Otsi

Aheru Karikas 2020

09.09.2020 14:56

Toimumise aeg: 18. oktooberi 2020
Korraldaja: kalastussport.ee
Registreerimine: sten.urbanik@gmail.com
Osavõtutasu: 15 eurot, noored kuni 16.aastat tasuta,
pensionärid , õpilased 12 eurot
Võistluskoht: Aheru järv, Valgamaa
Võistlusklassid: (mehd, noored kuni 16.aastat, naised ) TÄPSUSTAMISEL!!!
Eraldi võistlusklass kaldalt püügil.
Info: Sten Urbanik, 53854310
Ajakava:
Kogunemine, paatide veeskamine 8.00-9.00
Registreerimine 09.00-10.00
Võistluspüük 10.00-16.00
kaalumine 16.00-16.30
Autasustamin 17.00
TÄPSEMAD REEGLID LÄHIAJAL!!!!
14.09.2020 17:59
0
Toimumise aeg: 18. oktoober 2020
Korraldaja: kalastussport.ee 
Info: Sten Urbanik,+372  53 85 4310
Võistluskoht: Aheru järv, Oore telkimisala, Valgamaa
Kogunemine: https://kaart.delfi.ee/?bookmark=bc28ddd3076678b509ff1fc4bd754b86
Registreerimine: sten.urbanik@gmail.com 

Võistlusklassid: mehed, naised,  noored kuni 16. aastat (16 a. k.a.) 
Eraldi võistlusklass kaldalt.
Facebook: https://www.facebook.com/events/1041128879690835
Osavõtutasu:
Tasumine kohapeal. Palume kaasa võtta täpne raha.
 • 15 eurot, 
 • Noored kuni 16 a. (k.a.) tasuta
 • Pensionärid 12 eurot
 • Õpilased 12 eurot
Ajakava:
Kogunemine, paatide vette laskmine: 8.00-9.00
Registreerimine: 09.00-10.00
Võistluspüük: 10.00-16.00
Kaalumine: 16.00-16.30
Autasustamin: 17.00

MÄRKUSED:
 • Kõigil paadisolijatel on kohustus kanda päästeveste!
 • Soovi korral võimalik kalade vabastamine elusalt.
 • Püüda võib kogu järve ulatuses.
 • Soovitatav võistlejate vaheline  kaugus 25 meetrit.
 • Puuduvad piirangud mootori võimsusele.
 • Võistlejal peab olema tasutud harrastuspüügiõigusetasu
 • Vertikaalpüük keelatud 

Võistlusreeglid:

1. Püüda võib kogu järve ulatuses.
2. Arvesse läheb võistluse ajal püütud kalade kogukaal vastavalt iga püüdja kohta.
3. Mitmekesi paadis olevate võistlejate saak jagatakse osavõtvate liikmete arvuga.
4.Püügikalad  haug, ahven, koha.
5. Kaalumisele lähevad haugid (L- 46 cm) ja kohad (L-46 cm), ahven (L-20 cm)
6. Püük toimub paatidest ja kaldalt. Paadisolijate arvu ei piirata. Paadis võivad olla korraga nii mehed, naised, noored.
7. Püüda võib ainult  peale starti 10.00 ja olema tagasi samas kohas täpselt kell 16.00.
8. Kõigil paadisolijatel on kohustus kanda päästeveste!
9. Paatidel on lubatud kasutada mootorit. Võimsus pole piiratud!
10. Abivahendina võib kasutada kajaloodi, vöörimootorit, kahva jne.
11. Soovitatav kaugus paatide vahel on vähemalt 25 meetrit.
12. Püüda võib korraga kahe püügivahendiga.
13. Lubatud on lisaks spinningupüügile (peab toimuma heide!) trollimine.
14. Keelatud on vertikaalpüük.
15. Püügivahendiks on spinning, mis koosneb ridvast, rullist ja landist.
16. Keelatud on kasutada söödana eluskalu.
17. Võistlejal peab olema tasutud harrastuspüügiõigusetasu.
18. Võistlejad on kohustatud järgima kehtivaid kalapüügieeskirju.
19.  Võistlejate vaheline suhtlus peab olema sõbralik ning üksteise kalapüügiruumi austav.
20.  Võistlejad on kohustatud võistlustel tekkinud prügi tooma kaldale selleks ettenähtud kohta.
21. Kaasvõistlejate tahtlik segamine on keelatud.
22. Korraldajatel on õigus muuta võistlustingimusi.
23. Kehvade ilmaolude puhul ja võistlejate ohutuse tõttu on korraldajatel õigus muuta võistluse läbiviimise korda, kohta, kuupäeva või võistlus ära jätta. Võistlejate poolt tehtud kulutusi ei kompenseerita.
24. Võistluste peakohtuniku sõna on otsustav ja lõplik.

