Otsi

Vähk

13.08.2007 22:08
Ma siin mõtlen sõbraga, et kui palju võib saada vähipüügi eest kui vahele jääd? Aitäh, kui viitsite vastata.
13.08.2007 22:17
0
see oleneb sul kaasas olevate asjade väärtusest...+ trahhvvvv
13.08.2007 22:18
0
Midagi ei anta sulle, vaid küsitakse päris kobedalt.
13.08.2007 22:19
0
uuri seadusi veidi, siis saad targemaks...
13.08.2007 22:22
0
Kalapüügiseadus https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12769321

3.1.
peatükk
VASTUTUS

[RT I 2002, 63, 387 – jõust. 1. 09. 2002]

§231 Kala püügi, pardal hoidmise, müügi, ostu, käitlemise või elektripüügivahendiga seotud nõuete rikkumine

(1) Kala-, jõesilmu- või vähipüügi või selle korraldamise eest keeluajal või ‑alal või keelatud vahenditega või loata või loa nõudeid rikkudes, samuti muude kala püügi, kalavaru kaitse või kasutamise nõuete rikkumise eest või kala ostu või müügi nõuete rikkumise eest või kala, mille päritolu ei ole tõendatav, käitlemise eest, või keelatud elektripüügivahendi kasutamise, valmistamise, omamise, ladustamise, võõrandamise või transportimise eest –karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.
[RT I 2006, 60, 444 – jõust. 7.01.2007]

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.

(3) Kohtuväline menetleja või kohus võib kohaldada käesolevas paragrahvis sätestatud väärteo toimepanemise vahendi ning väärteo vahetuks objektiks olnud eseme konfiskeerimist vastavalt karistusseadustiku §-le 83
13.08.2007 22:24
0
§ 25. Ebaseadusliku kalapüügiga tekitatud kahjude hüvitamine

(1)–(34) [Kehtetud – RT I 2002, 63, 387 – jõust. 1. 09. 2002]

(4) Kalavarudele tekitatud kahju tuleb hüvitada. Kahju hüvitamise määrad ja kalapüügiga või kalavarude muul viisil kahjustamisega kalavarudele tekitatud kahju arvutamise alused ja metoodika, sealhulgas kalavarudele tekitatud kahju arvutamise akti vormi, kehtestab Vabariigi Valitsus. Kahju hüvitamise määra kehtestamisel lähtutakse kalaliigi ohustatusest, kaitsestaatusest või turuhinnast. Kahju hüvitamise määr isendi kohta ei või olla väiksem kui 50 krooni ega suurem kui 500 krooni. Kahju hüvitamise määr lõhe isendi kohta ei või olla väiksem kui 1000 krooni ega suurem kui 2000 krooni. Kahju hüvitamise määr kilogrammi kohta ei või olla väiksem kui 10 krooni ega suurem kui 500 krooni, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud juhul.
[RT I 2006, 60, 444 – jõust. 7.01.2007]

(5) [Kehtetu– RT I 2006, 60, 444 – jõust. 7.01.2007]

(6) Isendi kahjustamisel püügikeeluajal või -kohas või kalavaru kahjustamisel eriti suurel määral võib kahju hüvitamise määr olla kuni selle liigi isendi või kilo kohta käesoleva paragrahvi lõike 4 alusel määratud kümnekordne määr. Kalavaru kahjustamiseks eriti suurel määral loetakse kalavarule kahju tekitamist püügil elektriga, mürk- või narkootiliste ainetega, tulirelvade ja lõhkelaengutega või muul kalade asjatut hukkumist põhjustaval viisil.
[RT I 2006, 60, 444 – jõust. 7.01.2007]
13.08.2007 22:38
0
Karistustusseadustik https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12851240

