Otsi

Õisu Karikas 2019

20.02.2019 21:58
ÕISU KARIKAS 2019

Korraldab: Eesti Feederdajate Klubi

Võistlusjuhend

Toimumise aeg: I voor 02.03.2019, II voor 03.03.2019
Koht: Õisu järv
Kaalumine: Kopra talu, http://kopra.ee/ (pakub ka majutust)
Võistluse eesmärk: Populariseerida ja arendada kalastussporti.

Ajakava
I voor
09.00 - 10.00 registreerimine
10.00 – 10.30 loosimine
10.30 - 10.55 võistluse avamine, võistluspaika minek, püügivarustuse ja võistlejate kontroll enne sektorisse sisenemist
10.55 – 11.00 sektorisse sisenemine (pärast esimest signaali) ja püügikoha valik
11.00 - 14.00 pärast teist signaali püügiaeg
15.00 - kaalumine (Kopra talus)

II voor
09.00 - 10.00 registreerimine
10.00 – 10.30 loosimine
10.30 - 10.55 võistluspaika minek, püügivarustuse ja võistlejate kontroll enne sektorisse sisenemist
10.55 – 11.00 sektorisse sisenemine (pärast esimest signaali) ja püügikoha valik
11.00 - 14.00 pärast teist signaali püügiaeg
14.30 - kaalumine ja autasustamine (Kopra talus)

Toetajad:
Auhindadega toetavad: Nero, Kalastussport,Primus,Vobla, UM5,
Käbliku pruulikoda,Vemek Grupp OÜVõistlusklassid:
1) Üldarvestus – karikate, medalite ja auhindadega autasustatakse kolm parimat individuaalvõistlejat üldarvestuses
2) Naised - karikate, medalite ja auhindadega autasustatakse kolm parimat individuaalvõistlejat naiste arvestuses. Naised võistlevad mõlemal päeval sektorites.
4) Noored (kuni 15 a., k.a.) - Kui eelregistreerunuid noori on vähemalt 10, tuleb teisel päeval noortele eraldi sektor, kui vähem, osalevad noored teisel päeval ja loositakse sectoritesse.
5) Võistkondlik arvestus - karika, medalite ja auhindadega autasustatakse kolme parimat võistkonda üldarvestuses, igas võistkonnas 4 liiget.

Prügi
Prügi tuleb panna Õisul kogunemis kohale paigutatud prügikottidesse. Prügi mahapanek selleks mitte ettenähtud kohta on keelatud.

Kala utiliseerimine
Võistluse jooksul võistlejate poolt saadud kala jagatakse pärast kaalumist võistlejatele tagasi. Kui kala jääb üle, siis see viiakse Elistvere loomaparki.

Osavõtutasu:


Osavõtutasu üldklassile on 21 € inimese kohta, kohapeal registreerides 25€,noorte klassile 5 €, üliõpilaspileti alusel 16 €. eurot. Võistluste korraldaja kannab iga võistleja kohta 1 € EKS Taliliiga korraldajatele Taliliiga toetamiseks. Registreerida saab: efklubi@gmail.com Registreerimisel märkkida osaleja nimi/nimed ja võistkond, kui ei ole individual.

