks nende meelest arvestada harrastuskalapüügi arengukava koostamisel.
“Näiteks saime teada, et väga suurt osa vastanutest häirib veekogudele ligipääsu puudumine, eeskätt kallasraja ebaseadusliku sulgemise näol, see küsimus vajab lahendamist,” ütles keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna peaspetsialist Herki Tuus.
Veel nurisesid harrastuspüüdjad veekogude halva olukorra, kala vähesuse, röövpüüdjate, õigusaktide, paisude ja teiste kalade rännet takistavate ehitiste üle. Eestis enim püütavad kalad on ahven, haug, särg, latikas, koger, linask ja jõeforell. Samas aga ilmnes vastustest, et märksa rohkem soovitaks püüda lõhelisi ja teisi väärtuslikke kalaliike, näiteks koha ja angerjat.
Vastajad olid peaaegu ühel meelel, et harrastuspüügiks sobivad vahendid on spinning, vedel, sikuti, lendõng, põhjaõng, und ja käsiõng. Nakkevõrgu kasutamist valdavalt ei soositud, kindlasti ei peaks seda vastajate hinnangul kasutama Eesti väikejärvedes ja jõgedes.
Enamik vastanutest arvas, et harrastusliku kalapüügiõiguse tasu on praegu optimaalne, mõnede meelest isegi liiga madal. Paljud kalastajad oleksid nõus maksma hoopis rohkem, kui nad teaksid, mida kasulikku kalavarudele selle eest tehakse. Riigile laekus mullu harrastusliku kalapüügiõiguse tasust pankade kaudu umbes 4,5 miljonit ja kalastuskaardiga püügiõigustasudest umbes 2,1 miljonit krooni.
Vastanuid oli ligi 1500, mis on Eestis tehtava küsitluse kohta märkimisväärselt suur valim. Kalastajate vastused on abiks harrastusliku kalapüügi arengukava koostamisel, millega keskkonnaministeerium on juba alustanud ja mille eesmärk on täpsustada harrastuskalastuse arengusuunad aastateks 2009–2013. Arengukava peaks valmima 2009. aasta alguseks.
Keskkonnaministeerium
06.06.2008 20:03
0
Kui mälu ei peta,siis klassikalisel kujul ei ole kombinatsiooni "spinning elussöödaga" juba jupp aega lubatud püügivahendite nimekirjas üheselt sõnastatuna olemas.Samas,vaevalt et selle püügiviisi keelamine seaduseandja mõte ja eesmärk oli.Pigem selline sõnastuse temaatika.
Pealegi-kohtuvaidluseni selline case vaevalt jõuab-heal lapsel palju nimesisid
06.06.2008 20:30
0
imelik,et ainuüksi kalale.ee kasutajaid 23 tuhat kopikatega,aga üldse vastajaid ainult 1500 leidus. vääääga vähe
25.01.2011 20:04
0
Selline uudis siis:http://www.postimees.ee/?id=377650
25.01.2011 20:24
0
Ta liigub siiski??!
25.01.2011 20:30
0
mes sul selle lingi peal on? see, et kõik kalamehed sead on ja jälle rikkumistega teistele pika puuga ära tegid?
25.01.2011 20:37
0
Keskerakonna rikkumisi oligi nii palju ve?
25.01.2011 20:40
0
Leilitiblade teema
AzA
image
29.10.2012 10:59
0
Kas tõesti on meil hinnaguliselt 300 000 kalastajat?
Müstiline värk


http://www.epl.ee/news/eesti/kalandusjarelevalvet-pitsitab-inimeste-ja-raha-puudus.d?id=65179684
29.10.2012 11:35
0
Selle jama peale pakuks välja arvutuse 300 000 x 20 EUR-i ja Eesti aastaeelarve ongi koos...
Palun oota