Otsi

jägala jõgi

11.04.2021 23:44
mis kala võiks olla jägala jões ülevalpool kaunissaare veehoidlat???ei leia eriti infot selle kohta kusagilt,jõgi isenesest päris suur ja lai midagi võiks seal olla???
12.04.2021 12:36
0
Haug.ahven.särg. mõnes lõigus võib isegi forelli joppata.
12.04.2021 12:53
0
1Haige teab noid asju.Tema nimelt teab kõikke!
11.08.2022 22:40
0
Kas jägala rippsilla läheduses on lubatud püüda?
12.08.2022 08:46
0
01.09.-30.11. Linnamäe paisust suudmeni on püügikeeld.
https://www.kalaportaal.ee/kalastusinfo/keeluajad-ja-keelualad
12.08.2022 10:26
0
Natuke täpsemalt siis võib küll püüda aga teatud tingimustel. Ostes kalastuskaardi võib rahulikult püüda spinna v lendõngega lõhelisi. Samas ei keela korgi ja tonka ja feeder püüki ükski neist.

Ajutised püügikitsendused, püügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarv harrastuskalapüügil 2022. aastal
5. peatükkLõheliste püük 
§ 8.  Kitsendused jõgedel lõhe ja meriforelli püügil ning kalapüügil spinningu ja lendõngega, kalastuskaardi alusel lubatud spinningu ja lendõngega püük ning püügiõiguse tasu.

 Lõige: (3) Lõhe ja meriforelli püügiks ning spinningu ja lendõngega püügiks jõgedel antakse kalastuskaarte järgmistele jõelõikudele järgmisteks ajavahemikeks:

  2) Jägala jõele Linnamäe paisust suudmeni 1. septembrist 30. novembrini;

  (4) Kalastuskaardi alusel on püügiõiguse tasu lõikes 3 nimetatud piirkondades:
  1) 24 tunniks – 7 eurot;
  2) 72 tunniks – 14 eurot.

  (5) Kalastuskaart spinningu ja lendõngega püügiks ning lõhe ja meriforelli püügiks kehtib lõikes 3 nimetatud veekogudel eraldi.

  (6) Lõikes 3 nimetatud jõgedel ja ajavahemikel ei tohi spinninguga püügil landi või lendõngega püügil kunstpeibutise küljes kasutatavatel konksudel konksu teraviku ja sääre vaheline kaugus ületada 12 mm.

  (7) Lõike 3 alusel antud kalastuskaardiga on lubatud lisaks lõhele ja meriforellile püüda ka neid kalaliike, jõevähk välja arvatud, kelle püük ei ole samal ajavahemikul Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2016. a määruse nr 65 „Kalapüügieeskiri” § 53 kohaselt keelatud.
Palun oota