Otsi

trahvimäärad

22.11.2013 19:01
kes teab kst leda trahvimäärasid?
22.11.2013 20:21
0
ega neid kuskilt olegi võimalik leda, vast kui wuudi saab peale kogukat aega siis ta aitab. Aga kui sul väga kiire on võin ka otsida.
22.11.2013 20:34
0
Kui kohe politseisse lähed ja ausalt kõik ülesse tunnistad. Siis tarhvi ei tehtagi
22.11.2013 20:35
0
Kalapüügiseadusest :

§ 25. Ebaseadusliku kalapüügiga tekitatud kahjude hüvitamine

(1) [Kehtetu - RT I 2002, 63, 387 - jõust. 01.09.2002]

(2) [Kehtetu - RT I 2002, 63, 387 - jõust. 01.09.2002]

(21) [Kehtetu - RT I 2002, 63, 387 - jõust. 01.09.2002]

(22) [Kehtetu - RT I 2002, 63, 387 - jõust. 01.09.2002]

(3) [Kehtetu - RT I 2002, 63, 387 - jõust. 01.09.2002]

(31) [Kehtetu - RT I 2002, 63, 387 - jõust. 01.09.2002]

(32) [Kehtetu - RT I 2002, 63, 387 - jõust. 01.09.2002]

(33) [Kehtetu - RT I 2002, 63, 387 - jõust. 01.09.2002]

(34) [Kehtetu - RT I 2002, 63, 387 - jõust. 01.09.2002]

(4) Kalavarudele tekitatud kahju tuleb hüvitada. Kahju hüvitamise määrad ja kalapüügiga või kalavarude muul viisil kahjustamisega kalavarudele tekitatud kahju arvutamise alused ja metoodika, sealhulgas kalavarudele tekitatud kahju arvutamise akti vormi, kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega. Kahju hüvitamise määra kehtestamisel lähtutakse kalaliigi ohustatusest, kaitsestaatusest või kuni kümnekordsest turuhinnast, välja arvatud kalaliikide puhul, mida püütakse väljapoole Eesti Vabariigi jurisdiktsiooni jääval veealal väljaspool Läänemerd, kus kahju hüvitamise määraks loetakse kalaliigi lossimiskohas või püügipiirkonnaga piirnevates sadamates kehtiv viiekordne turuhind. Kahju hüvitamise määr isendi kohta ei või olla väiksem kui 1,30 eurot ega suurem kui 96 eurot. Kahju hüvitamise määr kilogrammi kohta ei või olla väiksem kui 0,64 eurot ega suurem kui 64 eurot, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud juhtudel.
[RT I, 21.12.2010, 5 - jõust. 01.01.2011]

(5) [Kehtetu - RT I 2006, 60, 444 - jõust. 07.01.2007]

(6) Kalavaru kahjustamisel käesoleva seaduse §-s 202 loetletud rikkumiste puhul on kahju hüvitamise määr selle liigi isendi või kilo kohta käesoleva paragrahvi lõike 4 alusel määratud viiekordne määr. Kalavaru kahjustamisel eriti suurel määral on kahju hüvitamise määr selle liigi isendi või kilo kohta käesoleva paragrahvi lõike 4 alusel määratud kümnekordne määr. Kalavaru kahjustamiseks eriti suurel määral loetakse kalavarule kahju tekitamist püügil elektriga, mürk- või narkootilise ainega, tulirelvade ja lõhkelaengutega või muul kalade asjatut hukkumist põhjustaval viisil.
[RT I, 30.11.2010, 10 - jõust. 10.12.2010]

(7) Kalavarudele tekitatud keskkonnakahju hüvitise nõuab sisse Keskkonnainspektsioon. Kahju hüvitis kantakse riigieelarvesse.
[RT I, 08.11.2012, 1 - jõust. 18.11.2012]
22.11.2013 20:36
0
Jääd vahele ja saad teada
22.11.2013 20:39
0
tänu,et keegigi vastas!kiiret pole aga tahaks siiski teada mis "preemia"võib üllatada kui mingi "näpuka"peaks tegema.(analoogia liiklusega)
flm
image
23.11.2013 08:32
0
Et mis juhtub, kui kogemata viskad võrgud jõkke või ajad millimeetrid ja sentimeetrid segamini?
23.11.2013 09:21
0
inimsusevastased kuriteod on aegumatud! Kust saab neid teada ja palju eest karistatakse? Suur Loozhist, Siioni Tarkade protokollist ja juudikäsulaudadelt!

Lihtsameelsemad, kahepaiksete reptiloidide poolt äralollitatavad ja propagandaga ajuloputatud muidugi võivad mõningaid neist lugeda eriseadus/t)est nagu näiteks kalapüügi puhul Kalapüügiseadus alates 3`1. peatükk VASTUTUS § 23`1 https://www.riigiteataja.ee/akt/108112012002

või
siis üldisemalt, igapäeva elu Njuu Vööld Ordnungi rikkumiste eest Karistusseadustikust alates 2. osa ERIOSA § 89 https://www.riigiteataja.ee/akt/105072013010
Palun oota