Tingimused:
1. Võistlusveekogu jääl viibimine on võistlejatele keelatud 1km raadiuses kaardil märgitud kogunemiskohast (http://kaart.delfi.ee//?bookmark=99a29f583b2779c1f23680123dd74db7 ) alates kolmapäevast (27.02.2019 kell 00:01) kuni võistluse alguseni (v.a. korraldusmeeskond ja kohtunikud järelvalve teostamiseks ja sektori mahamärkimiseks).
2. Võistlus toimub neljas sektoris. Neli sektorit on ette nähtud võistkondadele, kes võistlevad kõik ühes arvestuses nii, et igas sektoris on iga võistkonna üks võistleja. Samuti võistlevad neljas sektoris naised ning individuaalvõistlejad, kes ei kuulu võistkonda, aga osalevad individuaalses üldarvestuses.
3. Üldarvestuses moodustab võistkonna 4 liiget, kelleks võib olla mees, naine või juunior.
4. Võistkondade liikmete määramine sektoritesse toimub loosimise teel. Iga võistleja ja võistkond peab eelregistreeruma (eelregistreerimise tingimused määrab võistluste korraldaja) ja võistkond peab enda seast valima kapteni. Kaptenite loosimisjärjekord määratakse registeerumisaja järgi. Kõige esimesena registreerunud võistkonna kapten tõmbab loosi esimesena jne. Kaptenite poolt toimub iga võistkonna nelja liikme loosimine sektoritesse A, B, C ja D. Esimesel võistluspäeval tõmbab esimesena loosi nr 1 meeskonna kapten, teisena nr 2 meeskonna kapten jne. Teisel võistluspäeval toimub loosimisjärjekord vastupidises järjekorras. Esimesena tõmbab loosi suurima järjekorranumbriga meeskond jne.
5. Kui kõik võistkonnad on võistluspäevaks loosi tõmmanud, siis tõmbavad loosi individuaalvõistlejad, kes soovivad osaleda üldarvestuses. Loosimise järjekord määratakse võistleja perekonnanime tähestikulise järjestuse alusel. Esimesel võistluspäeval tõmbab esimesena võistleja, kelle perekonnanimi on tähestikuliselt esimene jne. Teisel päeval tõmbab esimesena loosi võistleja, kelle perekonnanimi on tähestikuliselt viimane jne.
6. Võistlejatel peab aukude tähistamiseks olema kaks ühesugust lippu, mis tuleb enne sektorisse sisenemist näidata ette kohtunikule. Lipu konstruktsioon peaks välistama selle ümberkukkumise või jääl libisemise tuule tõttu. Lipp peab olema vähemalt 20cm kõrge.
7. Püüda võib korraga vaid ühe taliõngega, mis on rakendatud ühe kirptirguga. Kirptirgu pikkus ilma konksuta tohib olla kuni 15 mm. Konks peab olema üheharuline ja jäigalt kinnitatud kirptirgu korpuse külge. Muud esemed tamiilil ja kirptirgul on keelatud.
8. Võistlejal võib olla piiramatu arv tagavaraõngi, nende vahetamine võistluse ajal on lubatud.
9. Kala väljavõtmiseks on lubatud kasutada kongitsat.
10. Lubatud on naturaalse sööda kasutamine v.a. elusad või surnud kalad, kalamari ja sipelgamunad. Tehissöötade ja nende osade kasutamine on keelatud. Lubatud on püügiaukude sissesöötmine.
11. Signaalid:
1. Pärast esimest signaali tohivad võistlejad siseneda võistlusalasse ja valida püügikoha. Püügikohta võib akvatooriumisiseselt vahetada kogu võistlusaja vältel.
2. Pärast teist signaali võib alustada puurimist ning püüki. Mootoriga puuri kasutamine on keelatud.
3. Kolmas signaal tähistab seda, et püügiaja lõpuni on jäänud 5 minutit.
4. Neljas signaal tähistab püügiaja lõppu ning selle kõlades tuleb püük koheselt lõpetada. Kui lõpusignaali kõlamise hetkel on võistlejal kala konksu otsas, kuid kala on veel vees, siis see kala arvesse ei lähe ning see tuleb koheselt tagasi lasta.
12. Enne augu puurimist peab võistleja jääle asetama (mitte viskama) oma lipu. Lipu maksimaalne kaugus augu servast on 50 cm. Tähistamata kohta pole augu puurimine lubatud. Samuti ei tohi tähistamata augul põhja loodida ja sööta. Tähistamata auku võivad hõivata ka teised võistlejad, kui see ei paikne mõne teise võistleja tähistatud augu 5 m mõjutsoonis. Enne algussignaali tohib lipuga hõivata ainult ühte kohta.
