Otsi

Üleeestiline kalapüügivõistlus Talikunn 2021

05.02.2021 22:43

Esimene üleeestiline kalapüügivõistlus "TALIKUNN 2021"
Korraldaja: Tartu Kalaspordi Klubi
Toimumise aeg: 06.03.2021
Toimumise koht: Kõik Eesti Vabariigi territooriumil olevad ohutu paksusega jää all olevad veekogud, kus kalapüük on õigusaktidega lubatud.
Võistluskalade kategooriad:
Kategooria HAUG - võidab võistkond, kelle kuni kolme (3) haugi kogupikkus on suurim (haugi miinimum pikkus on 55 cm, alla 55 cm haug arvesse ei lähe)
Kategooria AHVEN - võidab võistkond, kellel kuni viie (5) ahvena kogupikkus on suurim (ahvena miinimum pikkus on 25 cm, alla 25cm ahven arvesse ei lähe)
Üldvõitjaks on võistkond, kellel kalade pikkus kokku (kategooria HAUG ja AHVEN) on kõige suurem. Kalade kogupikkuse liitmisel arvestatakse HAUGIL kuni 3 pikimat kala ja AHVENAL kuni 5 pikimat kala, kokku kuni 8 kala.
Lisaauhinna kategooriad - LATIKAS ja LINASK - võidab võistkond, kellel on kõige pikem latikas või linask (miinimum kala pikkus on 35 cm)
Võistluse tüüp: Võistlus toimub 2-liikmelise võistkonnana. Vähemalt üks võistkonnaliige peab olema täisealine (18-aastane). Ühel ja samal veekogul samaaegselt viibivad erinevate võistkondade liikmed ei tohi teineteisele tulla lähemale kui 10 m.
Osavõtutasu: Võistkonna kohta on osavõtutasu 35 eurot. Osavõtutasu tuleb kanda MTÜ Tartu Kalaspordi Klubi arveldusarvele EE272200221063617015 hiljemalt 01.03.2021 kella 23.59.
Registreerimine: Eelregistreerimine on kohustuslik. Eelregistreerimiseks tuleb täita osalusankeet aadressil: https://forms.gle/JAPtcp3dFov7HuFc8.
Registreerida saab võistlusele kuni 01.03.2021 kella 23.59-ni. Pärast registreerimist saadetakse kõigile meeskondadele postiga mõõdulint ning võistlussedel.
Tulemuste edastamine: Kala mõõdetakse saadud mõõdulindil ning näha peab olema ka võistlussedel ja sellel olev salasõna. Salasõna avalikustame võistluse alguses ja tuleb kirjutada võistlussedelile. Tabatud kalast tuleb teha kaks fotot, üks mõõdulindil ja teine koos püüdjaga, mõlemal fotol peab olema näha võistlussedel salasõnaga. Foto tuleb teha korrektselt, siledal pinnal, nii et on selgelt aru saada kala pikkus ja võistlussedelil olev salasõna. Kontrollige enne kala vabastamist kas foto on õnnestunud reeglitepäraselt. Fotod esitatakse kohtunikele google forms ankeedi kaudu. Kalast tuleb foto teha koheselt peale tema tabamist ning foto tuleb koheselt ka edastada. Kala peab fotol olema elus ning ilma liigse lume ja jääta. Kui kala fotol tundub olevat mitte värskelt püütud, või ei ole kala pikkus või võistlussedel koos salasõnaga selgelt tuvastatav on kohtunikel õigus seda mitte arvestada. Võistluse korraldaja soovitab püütud kalad vabastada, kuid see ei ole kohustuslik.
Info: 5 123 127 (Madis) ja 53 44 60 23 (Veljo), e-post: tartukalasport@gmail.com
Ajakava:
06.03.2021
08.00 – 17.00 Võistluspüük (tulemused tuleb edastada jooksvalt, pärast kella 18.00 saadetud fotosid enam arvesse ei võeta, va erandjuhtumid millest tuleb korraldajaid eelnevalt teavitada)
07.03.2021
18.00 Tulemuste väljakuulutamine ja võitjate autasustamine facebooki otseülekandena. Kõik auhinnad edastatakse võitjatele posti teel.
Reeglid:
1. Üks püüdja võib korraga kasutada maksimaalselt 3 püügivahendiga - lubatud püügivahendid on: sikuti, kirptirgu õng, talvine ujukõng, talvine fiider ja taliund.
2. Võistlejal võib olla piiramatu arv tagavaraõngi, nende vahetamine võistluse ajal on lubatud.
3. Kala väljavõtmiseks on lubatud kasutada kongitsat.
4. Tohib kasutada kõiki Eestis seadusega lubatud söötasid.
5. Kui püügi käigus saadakse kala, mille püük on seadusega keelatud, tuleb need koheselt vabastada. Alamõõdulised kalad (liikide puhul, millele on kehtestatud alammõõt) tuleb koheselt vabastada.
6. Arvestades ilma- ja jääolusid on korraldajatel õigus muuta võistluse läbiviimise korda.
7. Kõik võistlejad on jääl omal vastutusel. Noorvõistlejate eest vastutavad nendega kaasas olevad täiskasvanud.
8. Võistlejad on kohustatud võistlustel tekkinud prügi (s.h. sigaretikonid) tooma kaldale selleks ettenähtud kohta.