2.
jagu
Väärteo eest kohaldatavad põhikaristused

§ 47. Rahatrahv

(1) Kohus või kohtuväline menetleja võib väärteo eest kohaldada rahatrahvi kolm kuni kolmsada trahviühikut. Trahviühik on rahatrahvi baassumma, mille suurus on kuuskümmend krooni.
13.08.2007 22:39
0
Kas vähk tuleb koha peale...?
13.08.2007 22:42
0
vähk on geenivaramuga seotud, tihedalt. Aga võib ka täitsa lambist tulla. Kohale.
22.08.2007 12:48
0
Mõned söakad kodanikud ikka hoolitsevad meie vähivarude eest...
http://www.epl.ee/uudised/396951
22.08.2007 18:08
0
---Sõidukit juhtinud 31-aastane narvalane ei soovinud midagi deklareerida, kuid riskianalüüsi põhjal suunati masin täiendavasse tollikontrolli. Tollitöötajad valgustasid auto röntgeniga läbi ning leidsid, et selle põhi on tavapärasemast paksem. Lähemal uurimisel avastati autolt topeltpõhi, selle pealmise katte eemaldamisel leiti 28,45 kilogrammi elusaid jõevähke---

Muidugi hakati "lambist" läbi valgustama...
Kopp-kopp tegi keegi lihtsalt.
22.08.2007 18:48
0
Tafkin - piisab valest pilgust ja siis daadetakse Idapiiril angaari .Koputatakse ja inimene annab ennast ennast vahel ka tahtmatult ara .
22.08.2007 18:55
0
Wuudi, mida sa sööd et sa nii tark oled?
PS: üldsegi mitte halva pärast
22.08.2007 18:58
0
Kui ma su postituste kellaaegu prgu vaatan siis tekib kohe kaks mõtet: et kas su hobi ja kirg on seadused, või võtad sa tööd koju kaasa.
22.08.2007 19:04
0
vuudi ära hakka poiskest oma seadustega kiusama,las üritab,palju sina neid lube oled ostnud,tuleta meelde
22.08.2007 19:13
0
poiske ju küsis teemaalgatuses otse, et palju trahvi saab...
ma siis heathtlikult avitasin järje peale.
22.08.2007 22:30
0
mind ka huvitaks vastus Maxtori küsimustele (vastamine rangelt vabatahtlik)
22.08.2007 22:46
0
õhtaks oli frikadellisupp
ma töötangi kodus. ja enne kui ei töötand, siis töö oli ikkagi 24h-7p/ndl-365p/a. Ja töö on seotud olnd, rohkem kui dekaadi, kohustuste ja õigustega tsiviilvallas ja nende kohustuste ning õiguste täitmisel ning kohaldamisel tekkivate probleemidega riigivõimude vinklist vaadatuna. Sealt siis omakorda kohustused ja õigused. Hobi ja kirg selle juures, on asjade sisu, loogika, ühilduvus ning toime- ja toimimismehhanismid. Ma ütitan ja püüdlen selle poole, et neid endale selgeks teha, neist aru saada.
Mulle jääb väheks ametniku, juristi, advokaadi või sõbra/tuttava konstanteeringust ,,et see on nii, sest nii see on.."

Kalavärk on siinjuures juba jah kretinism, ent why not?
22.08.2007 22:57
0
aamen, annan alla. Nii keeruline, et loen hommikul uuesti. Kuidas sa, W, oma huumorimeele selle juures suudad säilitada? (kohustuste ja õigustega tsiviilvallas ja nende kohustuste ning õiguste täitmisel ning kohaldamisel tekkivate probleemidega riigivõimude vinklist vaadatuna) - jeerum, on alles mõttekonstruktsioon. Tore, et vähemalt keegi proovibki. Aga ise vähki ei saanud (luba oli olemas, aga ilm oli vist liiga kuum)
22.08.2007 23:21
0
Nii targa mehega peaks koos kalale minema ...
23.08.2007 23:04
0
Ei tea, millal siinsed kasutajad viimati vähkidega maiustasid, aga endale jagus seda õnne terveks eelmiseks nädalaks, kui sai Soomes puhatud.
Mökkist leidsime ühe retsepti nende elukate valmistamiseks.
Panen selle siinkohal kirja, ehk on abiks mõnele.
1l vett 8 vähi kohta, 40 gr meresoola, 2tl suhkrut, tillivarsi.
Keeta 8-12 mintsa ja lasta keeduvees jahtuda tunnike ja seejärel kurnata.
Parim tarbimisks 6-12 tunni pärast.
Üldjuhul ei mallanud me nii kaua oodata