13. Võistlejad võivad võistlusalal vabalt liikuda ja puurida mistahes arvu auke. Võistleja ei tohi jätta jääle püügivahendeid ega muid esemeid v.a. jääpuur (jäässe puurituna) ja kalastuskast (või kott) varustuse kaasaskandmiseks. Kõik jääle jäetud esemed ja kala viib kohtunik sektorist välja ning neid enne võistluse lõppu tagasi ei saa.
14. Maksimaalne lubatud peibutussööda hulk valmis kujul (niisutatud või kuiv, sisaldades kõiki lisandeid ja/või mulda jms) on 2 liitrit. Maksimaalne lubatud loomse sööda (erinevad ussid, vastsed jne) kogus on 1 liiter. Kui peibutussööda sisse on eelnevalt lisatud loomne sööt („jokker”, sääsevastsed jne), siis kogu see sööt klassifitseerub loomse alla ning selle maksimaalne lubatud kogus on 1 liiter.
15. Märgistatud aukudele kehtib 5 meetri reegel. See tähendab, et teise võistleja poolt tähistatud august 5 meetri raadiuses ei tohi teine võistleja puurida auke, sööta olemasolevaid auke või kala püüda. Kaugust mõõdetakse augu servast teise augu servani. Kui kohtuniku poolt mõõdetud kaugus võistleja august teise võistleja tähistatud auguni on 4,9 ja 5,0 meetri vahel, siis selle rikkumisega kaasneb esimesel korral kirjalik hoiatus ning rikkumise sooritanud sportlane peab augu vabastama. Reegli korduva rikkumisega ühe vooru jooksul kaasneb kollane kaart. Kui mõõdetud kaugus võistleja august teise võistleja tähistatud auguni jääb alla 4,9 m, siis sellega kaasneb kollane kaart. Kui kohtunik mõõdab kahe võistleja aukude vaheliseks kauguseks alla 5 m, kuid ei suuda kindlaks teha, kes oma augu varem hõivas, siis saavad hoiatused (kui kaugus on 4,9 ja 5 m vahel) või kollased kaardid (kui kaugus on alla 4,9 m) mõlemad võistlejad.
16. Võistlejatevaheline kaugus jääl liikudes võib olla väiksem kui 5 m, kui pole muud liikumisvõimalust.
17. Tabatud kalad tuleb koheselt asetada kotti või kasti, et vältida lume ja jää sattumist saagi hulka. Kohtunikul on õigus lumega segunenud kalade kaalumisele esitanud võistleja diskvalifitseerida.
18. Võistleja ei tohi jätta oma õnge passiivsele püügile. St võistlejal peab püügi ajal olema käe ja õnge vahel pidev kontakt.
19. Peale signaali "Sisenemine tsooni" võib sportlane lahkuda sektorist ainult hädavajadusel, kui kohtunik annab selleks loa. Kogu võistluse ajal ei või võistleja saada mingit välist abi, v.a. meditsiinilist.
20. Arvestuses osalevad kõik kalaliigid, v.a. need, mille püük on seadusega keelatud. Alamõõdulised kalad (liikide puhul, millele on kehtestatud alammõõt) ei lähe arvesse. Alamõõdulise kala kaalumiseks esitamisega kaasneb võistleja diskvalifitseerimine. Kahtluse korral, kas kala on mõõdus või mitte, võib võistleja paluda kohtunikult võistluse ajal abi. Kui kohtunik mõõdab ja kinnitab, et kala on mõõdus, siis see kala läheb arvesse.
21. Püügialasse ning püügialast eemale liikumisel peab jääpuuri ots olema kaetud kaitsmega. Liikumisel tuleks hoida jääpuur püsti, tera allpool. Kui puuri võistlusalas ei kasutata, peab puur olema jäässe püsti puuritud. Katteta puuri maas hoidmisega kaasneb kollane kaart. Ei ole lubatud sööta, loodida auke ega püüda, kui puur ei ole jäässe püsti puuritud. Võistluse alguses pärast sektorisse sisenemist enne teist signaali pärast kaitsme eemaldamist puurilt peab puuri hoidma vertikaalselt, tera allpool, samal ajal muid toiminguid teha ei tohi.
22. Võistlejal on õigus kasutada varupuuri, mis peab asuma väljas pool sektorit ja mille terad peavad olema kaitstud. Puuri vahetamiseks tuleb eelnevalt küsida luba kohtunikult.
23. Kehvade ilma- ja jääolude puhul ja võistlejate ohutuse tõttu on korraldajatel õigus muuta võistluse läbiviimise korda, kohta, kuupäeva, lühendada võistlusvooru või võistlus ära jätta. Võistlejate poolt tehtud kulutusi ei kompenseerita.
24. Võistlejate vaheline suhtlus peab olema sõbralik ning üksteise kalapüügiruumi austav. Võistkondadel on lubatud kasutada ühtset võistlusvormi.
25. Kõik võistlejad on jääl omal vastutusel. Noorvõistlejate eest vastutavad nendega kaasasolevad täiskasvanud.