9. Kalastamisel lähtutakse kalapüügi õigusaktidest.
10. Võistkonna tulemused tühistatakse ja ta diskvalifitseeritakse järgmistel juhtumitel:
10.1. kalapüügieeskirjade ja spordieetika rikkumisel
10.2. võistlusmääruste või juhendi rikkumisel
10.3. kui võistkond esitas kohtunikele mitte nende poolt püütud või varem püütud kala(d)
11. Võistlusi korraldav organisatsioon ei vastuta võistluselt eemaldatud võiskonna võistlusel osalemiseks tehtud kulude eest, ega tagasta neid.
12. Võistkonnad peavad arvestama Covid-19 piirangutega vastavalt hetkel Eestis kehtestatud reeglitele.
Autasustamine: Karikate ja medalitega autasustatakse kolme esimest võistkonda haugi, ahvena ja üldkategoorias. Latika ja linaski kategoorias autasustatakse kõige edukamat võistkonda. Lisaks sellel jagame välja hulgaliselt eriauhindu.
Kõigi osalenud võistkondade vahel loositakse välja rahaline peaauhind, mis moodustub 20% osavõtutasust (näide: 100 võistkonna osalusel on peaauhind 700 eurot).
06.02.2021 14:31
5
Kui ma üksi lähen kas siis tohib olla 6 püügivahendit?
06.02.2021 15:46
3
eks ikka nii palju nagu seadus ette näeb!
06.02.2021 18:26
1
Lisaauhinna kategooriad - LATIKAS ja LINASK - võidab võistkond, kellel on kõige pikem latikas või linask (miinimum kala pikkus on 35 cm)  !  latikast saan veel aru aga LINASK!??  KAS säga ei taha SAADA??? enlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlighteneddevil
06.02.2021 18:41
0
on ennemgi linaskit talvel saadud!
06.02.2021 19:17
1
Ilmselt conzales ei osale,usklikel põhjustellaugh
06.02.2021 20:54
0
Kui mõõdulint kohale ei jõua? 35 kulli ikkagi, suur raha vaesel ajal.
06.02.2021 21:54
3
Kui latikas pildil ei naerata, olete diskvalifitseeritud.
06.02.2021 21:58
2
Peipsi,Lämmi ja meri ei lähe arvesse jah?
06.02.2021 21:59
2
Samuti Narva jõgi
06.02.2021 22:03
1
Ses mõttes õige et rahalisi auhindu saab vaid loosiga, muidu oleks kalurid juba registreerunud
07.02.2021 16:13
5
Püramiidkalapüügivõistlus? 
jtk
image
07.02.2021 17:11
7
Huvitav mida teenimise nimel praegu välja ei mõelda.
07.02.2021 20:36
1
See pole mingi rahateenimisüritus, aga minu meelest on reeglid vägagi vaieldavad ja tänapäeval on vaidlejaid oi kui palju. Kui korraldaja nii ei arva, siis igatahes jõudu ja edu!
08.02.2021 00:43
1
Lugege palun tähelepanelikult reegleid. Osalevad 2 liikmelised võistkonnad. Üks inimene ei ole võistkond. Võistlusala on kogu EV territoorium. Kuskil pole öeldud, et piiriveekogul ei või püüda. Reeglid pole kuskilt otsast vaieldavad. Korraldaja on kehtestanud reeglid ja tegutseb nende järgi.Kohtunike sõna on lõplik ja vaidlustamisele ei kuulu. Linaskit võib talvel vägagi edukalt püüda kui vaid oskusi on. Sellepärast lõpebki registreerimine aegsasti, et mõõdulint ja võistlussedel õigeaegselt kohale jõuaksid. Kui tekib mingeid probleeme tuleb korraldajatega ühendust võtta ja saame asjad lahendatud.
08.02.2021 09:41
1
Egas järsku haugipüügil sel ajal üldist keeldu pole ?
Kui nii, siis tasuks nädali varasemaks tuua wink
08.02.2021 09:44
2
Siseveekogudes siiski võib aga haug merest 01.03 alates keelu all.
Selles mõttes jäävad merimehed välla.
08.02.2021 16:57
1
Ahven samal ajal meres lubatud. Seega igaüks teeb ise valikuid kuhu ja mida püüdma läheb.
17.02.2021 20:12
2
Auhindu juba üle 1000 euro väärtuses ja veel tuleb lisa. Kalastuskunn paneb välja 100 eur kinkekaardi. Viirastuselt häid merikalante. Volzhanka Nero poolt väärt puurid ja kelgud. Kommipommilt palju maiustusi nii noortele kui suurtele. Kalastusspordilt ülikerged Tubertini õngeridvad ja muid auhindu. Salmolt erinevaid auhindu 500 eur väärtuses! Tuleohutus.ee poolt korralikud autokustutid.
24.02.2021 00:13
0
Auhindu tuleb aga juurde. Estlant paneb auhinnaks valiku meriforelli lante.
24.02.2021 00:18
0
Fishing Estonia poolt veel kalastusreis kahele inimesele Pärnu lahel. Eherüs paneb auhinnaks välja veel kauneid ehteid. Lisaks loosime 20% osavõtutasudest ühele õnnelikule võistkonnale! Regamine läheb lukku juba 01.03
Palun oota