Kindlasti on ka muid retsepte, aga meie jaoks oli see väga hää ja toimiv.

28.11.2007 22:12
0
loll jääb vahele. tark teeb nöu, et peseb ambaid pölvini vees, käterätikujuline kott kaelas. proovitud saares suuremaantee ääres. kedagi ei uvitand.
28.11.2007 22:13
0
rsk, 'näu'
28.11.2007 22:20
0
põlegi see aasta teisi püüdnu, peaks minema
12.04.2009 14:16
0
tere kas saaksite õelda mis elukas see on leidsime selle räimede juurest..näeb välja nagu krabiline ..umbes 5-7 cm pikk .. helepruuni värvi saba otsas on kaks kihvamoodi asja mis käivad kokku.. kes on ennem sellega kokku puutund andke oma e-ail saadan pilte ka !
12.04.2009 14:21
0
Ptüi kurat.Näpp pehme miskipärast.GALERIISSE tahtsin kribada.
12.04.2009 17:53
0
pilt on kõrval!
12.04.2009 18:00
0
see on miski kilk vms
12.04.2009 18:10
0
See on kilk, sööb lõpnut kraami ja kaua võrgus olnud kala.Meres.
04.08.2010 14:40
0
Ma tean, et vähipüügiks on mingid natad ja muud vahendid, kuid mis need endast kujutavad? Iga aasta olen mõelnud endale teha luba, kuid kõik takerdub sinna taha, et ei tea, kuhu minna ja ei tea, kuidas püüda. Keegi ehk valgustab ja veel toredam oleks, kui vastava loaga inimene mind mõnel ööl selle üritusele kaasa võtaks, kuna minna lampi lahmima oleks vist sama hea, kui see loa raha lihtsalt jõkke laiali loopida...
04.08.2010 15:02
0
Kooliraha tuleb ikka maksta...
04.08.2010 15:41
0
Esimesel sai käidud üks trett ja kokku saime üle 300.. 4 mõrra ja 1 nata peale (Teatavasti lubatud kuni 5 püügivahendit).. muidugi väikest oli jube palju ja enam kui 2/3 läksid tagasi kosuma.

Kuna luba võetud, siis see nädalavahetus plaan L-Eestis uus ring teha kuigi praeguseks on isu suht täis söödud
04.08.2010 15:55
0
Kooliraha ikka saab, lihtsalt tahan näha, kuda see kunst käib. Vbolla isegi maitsta, kuna ei ole iial vähki söönud (ainult neid karbis, mis müüakse ja usun, et see ei ole päris see, mis siin inimesed kiidavad). Oleks hea siin samas Harjumaal, kuna mitu nädalavahetust juba mööda Eestit ringi rännanud. Ilus on ta, aga jubedalt väsitab see ringi traavimine...
04.08.2010 16:27
0
Pole midagi väsitavamat aktiivsest puhkusest...
04.08.2010 16:31
0
Tõde räägib talisman...
05.08.2010 20:22
0
Talisman valetab!
05.08.2010 20:45
0
"Nädal enne puhkuse lõppu tuleks napsitamine lõpetada" http://www.tarbija24.ee/?id=291200
06.08.2010 09:50
0
Aga kui puhkus ongi ainult nädal, siis peaks ju jooma sellele eelneva nädala, mis tööl oled?
Palun oota