Kaalumine:
26. Kaalumise tulemused pannakse kirja Võistluse Protokolli.
27. Kaalumise juures võib peale kohtunike ja võistluse korraldajate viibida võistleja, kelle saaki kaalutakse, või tema võistkonna kapten. Teised pealtvaatajad peavad olema vähemalt 5m eemal.
28. Kaalumiseks võetakse saaki vastu ainult korraldajate poolt jagatud taaras. Kalad tuleb kohtunikule üle anda enne sektorist väljumist vastava sektori tähise juures. Kui võistleja lahkub sektorist ilma oma sektori kohtunikule nurgalipu juures kala üle andmata, siis selle võistleja kala kaalumiseks hiljem vastu ei võeta.
29. Kalade ülevaatus enne kaalumist peab olema perforeeritud põhjaga taaras (kõigil võistlejatel sama). Kaalumiseks mõeldud Taara tuleb Võistluse Korraldajate poolt.

Kohtunikud:
30. Kohtunike kolleegium (KK) koostatakse võistlusi korraldava organisatsiooni poolt.
31. Kõik kohtunikud peavad selgelt tundma käesolevaid Reegleid.
32. Kohtunikud valivad enda seast peakohtuniku.
33. Peakohtunik juhib võistlusi ja korraldab KK tööd, kontrollib võistluste toimumise korrektsust, lahendab jooksvaid küsimusi, menetleb võistlejate poolt tehtud rikkumisi vastavalt võistluste reeglitele, käsitleb tekkivaid vaidlusi ja koostöös kolleegiumiga võtab vastu nende suhtes vastavaid otsuseid.
34. Peakohtunikul on ainuõigus ajutiselt peatada või tühistada võistlused ebasoodsate ilmastikuolude või muude tingimuste tõttu, mis häirivad tavapärast võistluste kulgemist. Peakohtunik võib eemaldada võistlustelt ebakaines või muus võistlustega mittevastavas olekus võistlejad ning kohtunikud, kes ei saa oma ülesannetega hakkama.
35. Peakohtunik korraldab võistlejate registreerimist, võistluskohtade loosimist ning vastutab kogu võistluste dokumentatsiooni eest. Võistluste lõpus teeb kokkuvõtte koos teiste kohtunikega võistluste tulemustest.
36. Kohtunikud kontrollivad võistlejat ja tema püügivarustust enne sektorisse sisenemist.
37. Kasutades tsooni protokolli, kontrollivad tsoonides olevad kohtunikud võistlejaid ja vastutavad võistluse reeglitepärasuse eest tsoonides. Kohtunikud hoiavad ära kõrvaliste isikute viibimist võistlustsoonides. Kohtunikud kontrollivad võistlejate püügiriistu ning Püügivõistluste Korraldamise Tingimuste täitmist nendele määratud sportlaste poolt. Iga vooru lõpus raporteerivad tsoonide kohtunikud peakohtunikule leitud rikkumistest ning määratud sanktsioonidest.
38. Iga sektori kohtunik on kohustatud võistlejale tehtud hoiatuse(d) vormistama koos võistleja numbriga/nimega kirjalikult.
39. Kohtunikele ei ole lubatud oma kohustuste täitmine ebakaines olekus.
40. Protestide esitamisel võetakse otsus vastu kohtunike kolleegiumi avatud enamushääletuse abil. Kohtunike otsuse kinnitab ja teatab Peakohtunik.

Aus võistlus:
41. Kalastamisel lähtutakse kalapüügi õigusaktidest.
42. Kaasvõistlejate tahtlik segamine on keelatud.
43. Võistleja mõlema vooru tulemused tühistatakse ja ta diskvalifitseeritakse järgmistel juhtumitel:
1. kalapüügieeskirjade ja spordieetika rikkumisel
2. kui võistleja esitas kaalumiseks mitte tema poolt püütud või varem püütud kala(d)
3. võistleja rikkus treeningkeelu nõuet.
44. Kaks kollast kaarti annavad kokku punase kaardi. Punase kaardi saanud võistleja saab oma sektori viimase koha punktid + 1 karistuspunkti selles voorus, millal ta punase kaardi sai. Punane kaart nullib ära varem saadud kollased kaardid. Kui võistleja saab punase kaardi esimeses voorus, siis teises voorus võib ta võistelda, seejuures eelmise vooru kollased kaardid nullitakse punase kaardi saamisel ära, sõltumata nende arvust. Kui võistleja saab punase kaardi teises voorus, siis esimese vooru tulemusi see ei mõjuta.
45. Kui keegi näeb võistluse ajal mõne võistleja poolt võistlustingimuste rikkumist, tuleb sellest koheselt teavitada kohtunikke. Proteste võetakse vastu kuni 15 minutit pärast võistluse lõppu.
46. Võistluste tulemuste arvutamist puudutavaid proteste võib suuliselt esitada kuni 15 minutit pärast tulemuste teatamist. Sellise protesti esitanud isik peab esitama žüriile ka kirjaliku protesti 24 tundi pärast suulise protesti esitamist.
47. Võistlusi korraldav organisatsioon ei vastuta kohtunike või Peakohtuniku poolt võistluselt eemaldatud võistleja või võistkonna võistlusel osalemiseks tehtud kulude eest, ega tagasta neid.
48. Peakohtunikul on õigus karistada võistlejat võistluselt eemaldamisega kui võistleja viibib võistusel ebakaines olekus ja/või ohustab teisi oma tegevusega.
49. Kohtunikul on keelatud edastada võistleja saakide ja püügi infot teistele võistlejatele.
50. Võistlejatel on võistluse ajal keelatud kasutada mistahes sidevahendeid. Erandkorras võib kasutada telefoni ainult kohtuniku loal.