Tulemuste tühistamine ja karistused:
Võistleja diskvalifitseeritakse ja ta tulemused tühistatakse järgmistel juhtudel:
a) kalapüügi õigusaktide rikkumise korral (kalapüügieeskiri, kalapüügiseadus) 
b) võistlusmääruse rikkumise juhtudel
c) kui võistleja väljub tsoonist ilma kohtuniku loata.
d) kui võistleja esitas kaalumiseks mitte tema poolt püütud või varem püütud kalad
e)püüdis väljaspool tsooni.
f) võistleja toob kaalumisele alamõõdulised kalad.

Apellatsioonid: Kui keegi näeb võistluse ajal mõne võistleja poolt võistlustingimuste rikkumist, tuleb sellest koheselt teavitada kohtunikke. Proteste võetakse vastu kuni 15 minutit peale võistluse lõppu. 
Paremusjärjestus: Paremusjärjestus selgitatakse kalade kaalumise teel. Võitjaks osutub see võistleja, kelle saak on kaaluliselt kõige suurem. Kui esikolmikus on kaks või enam võrdse tulemusega võistlejat, lähevad kohad jagamisele ja auhinnajaotuse määrab loos. 
Autasustamine: Karikate, medalite, diplomite ja meenetega autasustatakse parimaid. Samuti suurima koha ja ahvena püüdjat.
17.09.2020 14:32
4
Täpsustan veel punkti 14.
Keelatud on järjepidev tegevus landi vertikaalis üles alla liigutamisel. Peab toimuma vise, minimaalselt (2x2.75) 5.50 meetrit v.a. kui taimestik seda ei luba ja püük peab lõppema, kui lant on paadi vahetusläheduses.
25.09.2020 11:21
1
Viimaseed täpsustused:

Toimumise aeg
: 18. oktoober 2020
Korraldaja: kalastussport.ee 
Info: Sten Urbanik,+372  53 85 4310
Võistluskoht: Aheru järv, Oore telkimisala, Valgamaa
Kogunemine: https://kaart.delfi.ee/?bookmark=bc28ddd3076678b509ff1fc4bd754b86
Registreerimine: sten.urbanik@gmail.com 
Võistlusklassid: mehed, naised,  noored kuni 15. aastat (15 a. k.a.) 
Eraldi võistlusklass kaldalt.
Facebook: https://www.facebook.com/events/1041128879690835
Osavõtutasu:
 • Tasumine kohapeal. Palume kaasa võtta täpne raha.15 eurot, 
 • Noored kuni 15 a. (k.a.) tasuta
 • pensionärid 12 eurot
 • õpilased 12 eurot
Ajakava:
Kogunemine, paatide vette laskmine: 8.00-9.00
Registreerimine: 09.00-10.00
Võistluspüük: 10.00-16.00
Kaalumine: 16.00-16.30
Autasustamin: 17.00

MÄRKUSED:
 • Kõigil paadisolijatel on kohustus kanda päästeveste!
 • Soovi korral võimalik kalade vabastamine elusalt.
 • Püüda võib kogu järve ulatuses.
 • Soovitatav võistlejate vaheline  kaugus 25 meetrit. Kaldal 10 meetrit.
 • Puuduvad piirangud mootori võimsusele.
 • Võistlejal peab olema tasutud harrastuspüügiõigusetasu
 • Vertikaalpüük keelatud 

Võistlusreeglid:
1. Püüda võib kogu järve ulatuses.
2. Arvesse läheb võistluse ajal püütud kalade kogukaal vastavalt iga püüdja kohta.
3. Mitmekesi paadis olevate võistlejate saak jagatakse osavõtvate liikmete arvuga.
4.Püügikalad  haug, ahven, koha.
5. Kaalumisele lähevad haugid (L- 46 cm) ja kohad (L-46 cm), ahven (L-20 cm) (kaldalt püügil puudub ahvena alamõõt)
6. Püük toimub paatidest ja kaldalt. Paadisolijate arvu ei piirata. Paadis võivad olla korraga nii mehed, naised, noored.
7. Püüda võib ainult  peale starti 10.00 ja olema tagasi samas kohas täpselt kell 16.00.
8. Kõigil paadisolijatel on kohustus kanda päästeveste!
9. Paatidel on lubatud kasutada mootorit. Võimsus pole piiratud!
10. Abivahendina võib kasutada kajaloodi, vöörimootorit, kahva jne.
11. Soovitatav kaugus paatide vahel on vähemalt 25 meetrit. Kaldal 10m
12. Püüda võib korraga kahe püügivahendiga inimese kohta.
13. Lubatud on lisaks spinningupüügile (peab toimuma heide!) trollimine.
14. Keelatud on vertikaalpüük. Keelatud on järjepidev tegevus landi vertikaalis üles alla liigutamisel. Peab toimuma vise, minimaalselt (2x2.75) 5.50 meetrit v.a. kui taimestik seda ei luba ja püük peab lõppema, kui lant on paadi vahetusläheduses.
15. Püügivahendiks on spinning, mis koosneb ridvast, rullist ja landist.
16. Keelatud on kasutada söödana eluskalu.
17. Võistlejal peab olema tasutud harrastuspüügiõigusetasu.
18. Võistlejad on kohustatud järgima kehtivaid kalapüügieeskirju.
19.  Võistlejate vaheline suhtlus peab olema sõbralik ning üksteise kalapüügiruumi austav.
20.  Võistlejad on kohustatud võistlustel tekkinud prügi tooma kaldale selleks ettenähtud kohta.
21. Kaasvõistlejate tahtlik segamine on keelatud.
22. Korraldajatel on õigus muuta võistlustingimusi.
23. Kehvade ilmaolude puhul ja võistlejate ohutuse tõttu on korraldajatel õigus muuta võistluse läbiviimise korda, kohta, kuupäeva või võistlus ära jätta. Võistlejate poolt tehtud kulutusi ei kompenseerita.
24. Võistluste peakohtuniku sõna on otsustav ja lõplik.

