Otsi

Viljandi järve kalapüügivõistlus juba 25.01.2020

17.01.2020 10:03
[Kasutaja Tartu Kalaspordi Klubi foto.]
17.01.2020 10:07
0
Tartu Kalaspordi Klubi Meistrivõistlused

Korraldajad: Tartu Kalaspordi Klubi ja Vemek Fishing

Toimumise aeg: 25. jaanuar 2020
Registreerimine: Eelregistreerimine on kohustuslik kuna osalejate arv on piiratud. Eelregistreerimine aadressil https://forms.gle/1USSLfeYRC4iGifU9 või e-mailiga aadressile tartukalasport@gmail.com hiljemalt 24.01.2020 kell 23.00. E-kirjas kindlasti ära märkida nimi, vanus ja võistlusklass.
Osavõtutasu: 15 eurot, noored tasuta ( kuni 16a kaasa arvatud), soovitavalt ülekandega MTÜ Tartu Kalaspordi Klubi arveldusarvele: EE272200221063617015 (SWED) või sularahas kohapeal
Võistluskoht: Viljandi järve paadisadama suur sild
Võistlusklassid: Mehed, noored (kuni 16a kaasa arvatud) ja naised
Kogunemiskoht: Viljandi järve paadisadama rand
Info: Madis Mähar, tel. 512 3127, e-post: tartukalasport@gmail.com
Peakohtunik: Veljo Sarapuu

Ajakava
09.30-10.30 - Kogunemine võistluspaika
10.30-11.00 - Võistlejate-kohtunike koosolek, püügisektoritesse minek
11.00-14.00 - Võistluspüük- algus ja lõpp antakse teada helisignaaliga
14.00-14.30 - Kaalumine
14.30-15.00 - Autasustamine ja pildistamine

Reeglid:

1. Võistlemine toimub Viljandi järve paadisadama suurel sillal tähistatud sektorites.
2. Võistlus viiakse läbi individuaalvõistlusena.
3. Püüda võib korraga vaid ühe talipüügivahendiga, mis koosneb ridvast, rullist, tamiilist, noogutist ja ühest kirptirgust. Kirptirgu pikkus ilma konksuta tohib olla kuni 15 mm. Konks peab olema üheharuline ja jäigalt kinnitatud kirptirgu korpuse külge. Muud esemed tamiilil ja kirptirgul on keelatud. Ridva kogupikkus kuni 60 cm.
4. Võistlejal võib olla piiramatu arv tagavaraõngi, nende vahetamine võistluse ajal on lubatud.
5. Kala väljavõtmiseks on lubatud kasutada kongitsat ja kahva.
6. Peibutussöötmiseks on lubatud naturaalse sööda kasutamine, v.a. elusad või surnud kalad, kalamari ja sipelgamunad. Peibutussööda kogus ei ole piiratud.
7. Korraldaja tagab korrektse prügi utiliseerimise ja juhul kui võistleja ei soovi kala endale, annetatakse väljapüütud kalad Elistvere Loomapargile.

8. Signaalid:
8.1.Pärast esimest signaali tohivad võistlejad siseneda sektoritesse ja teha ettevalmistusi püügiks.
8.2.Peale teist signaali võib alustada peibutussöötmist ning püüki.
8.3.Kolmas signaal tähistab seda, et püügiaja lõpuni on jäänud 5 minutit.
8.4.Neljas signaal tähistab püügiaja lõppu ning selle kõlades tuleb püük koheselt lõpetada.
9. Tabatud kalad tuleb koheselt asetada korraldaja poolt antud kotti. Kalad tuleb esitada kaalumisele ainult korraldaja poolt antud kotis. Kohtunikul on õigus omas kotis kalade kaalumisele esitanud võistleja diskvalifitseerida.
10. Peale signaali "Sisenemine sektorisse" võib sportlane lahkuda püügialast ainult hädavajadusel ja ainult kohtuniku loal.
11. Arvestuses osalevad kõik kalaliigid, v.a. need mille püük on seadusega keelatud. Alamõõdulised kalad (liikide puhul, millele on kehtestatud alammõõt) tuleb koheselt vabastada.
12. Arvestades ilmaolusid on korraldajatel õigus muuta võistluse läbiviimise korda.
13. Võistlejate vaheline suhtlus peab olema sõbralik ning üksteise kalapüügiruumi austav.
14. Kõik võistlejad on püügisektorites omal vastutusel. Noorvõistlejate eest vastutavad nendega kaasas olevad täiskasvanud.
15. Võistlejad on kohustatud võistlustel tekkinud prügi (s.h. sigaretikonid) tooma kaldale selleks ettenähtud kohta.
16. Kalad tuleb esitada kaalumisele kohe püügi lõppedes.