Paremusjärjestus üldarvestuses ja meeskondlikus arvestus:
51. Iga vooru iga püügitsooni võistlejaid järjestatakse punktide (kohtade) järgi kasvavalt. Ühe punkti (esimese koha) saab vooru tulemuste põhjal omas püügitsoonis suurima püütud saagi kaalu saavutanud võistleja. Kaks punkti (teise koha) saab võistleja, kes saavutab tsoonis teise püütud saagi kaalu. Kolmas kaal tsoonis saab kolm pukti jne.
52. Juhul, kui ühes tsoonis on mitmel võistlejal täpselt ühesugune saagi kaal, arvestatakse nende tulemuse punktideks keskmine aritmeetiline arv kohtadest, mida nad peaksid jagama. Näide 1: Kaks võistlejat, kes peaksid jagama viiendat ja kuuendat kohta, saavad punkte järgnevalt: (5+6)/2=5,5 punkti. Näide 2: Kolm võistlejat kes pretendeerivad kaheksandale kohale saavad punkte järgnevalt: (8+9+10)/3=9 punkti.
53. Saagita jäänud võistleja (koha) punkte arvestatakse vastavalt punktide vahemikule, kus asuvad ka teised saagita jäänud võistlejad tema tsoonis ja jagatakse nende vahel. Näide 1: 24st võistlejast 12 saakidega saavutasid vastavalt esimesed 12 kohta, 12 ülejäänut saakideta võistlejat saavad punkte järgnevat: 13+24/2=18,5. Kui tsoonis on üks võistleja ilma saagita, saavutab ta suurima punktide arvu. Kui võistleja puudub, saavutab ta suurima punktide arvu (viimase koha) + 1 karistuspunkti.
54. Võistkondlik arvestus toimub võistkondadesse kuuluvate individuaalvõistlejate kohapunktide alusel summeerimise teel. Võidab väikseima kohapunktide summaga võistkond kahe vooru tulemuste järgi. Võistkondade, kellel on sama arv kohapunkte, paremuse määramise aluseks võetakse võistkonna võistlejate poolt summaarselt välja püütud kalade kaal. Pingereas on eespool suurema kalade üldkaaluga võistkond. Kui ka voorude kogukaal on võistkondadel võrdne, siis määrab kõrgemat kohta suurim üksiku vooru kaal. Kui võistkonna püüdja saab mingis voorus punase kaardi, siis läheb meeskonna selle vooru tulemustesse kirja vastava võistleja sektori viimase koha punktid pluss üks karistuspunkt. Kui võistleja diskvalifitseeritakse mõlemalt voorult, siis läheb meeskonna mõlema vooru tulemustesse kirja vastava võistleja sektori viimase koha punktid pluss üks karistuspunkt.
55. Puuduva võistkonna liikme eest saab meeskond vastava sektori viimase koha punktid pluss ühe karistuspunkti.
56. Teiseks vooruks võib meeskonnas vahetuda maksimaalselt 1 liige. Kui võistkond tuleb auhinnalisele kohale, siis autasustatakse selle võistkonna teises voorus osalenud 4 liiget.

Paremusjärjestus noortele:
57. Paremusjärjestus selgub kalade kaalumise teel. Võitjaks on võistleja, kel kaaluliselt kõige rohkem kala. Kui esikolmikus on kaks või enam võrdse tulemusega võistlejat, lähevad kohad jagamisele ja auhinnajaotuse määrab loos.

Eelregisteerimine
Eelregisteerimine on kohustuslik nii individuaalvõistlejatele kui ka võistkondadele. Ka noortele on eelregistreerimine kohustuslik. Eelregistreerimiseks saata e-mail aadressile: efklubi@gmail.com hiljemalt 28.02.2019 kell 23:00. Võistkonna registreerimisel märkida ära võistkonna liikmed ja kapten. Maksta saab võistluspäeva hommikul kohapeal.