Tulemuste tühistamine ja karistused:
Võistleja diskvalifitseeritakse ja ta tulemused tühistatakse järgmistel juhtudel:
a) kalapüügi õigusaktide rikkumise korral (kalapüügieeskiri, kalapüügiseadus) 
b) võistlusmääruse rikkumise juhtudel
c) kui võistleja väljub tsoonist ilma kohtuniku loata.
d) kui võistleja esitas kaalumiseks mitte tema poolt püütud või varem püütud kalad
e)püüdis väljaspool tsooni.
f) võistleja toob kaalumisele alamõõdulised kalad.

Apellatsioonid: Kui keegi näeb võistluse ajal mõne võistleja poolt võistlustingimuste rikkumist, tuleb sellest koheselt teavitada kohtunikke. Proteste võetakse vastu kuni 15 minutit peale võistluse lõppu. 

Paremusjärjestus: Paremusjärjestus selgitatakse kalade kaalumise teel. Võitjaks osutub see võistleja, kelle saak on kaaluliselt kõige suurem. Kui esikolmikus on kaks või enam võrdse tulemusega võistlejat, lähevad kohad jagamisele ja auhinnajaotuse määrab loos. 
Autasustamine: Karikate, medalite, diplomite ja meenetega autasustatakse parimaid. Samuti suurima koha ja ahvena püüdjat.
11.10.2020 12:57
7
Tekkis küsimus.
Kas kaldaltpüügi vahendiks peab olema ka nö.spinning,et siis käsiõngega püüda ei saa 
 
11.10.2020 22:34
2
 Muda ajab mesijuttu.Miks keegi noist tuhandetest ja millioonidest siinsetest kasutajatest  peale esmatutvust keegi enam tegemist ei taha teha? Viga ainult endas.
12.10.2020 03:22
3
 Võistupüük ainult spinninguga ja tehissööta kasutades-pole raske reeglitest välja lugeda.Mudal kui paadita mehel igati võimalik osa võtta ja üritus kinni panna kaldalt eraldi kategoorias...Põrmu järve kogemusega ja liigseid kulutusi tegemata.cheeky
12.10.2020 10:59
3
Tahaks ka tulla vöistlema aga mul pole paati! KES vötax mu uma paati!?     Vöin selle vöistluse   pileti välja teha sellele hääle KALURILE sääl! angelbroken heart
12.10.2020 11:02
3

kilu51

11.10.2020 22:34


 Muda ajab mesijuttu.Miks keegi noist tuhandetest ja millioonidest siinsetest kasutajatest  peale esmatutvust keegi enam tegemist ei taha teha? Viga ainult endas.
kilu51- Mul käivad juba 14 suwe jutti Tallinnast 3 kalmeest suwitamas (telkimas) 3-4 ööpäeva. Käime koos kalal , jne. Mul ÖIGED söbrad löik alles !
12.10.2020 11:28
1
 Aga milles probleem sellisel juhul? Nii palju väidetavaid sõpru ja muda jalamees ja paadita. Teema siiski konkreetsest võistupüügist ja selles osalemisest. Ainult nädala pärast saame teada protokollist kas kagusöör oli osaline paadist või kaldalt ja millise tulemusega.Osalistele kivi kotti!
12.10.2020 18:41
1
Meid toetab jälle:
http://www.kalastus.eu/
12.10.2020 18:41
2
Veel paneb õla alla:
https://salmo.ee/et/
Palun oota