Otsi

Aheru Karikas 2023

03.10.2023 16:51
Toimumise aeg: 15. oktoober 2023
Korraldaja: kalastussport.ee/ Sport Fishing Estonia OÜ 
Info: Sten Urbanik,+372  53 85 4310
Võistluskoht: Aheru järv, Oore telkimisala, Valgamaa
Kogunemine: https://kaart.delfi.ee/?bookmark=bc28ddd3076678b509ff1fc4bd754b86
Registreerimine: sten.urbanik@gmail.com 
Võistlusklassid: mehed, naised,  noored kuni 15. aastat (15 a. k.a.) 
Eraldi võistlusklass kaldalt.

Osavõtutasu:
Tasumine kohapeal. Palume kaasa võtta täpne raha.
15 eurot, 
Noored kuni 15 a. (k.a.) tasuta
pensionärid 12 eurot
õpilased 12 eurot

Ajakava:
 • Kogunemine, paatide vette laskmine: 8.00-9.00
 • Registreerimine: 09.00-10.00
 • Võistluspüük: 10.00-16.00
 • Kaalumine: 16.00-16.30
 • Autasustamin: 17.00

MÄRKUSED:
 • Kõigil paadisolijatel on kohustus kanda päästeveste!
 • Soovi korral võimalik kalade vabastamine elusalt.
 • Püüda võib kogu järve ulatuses!
 • Soovitatav võistlejate vaheline  kaugus 25 meetrit. Kaldal 10 meetrit
 • Puuduvad piirangud mootori võimsusele.
 • Võistlejal peab olema tasutud harrastuspüügiõigustasu
 • Vertikaalpüük keelatud 

Võistlusreeglid:

1. Püüda võib kogu järve ulatuses.

2. Arvesse läheb võistluse ajal püütud kalade kogukaal vastavalt iga püüdja kohta.

3. Mitmekesi paadis olevate võistlejate saak jagatakse osavõtvate liikmete arvuga.

4. Püügikalad  haug, ahven, koha.

5. Kaalumisele lähevad haugid (L- 46 cm) ja kohad (L-46 cm), ahven (L-20 cm) (kaldalt püügil puudub ahvena alamõõt)

6. Püük toimub paatidest ja kaldalt. Paadisolijate arvu ei piirata. Paadis võivad olla korraga nii mehed, naised, noored.

7. Püüda võib ainult  peale starti 10.00 ja olema tagasi samas kohas täpselt kell 16.00.

8. Kõigil paadisolijatel on kohustus kanda päästeveste!

9. Paatidel on lubatud kasutada mootorit. Võimsus pole piiratud!

10. Abivahendina võib kasutada kajaloodi, vöörimootorit, kahva jne.

11. Soovitatav kaugus paatide vahel on vähemalt 25 meetrit. Kaldal 10 meetrit.

12. Püüda võib korraga kahe püügivahendiga inimese kohta.

13. Lubatud on lisaks spinningupüügile (peab toimuma heide!) trollimine.

14. Keelatud on vertikaalpüük. Keelatud on järjepidev tegevus landi vertikaalis üles alla liigutamisel. Peab toimuma vise, minimaalselt (2x2.75) 5.50 meetrit v.a. kui taimestik seda ei luba ja püük peab lõppema, kui lant on paadi vahetusläheduses.

15. Püügivahendiks on spinning, mis koosneb ridvast, rullist ja landist.

16. Keelatud on kasutada söödana eluskalu.

17. Võistlejal peab olema tasutud harrastuspüügiõigustasu.

18. Võistlejad on kohustatud järgima kehtivaid kalapüügieeskirju.

19.  Võistlejate vaheline suhtlus peab olema sõbralik ning üksteise kalapüügiruumi austav.

20.  Võistlejad on kohustatud võistlustel tekkinud prügi tooma kaldale selleks ettenähtud kohta.

21. Kaasvõistlejate tahtlik segamine on keelatud.

22. Korraldajatel on õigus muuta võistlustingimusi.

23. Kehvade ilmaolude puhul ja võistlejate ohutuse tõttu on korraldajatel õigus muuta võistluse läbiviimise korda, kohta, kuupäeva või võistlus ära jätta. Võistlejate poolt tehtud kulutusi ei kompenseerita.

24. Võistluste peakohtuniku sõna on otsustav ja lõplik.

Tulemuste tühistamine ja karistused:
Võistleja diskvalifitseeritakse ja ta tulemused tühistatakse järgmistel juhtudel:
a) kalapüügi õigusaktide rikkumise korral (kalapüügieeskiri, kalapüügiseadus) 

b) võistlusmääruse rikkumise juhtudel

c) kui võistleja väljub tsoonist ilma kohtuniku loata.

d) kui võistleja esitas kaalumiseks mitte tema poolt püütud või varem püütud kalad

e)püüdis väljaspool tsooni.

f) võistleja toob kaalumisele alamõõdulised kalad.
Apellatsioonid: Kui keegi näeb võistluse ajal mõne võistleja poolt võistlustingimuste rikkumist, tuleb sellest koheselt teavitada kohtunikke. Proteste võetakse vastu kuni 15 minutit peale võistluse lõppu. 

Paremusjärjestus: Paremusjärjestus selgitatakse kalade kaalumise teel. Võitjaks osutub see võistleja, kelle saak on kaaluliselt kõige suurem. Kui esikolmikus on kaks või enam võrdse tulemusega võistlejat, lähevad kohad jagamisele ja auhinnajaotuse määrab loos. 
Autasustamine: Karikate, medalite, diplomite ja meenetega autasustatakse parimaid. Samuti suurima koha ja ahvena püüdjat.

 
16.10.2023 11:56
0
Tänamesmiley
Palun oota