Info: MaksimTubin, 56 636 636,
Denis Mežennõi, 58089996
Eesti Feederdajate Klubi FB-s
20.02.2019 22:01
2
Keskkonnainspektsioonpalus osalejatele meelde tuletada, et võistlejatel peab olema kehtiv harrastuskalapüügi luba. Välja arvatud soodustatud isikud. Lubasid tulla külla. Toonitasid, et enim probleeme on tuvastatud võistlusele eelnevatel päevadel.
20.02.2019 22:02
2
Auhindadega toetavad: Nero, Kalastussport,Primus,Vobla, UM5,
Käbliku pruulikoda,Vemek Grupp OÜ
Aivar Sepp paneb auhinnalauale Tema sepistatud tuura!
20.02.2019 22:17
2
http://kaart.delfi.ee//?bookmark=e75aa4186640688b0f71cc1731f5ac8d

Punasega märgitud alal treenimine keelatud alates kolmapäeva õhtul vastu neljapäeva!
22.02.2019 07:06
2
Toetajad: Auhindadega toetavad: Nero, Kalastussport,Primus,Vobla, UM5, Käbliku pruulikoda,Vemek Grupp OÜ Aqua autopesulad, Aivar Sepp (sepistatud tuur)
25.02.2019 13:21
0
Lisandus veel üks toetaja
Konksupood
27.02.2019 10:37
2
Suur segadus - võistlusjuhendis on kirjas, et treenimine keelatud alates kolmapäevast kell oo.o1  Miks on kommentaarides tehtud mööndus ja hetkel järv mehi täis? 
27.02.2019 11:55
2
On tekkinud näpukas jah, väga vabandame, Facbookis sai parandatud, treeningud on lubatud kolmapäev vastu neljapäev !!
27.02.2019 13:53
1
Küll oskate segaselt seletada.Alati on ju olnud kolm päeva enne võistlust keeld -seega peaks kolmapäevast keelatud olema.
27.02.2019 14:15
2
Vabandan!!Kuna korraldan talve võistlust esimest korda (kunagi tuleb ju alustada, kuna see korraldamine hakkab hääbuma) siis võib mõni viga sees olla! Katsun järgmine kord hoolikam olla, või siis pigem mitte korraldada! Lugupidamisega Denis Mežennõi
27.02.2019 19:18
3
Ütlematagi väga tore,et korraldad!!!!!Ei tahtnud norida.Jõudu!
28.02.2019 13:01
0
Eelregistreerimine lõpeb täna kell 23.00
05.03.2019 09:59
2
Õisu Karikas 2019 Selleks aastaks siis Õisu Karikas seljataga! Oli üle pika ajab üks kalarohkemaid võistlusi! Võistlejaid oli kokku 61. TÄNAME: Märt Aabi,kes aitas Tallinnas kiirelt punktide arvestust pidada ja laivis tulemusi interneti üles laadis! Sten Urbanik'u, tänu temale sai kala kaalutud! TÄNAME suurepärase auhinna laua eest: Nero, Kalastussport,Primus,Vobla, UM5, Käbliku pruulikoda, Vemek Grupp OÜ, Aqua autopesulad, Aivar Sepp (sepistatud tuur) Üldarvestuse võitis Hanno Veldeman Võistkonlik esimene, EFK/ALLVEGA (Hanno Veldeman, Denis Mežennõi, Alan Priidel, Laur Tammeorg) Noorte kalssi võitja Gevert Meite Naiste tublim oli Viivi Liias Loodame, et kõik jäid võistlusega rahule! Kohtumiseni jääl. Tulemused leiate siit: http://kalasport.kalastajateselts.ee/taliliiga/voistlused/oisu-2019 Pildid võistlusest. Täieneb lähipäevadel. @thomas.k_photography https://photos.google.com/share/AF1QipOvWfNKoToxH7d5WXdk3EHBZZFpLbI-84fkMJ4pTKXNNvg0YRGlsp3-FIbiRY2jjg?key=MTZ6MkNJMHRmcmtCWkd4TlR6RjZFdEFUemVVdFRR
09.03.2019 17:06
1
kuidas seal jääolud, kuiva jalaga saab peale?
09.03.2019 21:39
0
sai küll
09.03.2019 21:42
1
siis olid korralikud miinused nagu südatalvel
11.03.2019 07:49
1
Praegu ei oleks enam kindel kas saab kuiva jalaga peale, korralikult sulatatud.
Palun oota