Kaalumine:
1. Kaalumise tulemused pannakse kirja Võistluse Protokolli, mida võib pidada ka arvutis.
2. Kaalumise juures võivad peale kohtunike ja võistluse korraldajate viibida kõik võistluses osalejad.
3. Kaalumiseks võetakse saaki vastu ainult korraldajate poolt jagatud kilekottides.

Aus võistlus:
1. Kalastamisel lähtutakse kalapüügi õigusaktidest.
2. Kaasvõistlejate tahtlik segamine on keelatud.
3. Võistleja tulemused tühistatakse ja ta diskvalifitseeritakse järgmistel juhtumitel:
3.1. kalapüügieeskirjade ja spordieetika rikkumisel
3.2. võistlusmääruste või juhendi rikkumisel
3.3. kui võistleja esitas kaalumiseks mitte tema poolt püütud või varem püütud kala(d)
3.4. kohtunike loata sektori piiridest väljumine võistluse ajal
4. Kui keegi näeb võistluse ajal mõne võistleja poolt võistlustingimuste rikkumist, tuleb sellest koheselt teavitada kohtunikke. Proteste võetakse vastu kuni 15 minutit peale võistluse lõppu.
5. Apellatsiooni osas võetakse otsus vastu kohtunike kolleegiumi avatud enamushääletuse abil. Kohtunike kolleegiumi otsus on lõplik ja seda kinnitab Peakohtunik.
6. Võistlusi korraldav organisatsioon ei vastuta kohtunike kollegiumi (KK) või Peakohtuniku poolt võistluselt eemaldatud võistleja võistlusel osalemiseks tehtud kulude eest, ega tagasta neid.
7. Kohtunike kollegiumil (KK) ja Peakohtunikul on õigus karistada võistlejat võistluselt eemaldamisega kui võistleja viibib võistusel ebakaines olekus ja/või ohustab teisi oma tegevusega.


Paremusjärjestus:
1. Paremusjärjestus selgitatakse kalade kaalumise teel. Võitjaks osutub see võistleja, kelle saak on kaaluliselt kõige suurem. Kui esikolmikus on kaks või enam võrdse tulemusega võistlejat, lähevad kohad jagamisele ja auhinnajaotuse määrab loos.
Autasustatakse kõikide võistlusklasside (mehed, naised, noored) 5 (viite) esimest võistlejat.
17.01.2020 10:15
1

 
17.01.2020 15:39
0
Tirgutamine paadist?
17.01.2020 17:43
3
Kirjas on, et võistlus on sillal. Päris äge talivõistlus.
17.01.2020 19:35
10
Sild saetakse sektoriteks ja lükatakse järvelesmiley 
18.01.2020 17:29
3
Sügav sääl  sillal on?   Kas Võrolt ka keegi läheb sinna vöistlema? 
20.01.2020 21:01
2
Päris sügav on silla juures, kui mälu ei peta.
20.01.2020 21:18
0
Lisandunud on uusi toetajaid: UM5, Magusatuba ja Veldemanni Kalapala
20.01.2020 21:24
0
Kommipommilt lastele palju maiustusi
20.01.2020 21:27
1
Vemekilt kileuksed ja keegi õnnelik saab 50 EUR taskurahaks!
Registreerimine veel jätkub.
 
23.01.2020 12:35
1
Parimatele auhinnaks maitsvat kala!
23.01.2020 12:36
3
Magusatuba pakub kehakinnituseks võistlejatele väga head kringlit!
23.01.2020 23:23
3
Sellised vägevad karikad!
Veel viimane võimalus kõigil soovijatel registreerida!
26.01.2020 11:55
4
Võistluse tulemused.
Tartu Kalaspordi Klubi tänab rikkaliku auhinnalaua eest oma toetajaid: Kalastussport.ee, Kommipomm.ee, tuleohutus24.ee, um5.ee, Veldemanni kalapala, Vaigamaa sepikoda, Kalastusparadiis,Vemek Grupp OÜ,  Karu Kaimo.  Maitsva kringli valmistas kõigile söömiseks Magusatuba.ee.
Täname Viljandi Spordihoonet kes andis meile kasutada rannavalvemajas sooja ja avara ruumi.
 
Palun oota